Trang chủ > Văn Hoá > Xuân

Họa vận bài "Xuân với đạo

Ni trưởng Nhu Liên.   Xem: 2381 . Ngày: 26/12/2014

Xuân đến muôn hoa đượm vẻ thuần, Khu vườn rực rỡ chốn trời Xuân. Hương nồng bác ái thơm tho dạ, Sắc thắm từ bi tỉnh mỉnh thần.

Phụng hoạ bài “Chúc xuân”

Ni trưởng Mỹ Liên.   Xem: 2586 . Ngày: 26/12/2014

Thầy hiền thương trẻ thưởng thơ Xuân, Trẻ dại khờ ngây tập hoạ vần. Cầu đạo Thầy cao nền diệu pháp, Cầu tâm Thầy đắc, lý toàn chân.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên An.   Xem: 0 . Ngày: 23/12/2014

Sen vàng tươi thắm cõi nhơn sanh, Ngào ngạt hương thơm ý nguyện thành. Dẫn lối hành thiền sanh trí huệ, Lên đường cứu khổ diệt vô minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Thảo.   Xem: 2344 . Ngày: 23/12/2014

Đèn từ Xuân đến chiếu nhơn sanh, Hạnh nguyện hoằng dương dạ chí thành. Tự giác cho thanh đường phước huệ, Giác tha hướng dẫn nẻo quang minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Tú.   Xem: 2304 . Ngày: 23/12/2014

Lời cầu câu chúc ý Ni sanh, Lộc trổ hoa đơm quả đắc thành. Tay ngọc nâng niu chồi trí tuệ, Lòng vàng chói lọi ánh viên minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Hoa Liên.   Xem: 2633 . Ngày: 23/12/2014

Một đoá hoa thiền trí huệ sanh, Dâng Thầy chúc nguyện đạo viên thành. Như vầng trăng toả xua mờ tối, Như ánh trời quang rạng chiếu minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Hiền.   Xem: 2156 . Ngày: 23/12/2014

Xuân về kính chúc đấng Tiền sanh, Xả kỷ duy tha đạo chứng thành. Mài miệt thơ văn giồi trí tuệ, Trở về tự tánh dẹp vô minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Xuân B.   Xem: 2433 . Ngày: 23/12/2014

Xuân về chồi lộc tự nhiên sanh, Kính chúc Ni Sư đạo đắc thành. Ân huệ ban truyền duyên trí huệ, Vô minh trừ diệt hiện chân minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Xuân A.   Xem: 2253 . Ngày: 23/12/2014

Hoa đàm kết cánh hội liên sanh, Chúc nguyện ân sư đạo chứng thành. Cứu khổ đẩy lùi màn hắc ám, Ban vui mở rộng cửa quang minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Yến.   Xem: 2181 . Ngày: 23/12/2014

Xuân về kính chúc bậc tiền sanh, Pháp thể khinh an hạnh nguyện thành. Bát chánh ban truyền duyên trí huệ, Tứ y nghiêm túc đạo viên minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Hoa.   Xem: 2333 . Ngày: 23/12/2014

Xuân về kính chúc bậc tiền sanh, Chí cả không lui đạo quả thành. Tiếng nhạc từ bi xua ác nghiệp, Ngọn đèn trí huệ phá vô minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Diễm.   Xem: 2352 . Ngày: 23/12/2014

Duyên nay hội ngộ đấng tiền sanh, Xả kỷ duy tha đạo chứng thành. Bát nhã thuyền lành xuôi bến giác, Tứ đề đuốc sáng rọi đài minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Vân.   Xem: 2252 . Ngày: 23/12/2014

Xuân về đạo pháp tủa nhơn sanh, Hành xứ Như Lai quả kết thành. Hoa nở Bồ Đề đơm hạnh nguyện, Hương thơm Bát Nhã chiếu đài minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Dung.   Xem: 2304 . Ngày: 23/12/2014

Mừng Xuân kính bút ánh thơ sanh, Thể nhập Thiền môn đạo cánh thành. Giong ruổi xinh xinh đường lục đạo, Tầm nguyên hoá hoá nẻo tam minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Thu.   Xem: 2032 . Ngày: 23/12/2014

Mừng Tết lời hay ý đẹp sanh, Kính mong Sư Trưởng đạo mau thành. Định thiền hành xứ tâm an lạc, Chánh giác tu trì trí liễu minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Liên Thanh.   Xem: 2236 . Ngày: 23/12/2014

Mừng Xuân hớn hở hội Ni sanh, Kính chúc Ni Sư đạo đắc thành. Chánh pháp truyền ban vàng chiếu diệu, Chân tâm vắng lặng ngọc viên minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Ni sư Tín Liên.   Xem: 2232 . Ngày: 23/12/2014

Sen vàng một đoá độ nhơn sinh, Bể thẳm thuyền đơn dạ chí thành. Rỡ rỡ niềm tin tươi phước huệ, Ngạt ngào hương trí đốt vô minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Ni trưởng Khiêm Liên.   Xem: 2144 . Ngày: 23/12/2014

Cũng nghiên, cũng bút cũng thơ sanh, Mài miệt đường tu tấc dạ thành. Những ngọn nắng mưa mờ đuốc tuệ, Nào hay duyên phước hội đèn minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Ni trưởng Viên Liên.   Xem: 2136 . Ngày: 23/12/2014

Đắc pháp chơn truyền độ chúng sanh, Kim thân bất hoại đạo viên thành. Chở chuyên phái nữ lên bờ Giác, Bao bọc ban truyền dạy pháp minh.

Phụng hoạ bài "Mừng Xuân Quý Hợi"

Ni trưởng Phục Liên.   Xem: 2188 . Ngày: 23/12/2014

Đại nguyện Thầy hiền độ chúng sanh, Xuân sang khánh chúc đạo viên thành. Tùng cao toả bóng tàng công đức, Sắn vượt nương nhờ cội trí minh.

Đ12345C

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

Xuân

Những bài thơ văn viết về mùa Xuân Phật giáo của nhiều tác giả được trình bày trong chuyên mục này. Bài Lộc Xuân trong Phật giáo được sưu tầm từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau để làm LỘC XUÂN tặng cho Phật tử trong ngày đầu năm mới

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ