Trang chủ > PG và Nữ Giới > Văn kiện

Dấu Chân Son

Tác giả: HT. Giác Toàn.  
Xem: 1194 . Đăng: 28/10/2019In ấn

 

Dấu Chân Son

 

 

 

                                                            * Kính tưởng niệm Ni sư Diệu Nhân

                                             nhân Hội thảo 906 năm ngày Ni sư viên tịch (1113-2019)

 

THÀNH   tâm hoài niệm ân sâu

KÍNH       tôn trưởng lão Ni mầu Kim Cương

TƯỞNG   tri sử ngọc chơn thường

NIỆM       khắc công đức cát tường nhân gian

ÂN          Tam bảo, ân đạo tràng

ĐỨC       tu vô lượng sen vàng long lanh

ĐẠO       từ bi… ngát thiên sanh

PHẨM    hạnh vi diệu hóa thành Đạo sư

SÁNG     thiền quang bậc trượng phu

NGỜI     ngời uy đức… điều nhu thế trần

CỦA       đời của đạo tuyệt luân

NI           giới nhuần rạng truyền nhân ta bà!

SƯ          thầy tục diệm Tăng già

DIỆU      trạm trì tổng… hằng sa nhiệm huyền

NHÂN    tính bình đẳng hạo nhiên

PHẬT     pháp không sắc khế duyên phụng thời

GIÁO     khuyên trừng quán… hộ đời

THỜI     cơ đối ứng người người tiến tu

LÝ          xưa tương tức đẳng thù

TRẦN    nay y báu vô ưu hoằng truyền

LUÔN    luôn sâu lắng ngôn hiền

HẰNG    hữu tạc dạ mối giềng tâm giao

KHẮC    ghi chí nguyện thượng cầu

DẤU       chân son… vượt trần lao mộng hồ!

ẤN         Ni lưu… ngộ kinh thơ

TRÍ        lực giải thoát khỏi bờ Nữ nhi

TUỆ       kim cương… ngọc lưu ly

BA          thời: quá - hiện - vị… thì tròn gương

LA          lìa tam giới vô thường

MẬT      tạng nhiếp phục nhu cương trí thần

TRONG  thanh chiếu diệu thiên chân

TÂM      vương tịnh lạc hóa thân chan hòa

THỨC    đạo đế… ý Lăng già

HÀNG    hàng muôn vạn… kết tòa tông phong

NI           lưu phúc quả tương đồng

GIỚI      tánh Tổ phụ nối dòng đạo ca.

NỮ         nhi thân chứng thiền gia

GIỚI      đức phẩm hạnh thăng hoa chu toàn

PHẬT     thiêng bát ngát hương vàng

TỬ          đệ thừa hưởng lối đàng lung linh

VIỆT      siêu nhuần rạng tâm kinh

NAM      phương hiển hóa hữu tình hoằng khai

THỜI     thời tinh tấn miệt mài

CẬN       thứ ngộ nhập Như Lai ứng truyền

HIỆN     tiền thể chứng cung tuyên

ĐẠI        hạnh Đại Thế Chí nguyền trường lưu.

                                               Học viện Phật giáo Hà Nội, 26-10-2019

                                                             Trần Quê Hương

Hoà thượng Giác Toàn phát biểu tham luận tại hội thảo "Nữ Phật Tử Việt Nam" (26/10/2019)

-----ooOoo------

Nguồn: http://daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ Khai Giảng Lớp Trung Cấp Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ tại Tịnh Xá Ngọc Uyển - BBT PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ