Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Bình Thuận: Tịnh xá Ngọc Vân tham dự Khóa tu Truyền thống do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức trực tuyến

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 3278 . Đăng: 15/09/2021In ấn

 

Bình Thuận: Tịnh xá Ngọc Vân tham dự Khóa tu Truyền thống do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức trực tuyến

 

Tinh xá Ngọc Vân (Bình Thuận) tham dự Khóa tu Truyền thống do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức bằng hình thức trực tuyến, được diễn ra trong ba ngày 11-13/9/2021 (nhằm ngày 05-07/8/Tân Sửu).

 

 

 

Chư Ni và Phật tử tham dự Khóa tu gần 30 vị dưới sự chứng minh của Ni trưởng Hiện Liên - Viện chủ Tịnh xá Ngọc Vân và kiểm thiền của Ni sư Viên Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân.

 

 

 

Chư Tôn đức Ni và quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Vân thực hành theo thời khóa tu tập của Ban tổ chức Khóa tu, mỗi ngày được bắt đầu vào lúc 4h và kết thúc lúc 21h. Chương trình tu học một ngày gồm: Thiền tọa, nghe thuyết giảng Chơn Lý, trình pháp, sám hối Tam Bảo, sám hối tam nghiệp, sám hối lục căn, thiền tọa. Mỗi thời hành giả sẽ được hướng dẫn và thực hành phương pháp thiền niệm sổ tức và niệm tâm.

 

 

 

Tại Tịnh xá, chư Ni và Phật tử còn được Ni trưởng Viện chủ, Ni sư Trụ trì hướng dẫn khất thực, thọ trai trong chánh niệm.

Kết thúc mỗi ngày tu tập, tất cả hành giả đồng thiền tọa và rải tâm từ đến tất cả chúng sanh, nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ, cuộc sống mau chóng trở lại như xưa, nhà nhà đều no ấm, luôn hạnh phúc an vui.

Sau ba ngày của khóa tu, Sư cô Liên Huệ - Đại diện chư hành giả Tịnh xá Ngọc Vân có lời tác bạch tri ân đến quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô và Ban tổ chức khóa tu:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch quý Ni trưởng Giáo phẩm lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ chứng minh

Kính bạch Sư Bà Viện chủ Tịnh xá Ngọc Vân

Kính bạch quý Ni sư, Sư cô trong Ban tổ chức

Kính bạch Sư Phụ Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân

Vì tình hình dịch bệnh Covid, chúng con không được đi tham dự Khóa tu truyền thống, và cũng không được về Tổ đình nhập hạ, nơi đã cưu mang con 7 mùa phượng nở. Nhưng nhờ phúc duyên Chư tôn Giáo phẩm tạo điều kiện cho chúng con được hội ngộ trên Zoom, để tiếp nhận cơm thiền sữa pháp từ quý Ni trưởng, Ni sư Giảng sư trong Ban tổ chức Khóa tu truyền thống trực tuyến. Quý Ngài khai thông trí tuệ hướng dẫn đường lối tu tập đúng chánh pháp, Chơn Lý số 53 - Số Tức Quan do Ni trưởng Hiệp Liên thuyết giảng, Chơn lý số 17 - Tâm, do Ni sư Tín Liên thuyết giảng; Chơn lý số 41 - Phật Tánh do Ni sư Tuệ Liên triển khai, giúp cho thiền sinh chúng con giữ vững giềng mối ngôi nhà Phật pháp và tiến tu Giới-Định-Tuệ.

Đức Phật đã khẳng định rằng tài sản lớn nhất của đời người là Giới-Định-Tuệ, có Giới-Định-Tuệ mới giữ được gia tài Pháp bảo của Như Lai. 

Đức Tổ sư dạy chúng con: "Vậy thì muốn được tâm chơn sống nên phải cần trí huệ (tức là giác ngộ thì mới có tánh chơn như), trí huệ do nhờ nhập định, định có là bởi nơi giới, giới là Khất sĩ, Khất sĩ là chơn tánh võ trụ. Cho nên gọi Khất sĩ là họ của Phật Thích-ca, cũng như còn giới là còn Phật Thích-ca, còn đạo Phật, Khất sĩ. Giới khất sĩ là bao gồm dung chứa định huệ chơn như, Phật tánh giác tánh. Thế nên gọi Phật tánh là giới khất sĩ vậy. Cả thảy cái chi trong đời nên hay ích lợi quí báu, cũng đều do nơi giới khất sĩ Phật tánh cả. Thế là chúng ta nên nhớ rằng: giác ngộ là giải thoát, giải thoát là Khất sĩ, Khất sĩ là chơn như, đến chơn như thì không còn nói luận chi nữa".

Qua lời dạy của Đức Tổ sư, chúng con nhận thức được rằng, muốn nối dòng họ Thích thì phải hành trì Giới-Định-Tuệ, đây là nền tảng căn bản để giúp chúng con thoát ly sanh tử luân hồi, để thành tựu Đạo quả.

Hôm nay ngày bế mạc, Khóa tu truyền thống trực tuyến được thành tựu viên mãn, con pháp danh Liên Huệ đại diện huynh đệ xin mạo muội dâng lên đôi dòng cảm niệm tri ân quý Ni giới Giáo phẩm, Sư Bà Viện chủ Tịnh xá Ngọc Vân, Chư Tôn đức Ban tổ chức, Sư Phụ Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân đã tạo điều kiện cho chúng con được tham dự Khóa Tu Truyền thống trực tuyến của Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Chúng con thành kính tri ân kính chúc quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, mãi là bến đỗ bình yên cho chúng con và chúng sanh trên lộ trình giải thoát".

Hình ảnh ghi nhận tại Tịnh xá: 
 

 

Ban Truyền thông NGHPKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ