Trang chủ > Kinh Sách PDF

Sách hay của TK Pani Giới Pháp

Xem: 32574 . Đăng: 10/04/2016In ấn

Sách hay của TK Pani Giới Pháp

 

1. "Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình"  

 
ISBN: 978-604-86-0428-8
Số ĐKKHXB: 1543-2013/CXB/18-63/HĐ 
QĐXB số 2524-2013/QĐ-HĐ
 
 
ISBN: 978-604-86-0429-5
Số ĐKKHXB: 1543-2013/CXB/19-63/HĐ 
QĐXB số 2437-2013/QĐ-HĐ
 
 
ISBN: 978-604-86-0430-1
Số ĐKKHXB: 1543-2013/CXB/18-63/HĐ 
QĐXB số 2524-2013/QĐ-HĐ
 
Tác giả TK Pani Giới Pháp
Nhà Xuất Bản Hồng Đức

BÀI LIÊN QUAN

Kinh sách PDF của Hòa thượng Thích Thanh Từ  ( Hòa thượng Thích Thanh Từ , 68621 xem)

Kinh sách PDF của HT Nhất Hạnh  (118013 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ