THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày đăng: 26/06/2020 21:48:13

 

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TK. Giác Hoàng

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa liệt quý vị,

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Buổi làm việc thứ nhất tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM), ngày 21/6/2020.

Buổi làm việc thứ hai tại Phòng họp, Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (số 176, Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM), ngày 22/6/2020.

Hai buổi tọa đàm đã có nhiều bài tham luận và ý kiến rất giá trị, nay Ban Tổ chức cùng với Hệ phái Khất sĩ thống nhất sẽ thực hiện cuốn kỷ yếu để lưu lại các tài liệu nghiên cứu và ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, học giả, nhà quản lý và Tăng Ni Hệ phái.

Sau đây là 9 nhóm đề tài gợi ý:

1- Nêu khái quát thực trạng của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam hiện nay.

2- Nêu khái quát về giá trị tôn giáo nói chung và giá trị tôn giáo của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ nói riêng: Giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội...

3- Mối quan hệ giữa giá trị tôn giáo và giá trị xã hội liên hệ đến Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam.

4- Những đóng góp của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam trong quá trình vận động thống nhất 9 tổ chức Hệ phái Phật giáo thành lập một Giáo hội chung vào năm 1981.

5- Giá trị lịch sử của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam với lịch sử dân tộc giai đoạn 1945 – 1975.

6- Những giá trị của giáo lý Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong việc củng cố khối đoàn kết của Giáo hội chung trước xu hướng hiện đại hóa và thế tục hóa.

7- Đề xuất các giải pháp để phát huy các giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

8- Những nhân vật tiêu biểu viết nên trang sử trầm hùng của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam.

9- Những phẩm chất tạo nên những giá trị của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam hiện nay.

Thời gian hết hạn gởi bài: 15 tháng 7 năm 2020.

Tiêu chí bài tham luận: Dài không dưới 4 trang A4, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng single.

Địa chỉ gởi bài: tykheogiachoang@gmail.com và CC: nguyenhoangtuanmttq@gmail.com

Trân trọng kính thông tri đến chư Tôn đức và quý liệt vị.

TM. Ban Thư ký

Thượng tọa Thích Giác Hoàng 

 

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 35 tại Tịnh xá Ngọc Long

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái.

Thông bạch Vận động cứu trợ đồng bào các Tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5 và số 6

Mọi sự phát tâm ủng hộ hoặc tham gia chuyến đi xin vui lòng liên hệ. - Văn phòng Tịnh xá Ngọc Phương 498/1, Lê Quang Định, P1. Gò Vấp.TPHCM ĐT: NT.Viên Liên 0797800862, NS.Nga Liên 0902705533, NS.Bảo Liên 0902338506

THÔNG BẠCH Vv: Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tiểu tường cố Ni sư Mẫn Liên -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ