Trang chủ > Kinh Giảng

Toàn tập Tâm Như Trí Thủ

Tác giả: Hòa thượng Thích Trí Thủ.  
Xem: 11777 . Đăng: 24/03/2020In ấn

BÀI LIÊN QUAN

Kinh điển giảng giải  ( Nhiều tác giả , 18004 xem)

Kinh An Ban Thủ Ý Lược Giải  ( Hòa thượng Thích Đạt Đạo , 6304 xem)

Ý nghĩa hồng danh sám hối  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 7444 xem)

Kinh Vu lan - Khảo về nguồn gốc Hán tạng & Nikàya  ( Chúc Phú , 6169 xem)

Huyền Luận Duy-Ma-Cật  (5625 xem)

Đại ý Triệu Luận  ( Thích Nữ Dũng Liên , 5621 xem)

Triệu Luận lược giải  ( Ðại Sư Tăng Triệu - Dịch: TK. Thích Duy Lực , 5360 xem)

Ý nghĩa nhà lửa tam giới trong kinh Pháp Hoa  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 5617 xem)

Chứng Đạo Ca Trực Chỉ Đề Cương  ( Hòa thượng Thích Từ Thông , 10085 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ