TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

19.续律疏部·续论疏部
GBK繁体版整卷下载:第62卷第63卷第64卷第65卷第66卷第67卷第68卷第69卷第70卷 经号 卷号 页码  经名 (卷数) 〖 朝代 译者或作者〗 
 ____ ____ _____ __________  _________________

 2246 62 P0001 梵网经开题 (1卷)〖 日本 空海撰〗
 2247 62 P0004 梵网戒本疏日珠钞 (50卷)〖 日本 凝然述〗
 2248 62 P0263 资行钞 (28卷)〖 日本 照远撰〗
 2249 63 P0001 俱舍论本义抄 (48卷)〖 日本 宗性撰〗
 2250 63 P0807 阿毗达磨俱舍论指要钞 (30卷)〖 日本 湛慧撰〗
 2251 64 P0001 阿毗达俱舍论法义 (30卷)〖 日本 快道撰〗
 2252 64 P0440 阿毗达磨俱舍论稽古 (2卷)〖 日本 法幢撰〗
 2253 64 P0467 俱舍论颂疏正文 (1卷)〖 日本 源信撰〗
 2254 64 P0477 俱舍论颂疏抄 (29卷)〖 日本 英宪撰〗
 2255 65 P0001 中论疏记 (8卷)〖 日本 安登撰〗
 2256 65 P0248 中观论二十七品别释 (1卷)〖 日本 快宪撰〗
 2257 65 P0257 十二门论疏闻思记 (1卷)〖 日本 藏海撰〗
 2258 65 P0266 掌珍量噵 (1卷)〖 日本 秀法师撰〗
 2259 65 P0269 瑜伽论问答 (7卷)〖 日本 增贺造〗
 2260 65 P0318 成唯识论述记序释 (1卷)〖 日本 善珠集〗
 2261 65 P0327 唯识义灯增明记 (4卷)〖 日本 善珠述〗
 2262 65 P0403 成唯识论本文抄 (45卷)〖 〗
 2263 66 P0001 唯识论同学钞 (68卷)〖 日本 良算抄〗
 2264 66 P0697 唯识论闻书 (27卷)〖 日本 光胤记〗
 2265 66 P0916 唯识论训论日记 (1卷)〖 日本 光胤草〗
 2266 67 P0001 成唯识论述记集成编 (45卷)〖 日本 湛慧撰〗
 2267 68 P0001 成唯识论略疏 (6卷)〖 日本 普寂撰〗
 2268 68 P0114 注三十颂 (1卷)〖 日本 贞庆撰〗
 2269 68 P0120 摄大乘论略疏 (5卷)〖 日本 普寂撰〗
 2270 68 P0201 因明论疏明灯抄 (12卷)〖 日本 普珠撰〗
 2271 68 P0437 因明大疏抄 (41卷)〖 日本 藏俊撰〗
 2272 69 P0001 因明大疏融贯钞 (9卷)〖 日本 基辨撰〗
 2273 69 P0151 因明大疏噵 (3卷)〖 日本 明诠撰〗
 2274 69 P0167 因明大疏里书 6卷) 〖 日本 明诠著〗
 2275 69 P0242 因明四种相违私记 (3卷)〖 日本 观理记〗
 2276 69 P0291 因明论疏四相违略注释 (3卷)〖 日本 源信撰〗
 2277 69 P0339 因明四种相违略私记 (2卷)〖 日本 真兴集〗
 2278 69 P0375 四种相违断略记 (1卷)〖 日本 真兴集〗
 2279 69 P0393 因明纂要略记 (1卷)〖 日本 真兴集〗
 2280 69 P0402 因明大疏四种相违抄 (1卷)〖 日本 珍海记〗
 2281 69 P0417 明本抄 (13卷)〖 日本 贞庆撰〗
 2282 69 P0508 明要抄 (5卷)〖 日本 贞庆撰〗
 2283 69 P0535 起信论抄出 (2卷)〖 日本 尊辨撰〗
 2284 69 P0561 释摩诃衍论指事 (2卷)〖 日本 空海撰〗
 2285 69 P0564 释摩诃衍论指事 (1卷)〖 日本 觉鍐撰〗
 2286 69 P0570 释摩诃衍论决疑破难会释抄 (1卷)〖 日本 济暹撰〗
 2287 69 P0577 释摩诃衍论立义分略释 (1卷)〖 日本 济暹撰〗
 2288 69 P0584 释摩诃衍论应教钞 (1卷)〖 日本 道范记〗
 2289 69 P0593 释摩诃衍论私记 (1卷)〖 日本 信坚记〗
 2290 69 P0603 释摩诃衍论勘注 (24卷)〖 日本 赖宝撰〗

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.