Trang chủ > PG Việt Nam > Video PSO

Bản tin Phật sự 20H ngày 23 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 984 . Ngày: 23/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 23/8/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 22 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 844 . Ngày: 22/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 22/8/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 21 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1236 . Ngày: 22/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 21/8/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 20 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 904 . Ngày: 20/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 20/8/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 19 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1536 . Ngày: 19/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 19/8/2019

Bản tin Phật sự 20H Tuần 33 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1276 . Ngày: 18/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ TUẦN 33 THÁNG 8/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 17 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1600 . Ngày: 17/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 17/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 16 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1808 . Ngày: 16/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 16/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 15 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1912 . Ngày: 15/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 15/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 14 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1780 . Ngày: 14/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 13 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1832 . Ngày: 13/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 13/08/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 12 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1228 . Ngày: 12/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 12/08/2019

[Video] Bản tin Phật sự tuần 32 tháng 8 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 956 . Ngày: 11/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ TUẦN 32 THÁNG 8 2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 10 tháng 08 năm 2019

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 1340 . Ngày: 10/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 10/08/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 09 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1212 . Ngày: 09/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 09/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 08 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1852 . Ngày: 08/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 08/08/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 07 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1004 . Ngày: 07/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 07/08/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 31 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 692 . Ngày: 07/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 31/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự trong tuần ngày 21 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 612 . Ngày: 07/08/2019

[VIDEO] ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TRONG TUẦN ngày 21/7/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự Tuần 30 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 548 . Ngày: 07/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN TUẦN 30 THÁNG 07/2019

Đ1234567C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ