Trang chủ > Bồ Tát > Bồ tát

Nguyện cầu hóa giải tai nàn

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Xem: 3150 . Đăng: 07/04/2020In ấn

 

Nguyện cầu hóa giải tai nàn

 

 

Nam thiên Bồ-tát nhiệm mầu

 phạm thượng đỉnh nhịp cầu độ sinh

Đại hồng ân đức tâm linh

Từ hòa phổ độ y-minh giải triền

Đại ly đại xả não phiền

Bi mẫn nhiếp hóa bệnh duyên vô thường

Thiên ngàn phương pháp hoằng dương

Thủ chứng ban rưới cát tường ngày đêm

Thiên ngàn chư phạm đại thiên

Nhãn tuệ nhìn khắp oan khiên đông đoài

Cứu người dịch bệnh lăn xoay

Khổ Vũ Hán, khổ trong ngoài Trung Hoa

Cứu Hồ Bắc - Cô-rô-na

Nạn Iran - Hàn - Ý- Pháp - Anh... Hoa Kỳ...

Bồ thiêng giải nghiệp thiên di

Tát đề tát đỏa ấn trì Dược vương

Quán soi tục đế hạ phương

Thế sự oằn nặng con đường lây lan

Âm thâm cứu khổ cứu nàn

Rưới vi diệu pháp tính an Ta-bà

Nước thánh tự lòng thăng hoa

Cam tâm soi quán hằng hà bệnh duyên

Lồ lộ sâu lắng sơn xuyên

Phổ hóa căn tánh cái triền phủi buông

Độ tận sân hận ghét thương

 thiên bỉ thử vấn vương buộc ràng

Tánh phàm tự giải, tự răn

Nhân bản căn lực thường hằng hồi tâm

Sinh linh quy hướng thậm thâm

Thế thế chơn lạc hương trầm hóa thân

Giới pháp nhuần rạng báo thân

Ta là tự tánh chân nhân ứng thời

 sa bà đế...à... ơi!

Sớm khuya chiều tối… thức đời phù du

Vượt ngàn chướng lụy phiền ưu

Thoát chứng mới, thoát ao tù đảo điên

Khổ khó thở... khổ tử huyền

Nạn cấp tính, nạn lây truyền Á... Âu!

Covid ơi! Sóng thương đau...

Mười mươi bừng tỉnh cần cầu thiện tâm

Chín phương tám hướng truy tầm

Tiêu trừ dịch bệnh, quán trừng ngừa ngăn

Tan xua ám muội tràn lan

Nghiệp duyên mê hoặc uống ăn thân tình

Chướng tật ẩn náu vô minh

Bình tâm thọ nhận tương sinh ly sầu!

An thân tự giác cách giao

Tịnh lạc chơn ngã dạt dào phạm âm

Nam thiền tỉnh thức tích trầm

 phạm minh sát tuệ... ngầm lòng ta

Bổn căn vô lượng ma-ha

 thầy quán chiếu ba-la tri thời

Thích dòng huyết thống thương đời

Ca văn tịnh đức hộ người thiền quang

Mâu Ni tỏa diệu sen vàng

Phật tâm Phật tánh Kim cang Bồ-đề!

Nam-mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Thủ Thiên Nhãn

Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19-2-Canh Tý (2020)

Trần Quê Hương

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

BÀI LIÊN QUAN

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 2304 xem)

Quán nguyện bốn vị Bồ-tát lớn  ( Thiền sư Nhất Hạnh , 2344 xem)

Nghĩ Về Đức Quán Thế Âm  ( Trần Tuấn Mẫn , 2336 xem)

Nương theo hạnh nguyện Quán Âm  ( Minh Hạnh Đức , 4412 xem)

Hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm  ( Hòa thượng Thích Thanh Từ , 4648 xem)

33 Ứng hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm  (7508 xem)

Pháp tu Quan Âm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 3076 xem)

Hạnh lắng nghe  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 2464 xem)

Nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm 19-9 ÂL Học theo hạnh nguyện Ngài hiến tặng năng lực không sợ hãi  ( Thích Quảng Tánh , 2116 xem)

Tưởng niệm ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo  ( Thích Vân Phong , 2668 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ