Trang chủ > PG Việt Nam > Video PSO

Bản tin Phật sự 20H ngày 08 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 2728 . Ngày: 08/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 08/08/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 07 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1436 . Ngày: 07/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 07/08/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 31 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1172 . Ngày: 07/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 31/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự trong tuần ngày 21 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1080 . Ngày: 07/08/2019

[VIDEO] ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TRONG TUẦN ngày 21/7/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự Tuần 30 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1024 . Ngày: 07/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN TUẦN 30 THÁNG 07/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 06 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1308 . Ngày: 06/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 06/08/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 03 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1516 . Ngày: 06/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 03/08/2019

Bản tin Phật sự Tuần 31 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 2272 . Ngày: 05/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ TUẦN 31 THÁNG 8 2019

[Video] Kiên Giang: ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TỊNH XÁ NGỌC SƠN, TP.RẠCH GIÁ

Phật Sự Online.   Xem: 1500 . Ngày: 05/08/2019

[Video] Kiên Giang: ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TỊNH XÁ NGỌC SƠN, TP.RẠCH GIÁ

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 05 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1276 . Ngày: 05/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 05/08/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20h ngày 02 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1512 . Ngày: 02/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 02/08/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 01 tháng 08 năm 2019

Xem: 1772 . Ngày: 01/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 01/08/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 30 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1344 . Ngày: 30/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 30/07/2019 Ngày đăng: 30/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 29 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1560 . Ngày: 29/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 29/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 27 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 2156 . Ngày: 27/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 27/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 26 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1868 . Ngày: 26/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 26/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 25 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1888 . Ngày: 25/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 25/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 24 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1920 . Ngày: 24/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 24/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 23 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1928 . Ngày: 23/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 23/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 22 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1752 . Ngày: 22/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 22/07/2019

Đ1234567C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ