THÔNG BÁO

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Ngày đăng: 26/06/2020 21:46:12

 

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

 

TK. Giác Hoàng

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử,
Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.  

Mùa Vu Lan PL. 2564 – DL. 2020 lại về, mùa thể hiện tiếng lòng hiếu tử, người con Phật nói chung và người con Khất sĩ nói riêng đều muốn làm gì đó để đền đáp bốn ân. Do đó, ấn phẩm Đuốc Sen này được tiếp tục thực hiện.

Các chủ đề gợi ý:

- Giáo lý Phật giáo tổng quát và giáo lý liên hệ đến mùa An cư, Vu-lan báo hiếu.

- Sớ giải Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Tứ trọng ân theo quan điểm Phật giáo

- Hiếu đạo theo quan điểm quần chúng và Phật giáo

- Thơ ca, truyện ký, kinh phổ thơ

- Các vấn đề Phật học ứng dụng

- Thông tin Phật sự (Khóa Bồi dưỡng trụ trì, An cư kiết hạ, Đại lễ Tự Tứ - Vu lan của các Giáo đoàn, Từ thiện…)

- Thông báo các khóa tu học sau An cư.

Kính mong chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử sắp xếp thời gian viết bài nghiên cứu, đưa tin để ấn phẩm Đuốc Sen số 30 thêm phần sâu sắc và được ra mắt độc giả đúng thời gian, vào khoảng mùng 5 tháng 7 âm lịch.

Thời gian gởi bài, tin: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20/7/2020.

Địa chỉ: daophatkhatsi1946@gmail.com

Kính chúc chư Tôn đức và quý Phật tử thân tâm thường lạc, góp phần cho nền văn hóa Phật giáo nước nhà thêm hương sắc. 

Trân trọng,

TM. Ban Biên tập

Tỳ-kheo Giác Hoàng

 

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ Khai Giảng Lớp Trung Cấp Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ tại Tịnh Xá Ngọc Uyển - BBT PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ