Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Lễ Hội

Đồng Nai: Ni sư Tuệ Liên thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Uyển

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 7206 . Đăng: 19/05/2023In ấn

 

Đồng Nai: Ni sư Tuệ Liên thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Uyển

 

Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm Quý Mão (18/5/2023), quý Phật tử tề tựu về Tịnh xá Ngọc Uyển (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) sám hối. Sau thời sám hối, quý Phật tử được nghe Ni sư Tuệ Liên – Giảng viên Học viện Phật giáo tại TP.HCM, Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ chia sẻ đề tài ý nghĩa sám hối.

 

 

 

Để giúp cho Phật tử thông hiểu hơn về các nghi thức sám hối nhằm chuyển hóa nghiệp chướng, Ni sư giảng sư đã giải thích các hình thức sám hối trong Phật giáo như Tác pháp sám hối, Hồng danh sám hối, Thủ tướng sám hối, Vô sanh sám hối.  

Sau đó Ni sư đã phân tích và giải thích ý nghĩa bài kệ trong Hồng danh Bửu sám:

Nay con phát tâm,

Chẳng vì cầu phước,

Ở cõi Thiên, Nhân,

Thinh văn, Duyên giác,

Bồ tát quyền thừa;

Chỉ mong cầu được,

Bậc Tối thượng thừa,

Phát lòng Chánh Giác,

Nguyện cùng chúng sanh,

Khắp cùng pháp giới,

Một lúc được thành,

Bồ đề Vô thượng. 

Ni sư đã kể câu chuyện Nhà lửa trong Kinh Pháp Hoa để giúp Phật tử hiểu thêm sâu sắc về ý nghĩa “Chẳng vì cầu phước, ở cõi Thiên, Nhân, Thinh văn, Duyên giác, Bồ tát quyền thừa; chỉ mong cầu được, Bậc Tối thượng thừa”. Đức Phật ứng thân thị hiện, dạy cho chúng sinh đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, được tự tại vô ngại như Phật, như trong Kinh Pháp Hoa có nói: “Đức Phật vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ra đời”. Nhân duyên lớn ấy chính là: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến“, chính là khai thị cho chúng sanh quay trở về với chơn tâm Phật tánh thường hằng, bất sanh bất diệt vốn có của mình. Đức Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành", bởi vì mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, cũng tức là đều có khả năng thành Phật nhưng do bị mê hoặc bởi phiền não và vô minh. Chúng ta phải tu học tinh tấn để hóa giải phiền não vô minh, một ngày nào đó Phật tánh sẽ hiển hiện.

Trong không khí thanh tịnh của đạo tràng, Phật tử hoan hỷ lắng nghe và ghi nhớ những lời giảng của Ni sư. Mỗi câu chuyện, mỗi ví dụ và mỗi bài học được truyền tải qua lời giảng của Ni sư trở thành tư lương cho mỗi Phật tử hoàn thiện bản thân trên con đường tu học tìm cầu giác ngộ và định hướng cuộc sống theo con đường chánh pháp.

 

 

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ