Trang chủ > Bồ Tát > Bồ tát

Nguyện cầu hóa giải tai nàn

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Xem: 298 . Đăng: 07/04/2020In ấn

 

Nguyện cầu hóa giải tai nàn

 

 

Nam thiên Bồ-tát nhiệm mầu

 phạm thượng đỉnh nhịp cầu độ sinh

Đại hồng ân đức tâm linh

Từ hòa phổ độ y-minh giải triền

Đại ly đại xả não phiền

Bi mẫn nhiếp hóa bệnh duyên vô thường

Thiên ngàn phương pháp hoằng dương

Thủ chứng ban rưới cát tường ngày đêm

Thiên ngàn chư phạm đại thiên

Nhãn tuệ nhìn khắp oan khiên đông đoài

Cứu người dịch bệnh lăn xoay

Khổ Vũ Hán, khổ trong ngoài Trung Hoa

Cứu Hồ Bắc - Cô-rô-na

Nạn Iran - Hàn - Ý- Pháp - Anh... Hoa Kỳ...

Bồ thiêng giải nghiệp thiên di

Tát đề tát đỏa ấn trì Dược vương

Quán soi tục đế hạ phương

Thế sự oằn nặng con đường lây lan

Âm thâm cứu khổ cứu nàn

Rưới vi diệu pháp tính an Ta-bà

Nước thánh tự lòng thăng hoa

Cam tâm soi quán hằng hà bệnh duyên

Lồ lộ sâu lắng sơn xuyên

Phổ hóa căn tánh cái triền phủi buông

Độ tận sân hận ghét thương

 thiên bỉ thử vấn vương buộc ràng

Tánh phàm tự giải, tự răn

Nhân bản căn lực thường hằng hồi tâm

Sinh linh quy hướng thậm thâm

Thế thế chơn lạc hương trầm hóa thân

Giới pháp nhuần rạng báo thân

Ta là tự tánh chân nhân ứng thời

 sa bà đế...à... ơi!

Sớm khuya chiều tối… thức đời phù du

Vượt ngàn chướng lụy phiền ưu

Thoát chứng mới, thoát ao tù đảo điên

Khổ khó thở... khổ tử huyền

Nạn cấp tính, nạn lây truyền Á... Âu!

Covid ơi! Sóng thương đau...

Mười mươi bừng tỉnh cần cầu thiện tâm

Chín phương tám hướng truy tầm

Tiêu trừ dịch bệnh, quán trừng ngừa ngăn

Tan xua ám muội tràn lan

Nghiệp duyên mê hoặc uống ăn thân tình

Chướng tật ẩn náu vô minh

Bình tâm thọ nhận tương sinh ly sầu!

An thân tự giác cách giao

Tịnh lạc chơn ngã dạt dào phạm âm

Nam thiền tỉnh thức tích trầm

 phạm minh sát tuệ... ngầm lòng ta

Bổn căn vô lượng ma-ha

 thầy quán chiếu ba-la tri thời

Thích dòng huyết thống thương đời

Ca văn tịnh đức hộ người thiền quang

Mâu Ni tỏa diệu sen vàng

Phật tâm Phật tánh Kim cang Bồ-đề!

Nam-mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Thủ Thiên Nhãn

Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19-2-Canh Tý (2020)

Trần Quê Hương

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

BÀI LIÊN QUAN

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 212 xem)

Quán nguyện bốn vị Bồ-tát lớn  ( Thiền sư Nhất Hạnh , 252 xem)

Nghĩ Về Đức Quán Thế Âm  ( Trần Tuấn Mẫn , 308 xem)

Nương theo hạnh nguyện Quán Âm  ( Minh Hạnh Đức , 2404 xem)

Hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm  ( Hòa thượng Thích Thanh Từ , 2500 xem)

33 Ứng hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm  (2988 xem)

Pháp tu Quan Âm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 1360 xem)

Hạnh lắng nghe  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 1020 xem)

Nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm 19-9 ÂL Học theo hạnh nguyện Ngài hiến tặng năng lực không sợ hãi  ( Thích Quảng Tánh , 692 xem)

Tưởng niệm ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo  ( Thích Vân Phong , 704 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ