Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Thơ NT Huỳnh Liên

Áo Cà Sa

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4295 . Ngày: 19/05/2014

Giã từ trần cảnh hướng Tây phang, Tháp cánh choàng thân chiếc áo vàng. Như đám mây lành nâng đỡ gót, Hay vòng phép lạ rút thâu đàng.

Bình bát

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2916 . Ngày: 19/05/2014

Gắng đi một mạch tới Tây phang, Bát đất rồi đây hoá bát vàng. Chánh Đạo phân chia ra tám nẻo, Chân thừa gom lại hiệp chung đàng.

Cầu Phật ra đời

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3503 . Ngày: 19/05/2014

Cầu nguyện kim quang rạng bóng đèn, Phật vương giáng thế ngự toà sen. Ra ơn giáo hoá khai nguồn đạo, Đời loạn u minh gặp ánh đèn.

Cảnh Nhàn

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2886 . Ngày: 19/05/2014

Căn lành hội ngộ chốn nhân gian. Châu tuyền thi pháp phô hương thắm, Cao diệu tâm kinh rạng sắc vàng. Tăng, tục phân chia đường tịnh cấu,

Cõi đời

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4139 . Ngày: 19/05/2014

Lúc thì xuống chó lúc lên voi, Tráo trở lung tung diễn lắm mòi. Danh lợi phong lưu vài hiệp trống, Vinh hoa phú quý một hơi còi.

Dâng đóa sen

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3767 . Ngày: 20/10/2014

Một trẻ hài nhi dưới mái thiền, Mười năm thấm thoát tuổi xuân niên. Đáp ơn nuôi dưỡng tay từ mẫn, Đền nghĩa tinh thần đoá bảo liên.

Giải thoát

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4285 . Ngày: 20/05/2014

Thuyền giác lui về bến thiện chân, Buông neo an lạc vững tinh thần. Nước trong bát đức thanh nguồn Đạo, Gió mát tam không sạch bụi trần.

Giáo pháp đại đồng

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3560 . Ngày: 30/10/2014

Giáo lý tuyên dương rạng bóng đèn, Pháp đăng khai huệ nở hoa sen. Đại duyên thức tánh lên bờ giác, Đồng hoá đạo tâm trước ánh đèn.

Chuỗi ngọc tình thương

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2536 . Ngày: 30/12/2014

Khánh Hưng chùa cổ một chiều thu, Hội Thảo cầu an kiếp tội tù. Bà Sáu thuật qua đời “Đảo Quỷ”, Rừng người mưa xối một rừng châu.

Đức Thầy Lâm Nạn

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3569 . Ngày: 24/05/2014

MINH tinh rạng chói cõi trần gian, ĐĂNG chiếu khắp nơi đạo rộng tràn. QUANG nhựt hành trình vương khổ ách,

Lạc Mẹ

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3149 . Ngày: 24/05/2014

Ngồi nhìn ngắm giọt mưa lã chã, Tưởng Tôn Sư buồn bã trăm chiều! Nhớ khi tiếng nói dặt dìu, Chỉ đường thoát khổ, dạy điều tu chân.

Chuyền Đất

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2712 . Ngày: 30/05/2014

Bốn chục Ni Cô một sắc vàng, Thành hình chữ nhất đứng giăng ngang. Chuyền chuyền phước quả bồi liên tiếp, Bắt bắt cơ duyên hứng lẹ làng.

(Họa vận) Gái ở chùa

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 1680 . Ngày: 30/05/2014

Ngán nỗi phồn hoa mộng dệt thành, Tầm tu nào ngại buổi đầu xanh. Lên đường giải thoát ly nhà tục, Nhẹ gót chân không ném gánh tình.

Kho tàng vô tận

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3148 . Ngày: 30/05/2014

Dưới biển trên non giữa mái thiền, Nửa phần cốt Phật nửa căn tiên. Đất lành gieo giống tươi quỳnh uyển, Nước diệu ngâm mình dứt bịnh duyên.

Liên hoa giáo hội

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4013 . Ngày: 30/05/2014

Nước trần cặn cáu gợn sình đen, Vượt khỏi bùn lầy trổ đoá sen. Lá pháp xanh đưa làn biếc trải, Nhuỵ tâm vàng điểm cánh hồng chen.

Tặng sư cô Chí Tâm

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2608 . Ngày: 28/12/2014

Công Tằng Tôn Nữ xứ Thừa Thiên, Xuân Tứ Mai Hương thấm vị thiền. Mái tóc đơm hoa vườn nghệ thuật, Bàn tay chuốt ngọc viện Đào Nguyên.

Tặng bà Như Ngọc quy y đúng năm

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2551 . Ngày: 28/12/2014

Ngày nay năm trước ở Biên Thành, Giở sổ bìa vàng chép chữ xanh. Mộ đạo quy y nền Giáo pháp, Thương đời xử thế bậc tài danh.

Mơ giải thoát

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3398 . Ngày: 30/05/2014

Muốn phủi tóc xanh giũ bụi hồng, Cổi phăng danh lợi thả dòng sông. Nhờ đèn giáo hoá soi thông trí, Mượn nước dương chi gội sạch lòng.

Mùa hoa đạo đức

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3989 . Ngày: 30/05/2014

Huệ chiếu Xuân quang cõi đạo trường, Lòng từ đơm nở cánh hoa thương. Nhu hoà nhã nhặn thanh tao sắc, Bác ái nồng nàn ý nhị hương.

Mừng giáo pháp

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3548 . Ngày: 30/05/2014

Đèn pháp hôm nay đã chói loà, Liên trì đua nở lắm bông hoa. Tuyên dương đuốc huệ thông cùng xứ, Nhuận thắm hương sen khắp mọi nhà.

Đ1234567C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Thơ NT Huỳnh Liên

Chuyên mục trình bày những vầng thơ đầy đạo vị do Ni trưởng Huỳnh Liên (Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam) sáng tác. Nội dung bao quát nhiều chủ đề: Đức Phật, Tổ Sư, giáo pháp, thế sự, con người, thiên nhiên, tình đồng đạo, tình quê hương đất nước... Những bài thơ phát xuất từ trí tuệ cao vời và lòng từ bi rộng lớn nên ý tứ rất sâu sắc mà lời thơ thật mộc mạc chân tình.

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ