THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Ngày đăng: 31/05/2020 09:26:34

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ
TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp –TP.HCM
--oOo--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

--oOo--

TP. HCM,  ngày 25  tháng 05 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

 

Kính bạch:  - Quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ,

- Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô Trụ trì các Tịnh xá, Tịnh thất,  

   Niệm Phật đường Ni giới HPKS

 

 • Căn cứ Biên bản phiên họp thường kỳ của Ban Giám hiệu ngày 26/04 Canh Tý (nhằm 18/5/2020), về việc cho mở lớp Trung cấp Phật học cho Ni giới Hệ phái Khất sĩ thuộc Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai tại Tịnh xá Ngọc Uyển (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);
 •  Căn cứ phiên họp kiểm tra cơ sở giữa Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai và đại diện Ban Điều hành lớp học tại Tịnh xá Ngọc Uyển ngày 22/5/2020; Lớp học đã đi vào hoạt động nhưng còn thiếu Ni sinh. Nếu lớp không đủ 30 Ni sinh sẽ không được chấp thuận cho thành lập.

Nay Giáo phẩm Thường trực NGHP thông báo chiêu sinh chư Ni trẻ Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã tốt nghiệp cấp 2 được biết. Rất mong các vị Trụ trì cho đệ tử đăng ký tham gia ghi danh học tập.

Đây là nguyện vọng tha thiết của Đệ Nhất Cố Ni Trưởng mong mở mang đào tạo Tăng tài, phát triển Giáo dục - Hoằng pháp của Ni giới Hệ phái Khất sĩ, mục đích trợ duyên cho sự tiến tu, khai tâm mở trí, làm ánh sáng Phật pháp nhờ Tăng Ni mà mỗi ngày một tỏa sáng truyền lưu.

Lớp Trung cấp Phật học của Hệ phái trải qua thời gian dài với rất nhiều khó khăn, nay đã được cho phép khai mở khóa học đầu tiên nhằm mục đích trên; đồng thời Chư ni sau khi du học về nước có cơ hội phục vụ, ôn tập trau dồi kinh điển, khả năng thuyết pháp, giảng dạy thêm sắc bén, thâm sâu để vững vàng dẫn dắt Chư ni trẻ và Phật tử tu học, hầu đền ơn Thầy Tổ, đáp nghĩa chúng sanh trong muôn một.

Nay kính thông báo, mong Chư vị nhiệt tình hưởng ứng.

TM. GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NGHPKS

TRƯỞNG NI GIỚI

 

Ni Trưởng THÍCH NỮ TRÀNG LIÊN

 

 


 

-----ooOoo----- 

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 35 tại Tịnh xá Ngọc Long

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái.

Thông bạch Vận động cứu trợ đồng bào các Tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5 và số 6

Mọi sự phát tâm ủng hộ hoặc tham gia chuyến đi xin vui lòng liên hệ. - Văn phòng Tịnh xá Ngọc Phương 498/1, Lê Quang Định, P1. Gò Vấp.TPHCM ĐT: NT.Viên Liên 0797800862, NS.Nga Liên 0902705533, NS.Bảo Liên 0902338506

THÔNG BẠCH Vv: Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ dâng Pháp y Ca sa và Lễ Tiểu tường cố Ni sư Mẫn Liên -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ