Bài viết theo tác giả : Ni trưởng Huỳnh Liên

Chúc xuân

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3143 . Ngày đăng: 16/02/2015

Ngày xuân đến đâu đâu đều hội hiệp, Theo lệ xưa trò phải chúc mừng Thầy. Tưởng công ơn sâu rộng với cao dày, Nỗi cực nhọc mấy năm trường dạy dỗ.

Vui mà sống

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3844 . Ngày đăng: 14/02/2015

Vui mà sống dù đời đầy đau khổ, Buồn làm chi bạn hỡi thở than chi. Và sầu lo nghĩ lại có ích gì, Hãy can đảm sống những ngày hiện tại.

Cảm hoài

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2975 . Ngày đăng: 14/02/2015

I. Mười hai năm chẵn cách song thân, Dõi bước vân du nhẹ thoát trần. Chẳng một lời thăm cùng buổi viếng! Mà bao tháng lựa với năm lần.

Khai Bút

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2972 . Ngày đăng: 14/02/2015

Tiếng pháo mừng xuân khắp đó đây, Năm sang Mậu Tuất hẳn vui vầy. Thái hoà võ trụ hoà mưa gió, Thắm nhuận sơn hà nhuận cỏ cây.

Khai bút

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2992 . Ngày đăng: 14/02/2015

Khai bút đầu Xuân chuốt vận tu, Tu sao vẹt ngút, vén mây mù, Ba mươi tám lẻ tâm còn tối, Mười bốn năm chầy phước chửa dư.

Khai Bút

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2872 . Ngày đăng: 14/02/2015

Xuân về pháo nổ rộn mừng Xuân, Cất bút đầu năm hạ ít vần. Giác ngộ nhơn sanh đời tận thiện, Kiên trì Phật tử lý toàn chân.

Tịnh xá Ngọc Hiệp

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3328 . Ngày đăng: 14/02/2015

Bảy ngã hiệp một dòng, Chùa tranh dựa mé sông. Diềm dà tàng cổ thọ, Bát ngát ngọn thanh phong.

Học tiến

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3575 . Ngày đăng: 14/02/2015

Lên đường hoằng pháp thuận cơ, Thẹn phận tài sơ trí siển! Tự giác vừa phát nguyện mở mang, Giác tha mới khai đàng phương tiện.

Cờ Phật Giáo

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3424 . Ngày đăng: 13/02/2015

Cờ Phật giáo nêu cao thanh bạch, Xanh, vàng, đỏ, trắng, gạch, biểu dương. Sau chót còn thêm một đường, Năm sắc hiệp lại hiện trương sáu màu.

Khêu đèn công lý

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3312 . Ngày đăng: 13/02/2015

Hội Khất Sĩ bền gan khổ hạnh, Bữa đói no ấm lạnh bao nài. Du phương rày đó mai đây, Đỡ lòng cơm hẩm gốc cây hành thiền.

Vi nhân nan

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 5968 . Ngày đăng: 13/02/2015

Nay mới biết làm người thiệt khó, Bốn mươi năm mới rõ tình đời. Làm người khó lắm ai ơi! Thấp cao khó liệu, đầy vơi khó lường.

Chúc Xuân

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2920 . Ngày đăng: 06/02/2015

Xuân sang đề vịnh chúc cư gia, Phước Phật ban vui đẹp cửa nhà. Tu tập chớ cho lòng giải đãi, Kệ Kinh đừng để dứt ngâm nga.

Xuân Sa Đéc

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2956 . Ngày đăng: 06/02/2015

Là Khất sĩ bước trên đường khổ hạnh, Mỗi ngày qua, tôi ôm bát xin ăn. Bữa đói no, cam với phận thanh bần, Nào có tưởng, có mong gì Tết nhứt.

Xuân tâm giới

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2843 . Ngày đăng: 28/01/2015

Đường giải thoát quan san thiên lý, Bước ta bà Khất sĩ du phương. Thừa ưa gặp buổi xuân sang, Gót chân lữ khách dừng ngang Phương Thành.

Tự thuật

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3023 . Ngày đăng: 28/01/2015

Hăm bốn xuân thu tuổi lỡ làng, Tóc tơ chẳng tính việc mơ màng. Độc thân lập chí giàu cương quyết, Gọi bạn quần thoa nhủ ý vàng.

Thân

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4240 . Ngày đăng: 26/01/2015

Thân này chưa biết ra chi, Của kia lại có chắc gì mà ham? Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, Càng thâu càng đắm, càng làm càng say.

Hào Quang Diệu Pháp

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2755 . Ngày đăng: 17/01/2015

Trong cảnh vườn muôn hoa đua nở, Ta lẽ nào để lỡ cơ duyên. Vun phân tưới nước cho bền, Chọn thêm giống quý trồng bên cây già.

Lục Hòa

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4463 . Ngày đăng: 17/01/2015

Thân ở chung nhau cõi hiệp hoà, Thân cùng chung sống chẳng riêng ta. Thân này đừng thấy thân mình nữa, Thân được phi thân mới thiệt là.

Thập lục hạnh

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 7451 . Ngày đăng: 17/01/2015

Đi bước khoan thai Đứng ngay thẳng hàng. Ngồi đứng nghiêm trang Nằm nghiêng thanh thản.

Văn Tế Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Giác Tánh

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3971 . Ngày đăng: 17/01/2015

VĂN TẾ TƯỞNG NIỆM Đức Trưởng lão Giác Tánh, Tăng Chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam.Viên tịch ngày 22 tháng 11 năm Mậu Ngọ, nhằm ngày 21 tháng 12 năm 1978. Do Ni trưởng Huỳnh Liên, Trưởng Giáo hội Ni giới Khất sĩ Việt Nam viết và Ni trưởng Bạch Liên, đại diện Ni trưởng, đọc tại Tịnh Xá Trung Tâm trước giờ di quan.

Đ12345678C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người để thuyết giảng, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, như là nguồn tinh thần để mọi người giữ vững thân bằng, an lạc nơi cuộc sống mỗi ngày, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni Giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn trụ trì chùa Thuận Phước (Long An), đã tổ chức thuyết giảng Phật pháp online.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ