Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Lễ Hội

Cáo phó Hòa thượng Giác Tràng tân viên tịch

Tác giả: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.  
Xem: 5446 . Đăng: 16/11/2014In ấn

Cáo phó Hòa thượng Giác Tràng tân viên tịch

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

      TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2014
 

CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hội An

- Hệ phái Khất Sĩ và Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HT.GiacTrang-GDV

Hòa thượng THÍCH GIÁC TRÀNG

- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hội An;

- Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ; Phó Trị sự Giáo đoàn V;

- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam;

- Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam;

- Nguyên Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

- Nguyên Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Quảng Nam;

- Viện chủ Tịnh xá Ngọc Cẩm, số 56/53 đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 05giờ10 phút ngày 15 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 23 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ) tại Tịnh xá Ngọc Cẩm, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

* Trụ thế : 75 năm * Hạ lạp : 48 năm

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 20giờ00, ngày 15 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 23 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Cẩm, số 56/53 đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 08giờ00 ngày 16 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 24 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ).

- Lễ truy điệu được cử hành lúc 06giờ00 ngày 20 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 28 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Xá lợi của Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Cẩm.

Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN T. QUẢNG NAM, HPKS & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TRƯỞNG BAN LỄ TANG

(đã ký)

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN

Q. Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ