Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Lễ Hội

Tịnh xá Ngọc Hòa: Thư mời dự Lễ Phật đản

Xem: 4162 . Đăng: 05/05/2020In ấn

 

Tịnh xá Ngọc Hòa: Thư mời dự Lễ Phật đản 

 

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Thưa quý Phật tử, quý Đồng hương thân mến
 Chư Ni Tịnh Xá Ngọc Hoà sẽ chính thức làm lễ Phật Đản đúng ngày rằm tháng tư (nhằm ngày 7 tháng 5, 2020) vào lúc 11:30 am. 
     Thưa quý vị,
     Tuy Phật tử chúng ta không thể cùng nhau tổ chức ngày Phật Đản chung để tưởng nhớ một bậc vĩ nhân ra đời, đem hạnh phúc đến cho nhân loại (với những ai có niềm tin và thực tập), nhưng chúng ta có thể làm cho những cánh sen tâm của chúng ta nở rộ đón Phật vào đời qua những việc làm từ thiện mà chúng ta đã, đang làm trong 2 tháng qua và sẽ tiếp tục như: 
1/ Người thì ngày đêm dâng lời cầu nguyện cho nạn dịch Covid-19 mau chấm dứt, cứu nhân sinh. Cầu nguyện cho các Bác Sĩ, y tá, nhân viên bịnh viện, nhân viên y tế được khỏe mạnh, bình an. Cầu nguyện cho nạn nhân của dịch Covid-19 kẻ còn được sớm bình phục, kẻ mất được an nghỉ về nơi tịnh độ.
2/ Người thì nỗ lực tu tập đem Phước đức tu hành của bản thân hồi hướng đến cho mọi người (như trên).
3/ Người thì mua tặng khẩu trang, nước rửa tay, các vật liệu về y tế cho các bịnh viện, các trung tâm y tế. 
4/ Người thì ngày đêm may khẩu trang, tấm che mặt cung cấp cho bịnh viện, bịnh xá, các trung tâm dưỡng lão và tặng khắp nơi đến từng Chùa, Tịnh Xá, đến từng gia đình, từng cá nhân trong cộng đồng. 
5/ Người thì liên lạc tới lui cung ứng vật liệu may khẩu trang, giao khẩu trang đi tới đi lui làm người chuyển tiếp để các khâu may khẩu trang luôn được liên tục không ngừng cho kịp cung cấp khẩn cấp đến các trung tâm y tế.
6/ Người thì tặng thức ăn cho bịnh viện, tặng thức ăn cho người già, tặng thức ăn cho đồng hương.
7/ Người thì tặng tiền, cho các hội y tế, cho các nhóm cung ứng vật tư cho các trung tâm y tế. 
8/ Người thì đi giao thức ăn đến tận nhà  giúp người cao niên. Giúp bạn bè bị cách ly tại nhà do nhiễm virus covid-19 nhẹ, không thể ra ngoài v.v...
      Tất cả thiện duyên trên chúng con thành tâm dâng cúng dường Phật Bổn Sư để đón Ngài vào lòng con, cho con rộng mở tâm mình biết giúp người khi hoạn nạn, biết chia sẻ những khó khăn của đất nước. 
1/ Chúng con mang ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, cúi đầu đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
2/ Chúng con mang ơn Tam Bảo, đàn na tín thí, cúi đầu đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
3/ Chúng con mang ơn Thầy, bạn, các bằng hữu, ân nhân, cúi đầu đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
4/ Chúng con mang ơn Tổ quốc, những người xây dựng và bảo vệ đất nước, cúi đầu đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
5/ Chúng con mang ơn các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, những chiến sĩ áo trắng, cúi đầu đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
     Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức và quý Phật tử, quý Đồng hương luôn luôn thân khỏe, tâm an.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Dear Venerable Sangha, dharma brothers, sisters and friends,
The Buddhist Nuns at Ngoc Hoa Temple will officially celebrate the Buddha’s Birthday on full moon day (May 7, 2020) at 11:30 am. 
      Dear all, Although we can’t celebrate the Buddha's Birthday together to commemorate a great being, bring happiness to humanity (with those who have faith and practice), but we can practice to let our lotus hearts blossom to welcome Buddha into our life through the charitable deeds we have been doing for the past 2 months and will continue to do so:
1 / there are individuals, whom day and night prayer for the end of the Covid-19 epidemic, saving lives. Pray for doctors, nurses, hospital staff, medical staff in general to be healthy and peaceful. Pray for the victims of the virus Covid-19 epidemic who still recover soon, and those who lose will get peace of mind and come to the pure land. 
2 / there are people, whom concentrate on their practice to conduct the spiritual merit to dedication to others as above. 
3 / There are individuals, whom purchased and donated masks, hand washing water, medical materials for hospitals, health centers.
4 / There are People, whom spent day and night to make face masks, face shields to provide hospitals, clinics, nursing centers’ needs. To donated to each Pagoda, Temple, Vihara; to every family, every individual in the community.
5 / there are people, whom back and forth to provide supply, materials for sewing masks. To deliver masks back and forth as a transitional person so that the masks can be constantly delivery in time to provide urgent needs to medical centers. 
6 / there are people, whom give food to the hospital, food for the elderly, food for compatriots.
7 / there are people, whom donate money to medical unions, to groups that support medical supplies and other for fighting Covid-19 virus. 
8 / there are people, whom dedicated their time to delivery food to help seniors, Helping friends, who unable to go out and must stay isolated at home due to a mild covid-19 virus, etc.
     All of the good karma on us sincerely offer to the Buddha Master to welcome him into our heart, letting us open our mind to help people as need, to share the difficulties and disasters of the country.
1 / We are grateful for the nurturing birth of our parents, to bow our heads and pay homage to Guru Shakyamuni Buddha.

2 / We are grateful to the Three Jewels, and the lay- people, contributers, donors, to bow our heads and pay homage to Guru Shakyamuni Buddha.

3 / We are grateful to our teachers, friends, best friends, benefactors, to bow our heads and pay homage to Guru Shakyamuni Buddha.

4 / We are grateful to our country, who built and protect our country, to bow our heads and pay homage to Guru Shakyamuni Buddha.

5 / We are grateful to the doctors, nurses, medical staff, white-shirted soldiers, to bow our heads and pay homage to Guru Shakyamuni Buddha.

We wish all the Venerable Sangha, Buddhists lay persons and our compatriots are safe, good health and peace of mind.

 

-----ooOoo----- 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ