Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 13 - ngày thứ 8

Ban Thư Ký Khóa Tu.   Xem: 492 . Ngày: 21/10/2021

Hôm nay là ngày tu thứ 8 (mùng 10/9/Tân Sửu, nhằm 15/10/2021) của khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 13 của Ni giới Giáo đoàn III trên diễn đàn online. Khóa tu bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng với thời khóa tụng kinh Trung bộ, sau đó là thời tọa thiền dưới sự hướng dẫn của TT. Giác Hoàng - Cố vấn nội dung khóa tu. Thượng toạ đề cập đến cách đối trị vọng tưởng, cũng như tu tập tâm từ và hướng dẫn ban rải tâm từ. Thượng tọa khuyến khích đại chúng hãy sống như lời Phật dạy trong Kinh Nhứt dạ Hiền giả:

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 13 - ngày thứ 7

SC.Phường Liên.   Xem: 592 . Ngày: 21/10/2021

Ngày tu thứ 7 (9/9/Tân Sửu, tức 14/10/2021), vào lúc 4g00, đại chúng đồng tu có mặt trên đạo tràng online tụng kệ Kinh Đoạn giảm (Sallekhasutta), số 6, thuộc Kinh Trung bộ, theo sự hướng dẫn của NT. Hiệp Liên và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê, Gia Lai). Thời ngồi thiền tiếp theo, đại chúng được TT. Giác Hoàng trình bày một vài lưu tâm trước khi ngồi thiền. Sáng hôm nay, Thượng tọa nhấn mạnh vai trò của “chánh niệm”. Mỗi hành giả cần giữ trạng thái tâm rõ sáng, nhận biết một cách tường tận hơi thở đang diễn ra trên thân.

Tám nền tảng đưa đến đời sống Phạm hạnh

SC. Hiển Liên phiên tả.   Xem: 552 . Ngày: 14/10/2021

Sáng ngày 13/10/2021 (nhằm mùng 08/09/Tân Sửu), thuận theo sự sắp sếp của Ban Tổ chức khóa tu, TT. Giác Phổ - Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk-Lăk, Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Hệ phái Khất sĩ, Tri sự tại Tịnh xá Ngọc Quang, TP. Buôn Mê Thuột, đã thăm viếng và chia sẽ ý pháp qua đề tài “Tám nền tảng đưa đến đời sống Phạm hạnh”

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa sống chung tu học lần thứ 13 - ngày thứ 6

SC. Phát Liên.   Xem: 480 . Ngày: 14/10/2021

Ngày tu thứ sáu (mùng 8/9/Tân Sửu tức ngày 13/10/2021) cũng như các ngày tu trước, bắt đầu từ 4 giờ sáng, hội chúng tụng kinh. Hôm nay, thời tụng kinh dưới sự hướng dẫn của NT. Cảnh Liên và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Túc, tiếp tục tụng đọc bài kinh Ví dụ tấm vải (Vatthūsutta) (Kinh Trung bộ, số 7).

Pháp học và pháp hành - Bài giảng khóa Sống chung tu học lần thứ 13

NT. Hiệp Liên.   Xem: 600 . Ngày: 14/10/2021

Ngày xưa, đức Phật Thích-ca, từ khi đi xuất gia 19 tuổi đến 30 tuổi, thời gian đó tu học rồi thành đạo và từ thành đạo, giáo hóa chúng sanh đến 80 tuổi nhập Niết-bàn.

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 13 - ngày thứ 5

Liên Uyển.   Xem: 484 . Ngày: 14/10/2021

Vào lúc 4 giờ sáng, ngày tu thứ năm (mùng 7 tháng 9 năm Tân Sửu tức ngày 12 tháng 10 năm 2021) được bắt đầu với thời khóa tụng kinh dưới sự hướng dẫn của NT. Hiệp Liên và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Trung cùng hơn 150 hành giả tham gia phòng học trực tiếp nói chung và theo dõi qua trang Facebook nói riêng.

Nhân sinh quan Phật giáo theo cái nhìn của đức Tổ sư Minh Đăng Quang

SC. Tri Liên.   Xem: 516 . Ngày: 14/10/2021

Hôm nay, ngày 6/9/Tân Sửu (11/10/2021), trên diễn đàn khoá tu online do Ni chúng Giáo đoàn III tổ chức, khóa tu Sống chung tu học lần thứ 13 được diễn ra. Học online là một phương tiện mới mẻ được ứng dụng tổ chức tu học cho Tăng Ni hiện nay.

HT. Giác Pháp thăm và sách tấn Ni giới Giáo đoàn III nhân khóa Sống chung tu học lần thứ 13

SC. Liên Phiên tóm tắt.   Xem: 528 . Ngày: 14/10/2021

Vào ngày tu thứ 3, mùng 5/9/Tân Sửu (10/10/2021), khóa Sống chung tu học lần thứ 13 của Ni giới Giáo đoàn III trực tuyến trên không gian Google Meet, trong thời học pháp từ 8g00 - 9g30, HT. Giác Pháp, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ đã từ bi viếng thăm và sách tấn cho chư hành giả.

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 13 - ngày thứ 4

Ban Thư Ký Khóa Tu.   Xem: 504 . Ngày: 14/10/2021

Ngày tu thứ tư – mùng 6 (11/10/2021) của khóa Sống chung tu học, lần thứ 13, trên không gian Google Meet, khởi động với thời công phu sáng tụng kệ Kinh Ví dụ con rắn, do NT. Cảnh Liên và Ni chúng Tịnh xá Ngọc Túc dẫn kinh.

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 13 - ngày thứ 3

SC. Trang Liên.   Xem: 492 . Ngày: 13/10/2021

Bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng, ngày 05/09/Tân Sửu (tức ngày 10/10/2021), trên không gian Google Meet của khóa Sống chung tu học do chư Ni GĐ III tổ chức, đại chúng bắt đầu vào thời khóa tu học ngày thứ ba.

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 13 - ngày thứ 2

SC. Hội Liên.   Xem: 556 . Ngày: 13/10/2021

Ngày tu thứ hai (mùng 4/9/Tân Sửu tức ngày 09/10/2021), trên không gian Google Meet của khóa Sống chung tu học do chư Ni GĐ III tổ chức, vào lúc 4 giờ sáng với khóa tụng Kinh Trung bộ - 20 phút và 40 phút - ngồi thiền mở đầu cho ngày một tu học mới.

Ý nghĩa sống chung tu học qua “Tiểu kinh Rừng Sừng Bò”

TN. Liên Lộc tóm tắt.   Xem: 668 . Ngày: 13/10/2021

Sáng ngày 09/10/2021 (nhằm ngày mùng 04/9/Tân Sửu), hội đủ nhân duyên lành, Ban Tổ chức Khoá tu đã cung thỉnh HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM TWGHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, Trụ trì Tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long), quang lâm thuyết giảng cho hơn 150 hành giả tham dự khoá tu “Sống chung tu học” của Ni giới Giáo đoàn III, Hệ phái Khất sĩ, trên diễn đàn online qua phần mềm Google Meet.

Ni giới Giáo đoàn III: Khóa tu Sống chung tu học lần thứ 13 - ngày thứ nhất

Ban Thư Ký Khóa Tu.   Xem: 568 . Ngày: 13/10/2021

Sau buổi lễ khai mạc vào lúc 8g00, mùng 03 tháng 9 năm Tân Sửu (08.11.2021), ngày tu học đầu tiên trên không gian Googe Meet bắt đầu. Thời học pháp đầu tiên vào lúc 09g15 do Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, đạo hiệu Giác Trí chủ giảng với đề tài: Sống chung tu học qua ý pháp Lục hòa.

Sống chung tu học qua ý pháp Lục hòa

Mây Viễn Xứ.   Xem: 568 . Ngày: 13/10/2021

Ngày đầu khai giảng khoá tu “Sống chung an lạc” công phu mười ngày Khất sĩ Ni giới hoà thay Chư Tăng chứng dự dựng xây pháp mầu

Ni giới Giáo đoàn III: Khai mạc Khóa tu Sống chung tu học – Lần thứ 13

Ban Thư Ký Khóa Tu.   Xem: 684 . Ngày: 09/10/2021

Quan tâm đến việc tu học của chư Ni, mặc dù trong thời điểm đại dịch vẫn còn âm ỉ, chưa chấm dứt, chư Tôn đức Giáo phẩm Lãnh đạo Giáo đoàn III đã và đang thực hiện kế hoạch tổ chức khóa tu trực tuyến trên không gian Google Meet cho tất cả chư Ni trực thuộc giáo đoàn đều có thể tham dự, tu học, thúc liễm thân tâm từ ngay nơi trú xứ của mình.

Ni sư Tín Liên hướng dẫn pháp tu thiền và trả lời câu hỏi của thiền sinh

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 960 . Ngày: 30/09/2021

1. Giai đoạn một: gồm có ba bước: - Bước thứ nhất hơi thở đi tới đâu chúng ta biết tới đó và đếm; - Bước thứ hai cũng giống như bước một là hơi thở đi tới đâu biết tới đó nhưng không đếm chỉ quan sát hơi thở đi tới đâu biết tới đó;

Ni sư Tín Liên chia sẻ Chơn lý tâm tại Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 584 . Ngày: 26/09/2021

Đức Tổ sư luôn chú trọng pháp niệm tâm. Tổ sư đã dạy cho Đệ nhị Tổ về cách nhìn tâm, niệm tâm khi ngày đầu tiên Nhị Tổ xin học về pháp môn thiền. Trong chơn lý Sổ tức quan, Tổ sư cũng nói rằng pháp niệm sổ tức tuy hay chẳng bì đặng pháp ngó chừng trái tim tức là niệm tâm, Ngài cho rằng niệm tâm hết sức quan trọng bởi vì nó chi phối trực tiếp đến thân và khẩu của mỗi người

Thực phẩm cho Tâm - Hoa trái của những ngày tu tập

Như Liên.   Xem: 724 . Ngày: 24/09/2021

“Thực phẩm cho Tâm” là tên gọi của chương trình hỗ trợ tâm lý trị liệu dành cho những nạn nhân của đại dịch Covid-19. Chương trình nhằm chung tay cùng xã hội góp phần xoa dịu những tổn thương, những mất mát to lớn của bao người, bao gia đình ở khắp nơi trong suốt mấy tháng qua.

Khóa tu truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Ngày thứ ba

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3760 . Ngày: 15/09/2021

Hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2021 (07/8/Tân Sửu) Khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ – ngày thứ ba bằng hình thức trực tuyến đã được diễn ra đúng theo chương trình và thời gian ấn định với hơn 350 hành giả tham dự.

Bình Thuận: Tịnh xá Ngọc Vân tham dự Khóa tu Truyền thống do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức trực tuyến

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3192 . Ngày: 15/09/2021

Tinh xá Ngọc Vân (Bình Thuận) tham dự Khóa tu Truyền thống do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức bằng hình thức trực tuyến, được diễn ra trong ba ngày 11-13/9/2021 (nhằm ngày 05-07/8/Tân Sửu).

Video Ni giới Hệ phái Khất sĩ khai mạc Khóa Tu Truyền thống trực tuyến

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 2024 . Ngày: 14/09/2021

Vào lúc 4h sáng ngày 11/9/2021 (nhằm ngày 5/8/ Tân Sửu) Chư Tôn đức Ni Giáo phẩm lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã khai mạc Khóa tu truyền thống bằng hình thức trực tuyến cho gần 350 thiền sinh tham dự.

Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất Sĩ - ngày thứ hai

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 3800 . Ngày: 14/09/2021

Ngày 12 tháng 9 năm 2021 (06/8/ Tân Sửu), chư hành giả bước sang ngày thứ hai thực hành nghiêm mật thời khóa tu tập thông qua hệ thống trực tuyến Zoom do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức.

Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất Sĩ - ngày thứ nhất

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 4276 . Ngày: 14/09/2021

Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2021 (5/8/ Tân Sửu) Khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đã được diễn ra đúng theo chương trình và thời gian ấn định với hơn 350 hành giả tham dự trực tuyến.

Ni giới Hệ phái khất sĩ khai mạc khóa tu truyền thống qua hình thức trực tuyến

Nhã An.   Xem: 992 . Ngày: 14/09/2021

GNO - Vào lúc 4 giờ ngày 11-9 (5-8-Tân Sửu), Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã khai mạc khóa tu truyền thống qua hình thức trực tuyến với gần 350 thiền sinh tham dự.

TP.HCM: Lễ khai mạc Khóa tu truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 5212 . Ngày: 14/09/2021

Vào lúc 4h sáng ngày 11/9/2021 (nhằm ngày 5/8/ Tân Sửu) Chư Tôn đức Ni Giáo phẩm lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã khai mạc Khóa tu truyền thống bằng hình thức trực tuyến cho gần 350 thiền sinh tham dự.

Đ1234567C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ