Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Thơ NT Huỳnh Liên

Gọi bạn

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3388 . Ngày: 27/12/2014

Khí lành đất tốt đẹp tình người, Danh đã hư mà lợi cũng hư. Thị Vải hiền hoà chim ríu rít, Đồng Nai duyên phước tạo vun bồi.

Hành đạo

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3761 . Ngày: 28/02/2015

Đưa tay trí tuệ tháo dây thương, Cất bước vân du trổi dặm trường. Khất thực vai mang bình bát đất, Hoá duyên độ chúng khoác y vàng.

Hoạ bài Quy y cảm tác của Bà Song Thanh

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3412 . Ngày: 28/12/2014

Bước sang đường chánh lánh đường tà, Đệ tử nương Thầy, trẻ gặp cha. Vọng thức lặng trang nguồn bích thuỷ, Chơn tâm vằng vặc bóng thanh nga.

(Hoạ vận) Bài gái ở chùa

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3716 . Ngày: 28/12/2014

Ngán nỗi phồn hoa mộng dệt thành, Tầm tu nào ngại buổi đầu xanh. Lên đường giải thoát ly nhà tục, Nhẹ gót chân không ném gánh tình.

Khánh thành Tịnh xá Ngọc Nguyên

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3064 . Ngày: 28/12/2014

1. Liên Hoa Giáo Hội tựu về đây, Chứng lễ cung dâng Tịnh xá nầy. Bửu tháp lung linh chong ánh nến, Đạo tràng mát mẻ rợp tàng cây.

Kính bà Song Thanh

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2913 . Ngày: 28/12/2014

Phước căn bền vững lộc sum sê, Thọ vĩnh trường Xuân vẹn mọi bề. Đức rưới mưa lành thanh nhuận lá, (thân) Nhơn chan nắng ấm thắm tươi huê. (tâm)

Kính tặng sư cô trưởng Huỳnh Liên (Xướng) Tịnh xá Ngọc Chánh

Song Thanh.   Xem: 3576 . Ngày: 28/12/2014

Nhờ bạn đưa duyên viếng cảnh nhàn, Phải chăng bồng đảo giữa trần gian. Diềm dà ngõ trúc ngăn niềm tục, Sực nức mùi thi đượm nếp vàng.

Kỷ niệm

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3160 . Ngày: 28/12/2014

Một bước ra đi một bước dừng, Nhìn đây ngắm đó lệ sầu rưng. Nâng ly tống biệt dường ngơ ngẩn, Cất tiếng chia phui luống ngập ngừng.

Kỷ niệm Gò Công

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3224 . Ngày: 28/12/2014

HOÁ, THOÀN, bát Nhã vượt dòng THANH([1]), DŨNG cảm trung kiên quyết thật hành. MỸ, TÁNH hồn nhiên xa vật SẮC, ĐOAN, NGÔN khiêm TỐN giữ tâm lành.

Tam học

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3600 . Ngày: 28/12/2014

Hai đường mê giác chẳng xa nhau, Lối thẳng lề ngay khép chặt vào. Đồng dục giữ vàm bò chẳng loạn, Biển tình vững lái sóng dầu xao.

Tam đức

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3240 . Ngày: 28/12/2014

Bi: Lưu ly mã não dám so bì, Tôn quý trên đời một đức bi. Biển khổ chìm trôi bèo tục luỵ, Thuyền từ đưa rước bọt mê si.

Nước loạn thức tôi hiền

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4888 . Ngày: 28/12/2014

Đáp hoạ bài “Gia bần tri hiếu tử” Nước biến phải vương những nạn nguy, Loạn đời gặp lắm chuyện chia ly.

Mộng phiêu lưu

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3280 . Ngày: 28/12/2014

Nghiệp nặng đeo mang tấm xủ bì, Kiếp tu còn hận phận bần ni. Phong trần đâu hẹn thân bồ liễu, Hồ hải bao ngờ chí nữ nhi.

Lưu biệt

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3100 . Ngày: 28/12/2014

Hai năm bốn tháng nhậm Kiên Giang, Mến thích nhân tâm luyến tinh đàng. Phép nước luật công tình dám trái, Tiệc đưa lời tiễn nghĩa thêm mang.

Lo lường

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3660 . Ngày: 28/12/2014

Mưa nắng bùn lầy thấy khổ công, Rưng rưng ứa lệ ngẩn ngơ lòng. E rồi lỡ cuộc trơ tay trắng, Thức mãi thâu canh đổ luỵ hồng.

Làm đất

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2980 . Ngày: 28/12/2014

Thi phú văn chương dẹp lại rồi, Xúm nhau làm đất cực mà vui. Kẻ đào, kẻ hốt người khiêng gánh, Nơi cuốc, nơi bang chỗ đắp bồi.

Tặng Sư cô Ngoạt Liên

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3620 . Ngày: 28/12/2014

Cám thương ni Ngoạt ở xa xuôi, Phận sự đành cam gánh vác rồi! Kinh kệ làm sao theo kịp chúng, Học hành chắc phải chịu thua người.

Tiến tu (1)

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3176 . Ngày: 28/12/2014

Thế cuộc lăm le đổi đạo trường, Nguyện càng giăng bủa, nghiệp càng vương. Định tâm hồ dễ ai lay chí, Xoay hướng nào do vật cản đường.

Tịnh xá Ngọc Thặng

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3300 . Ngày: 28/12/2014

Phá điền lập tự khá khen ai, Ngọc Thặng trang nghiêm nét hiện bày. Kim tướng ngự an toà Bửu tháp, Minh Đăng chiếu rạng ánh liên đài.

Tiến tu (2)

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3124 . Ngày: 28/12/2014

Kìa tay hái quả đã gieo nhân, Đổi nghiệp, âu toan việc kíp cần. Thuyền trí huệ giong bờ giác ngạn, Chèo công phu vượt sóng mê tân.

Tức sự

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2812 . Ngày: 30/12/2014

Thế sự hôn mê sự thế thường, Thoát trần ai ngỡ luỵ trần vương! Rê chân nỡ dụng cây đèn huệ! Rửa bụi không nhờ giọt nước dương.

Tức sự kỳ ba

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3036 . Ngày: 30/12/2014

Đời, hy sinh kiếp, đạo gầy nhân, Đã phụ nguyền thôi mựa luyến cần. Lìa chúng về non, non kết cố, Độ người mãn kiếp, kíp canh tân.

Tức sự kỳ năm

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2924 . Ngày: 30/12/2014

Không cộng, không trừ, chỉ có nhân, Nhân vị một bọc tách hai phần: Ruột nào không xót dao chia cắt? Sông nọ bao đành nước rẻ phân?

Tức sự kỳ nhì

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2912 . Ngày: 30/12/2014

Kẻ lại người đi sợ lẫn mừng, Không chờ thoạt đến; đợi không nhưng. Sáng chiều lộ đá trông mòn mắt, Sớm tối lầu hoa đứng mỏi lưng.

Tức sự kỳ tư

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2884 . Ngày: 30/12/2014

Cõi tục lòng thơ những đoạn trường, Oan sầu sao cứ bủa tơ vương! Thân vàng há dễ bền đinh đá? Gót ngọc nên tua định lối đường.

Đ1234567891011C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Thơ NT Huỳnh Liên

Chuyên mục trình bày những vần thơ đầy đạo vị do Ni trưởng Huỳnh Liên (Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam) sáng tác. Nội dung bao quát nhiều chủ đề: Đức Phật, Tổ Sư, giáo pháp, thế sự, con người, thiên nhiên, tình đồng đạo, tình quê hương đất nước... Những bài thơ phát xuất từ trí tuệ cao vời và lòng từ bi rộng lớn nên ý tứ rất sâu sắc mà lời thơ thật mộc mạc chân tình.

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ