Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Hành lục độ

Tác giả: Tuệ Đàm Tử.  
Xem: 502 . Đăng: 11/12/2020In ấn

Hành lục độ

 

HÀNH LỤC ĐỘ

 

1. BỐ THÍ

 

"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình

Trong ba phương pháp giúp nhân sinh

Một là "Tài thí" như tiền của

"Pháp thí" thứ hai mở đạo tình

Ba là thực hiện tâm "Vô Úy"

Trải lòng thực hiện lẽ tồn sinh

Vì chưng "Bố thí" trừ tham lẫn

Gieo giống Bồ đề độ chúng sinh.

 

2. TRÌ GIỚI

 

Quy luật Phật truyền tự bấy lâu

Là môn diệu dược khắp năm châu

Giúp đời "giới luật" phương châm báu

Độ thế "tam quy" pháp nhiệm mầu

Ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng đã thọ

Giới điều Phật dạy học thâm sâu

Phát tâm tu niệm chuyên trì giữ

Mới dứt tử sanh, thoát nghiệp sầu.

 

3. NHẪN NHỤC

 

"Nhẫn nhục" là giới đứng đầu tiên

Nhẫn được tiêu oan dứt não phiền

Người đã nương về ngôi chánh giác

Thực hành pháp nhẫn đúng chân truyền

Hơn thua phải quấy, thêm oan trái

Khôn dại đua tranh, tạo nghiệp duyên

Lửa giận đốt thiêu rừng công đức

Theo lời Phật dạy: "Nhẫn" cần chuyên.

 

4. TINH TẤN

 

"Tinh tấn" là môn thuốc diệu huyền

Chữa lành bệnh nhác tập hành siêng

Muốn cho có quả cần vun tưới

Đạo cũng do ta gắng tập rèn

Nước chảy lâu ngày dần lở núi

Cọ cây lấy lửa phải cho chuyên

Tâm thành chí nguyện vun nền đạo

"Tinh tấn" đưa mình đến Phật Tiên.

 

5. THIỀN ĐỊNH

 

Các pháp gồm thâu chước "định thiền"

Trong ngoài vắng lặng thoát trần duyên

Nước yên chiếu sáng vầng trăng tỏ

Sóng động che mờ lẽ tự nhiên

Xách gậy kim cang kềm ý mã

Đem hèo giới luật đuổi tâm viên

Rừng thiền sư tử đang xua tặc

Chúa "Định" gom thần mật mật miên.

 

6. TRÍ TUỆ

 

"Trí tuệ" ví như lưỡi kiếm thần

Đoạn trừ tai chướng, dứt tham sân

Vô minh tận diệt ly sinh tử

Phiền não tiêu trừ thoát khổ luân

Biển nghiệp ba đào vùi Phật tánh

Trần lao sóng gợn lấp tâm chân

Hươi gươm trí tuệ trừ ma chướng

Tánh giác chơn như chiếu sáng ngần.

Tuệ Đàm Tử

----ooOoo----

Nguồn: http://www.daophatkhatsi.vn/

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ