Trang chủ > PG Việt Nam > Video PSO

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 29 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 712 . Ngày: 29/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 29/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 27 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1160 . Ngày: 27/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 27/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 26 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 984 . Ngày: 26/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 26/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 25 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 1004 . Ngày: 25/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 25/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 24 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 980 . Ngày: 24/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 24/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 23 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 996 . Ngày: 23/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 23/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 22 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 904 . Ngày: 22/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 22/07/2019

[VIDEO] Điểm tin hoạt động Phật sự trong tuần ngày 21 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 996 . Ngày: 21/07/2019

[VIDEO] ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TRONG TUẦN ngày 21/7/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 20 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 884 . Ngày: 20/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 20/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 19 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 712 . Ngày: 19/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 19/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 18 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 900 . Ngày: 18/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 18/07/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20h ngày 15 tháng 7 năm 2019

Xem: 412 . Ngày: 18/07/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20h ngày 15/7/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 17 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 468 . Ngày: 17/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 17/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 16 tháng 7 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 516 . Ngày: 16/07/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 16/07/2019

Đ12345C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ