THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Ngày đăng: 09/06/2019 10:14:40

 

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

 

Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử tri thức,

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Từ năm 2008, Đuốc Sen khởi động và thực hiện mỗi năm 2-3 số, khổ 20 x 28cm, từ trắng đen đến 4 màu, in giấy couche định lượng 70, khoảng 120 – 170 trang. Do vài yếu tố khách quan lẫn chủ quan, Đuốc Sen dừng hoạt động gần 2 năm qua. Năm nay, nhận thấy đủ duyên, Ban Biên soạn sẽ tiếp tục thực hiện ấn bản Đuốc Sen, chung sức vận chuyển bánh xe Chánh pháp, góp phần làm vườn hoa Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Khất sĩ nói riêng thêm hương sắc.  

Nhân mùa Tự Tứ - Vu Lan PL. 2563 – DL. 2019, Ban Biên soạn Đuốc Sen xin trân trọng giới thiệu nội dung chủ yếu trong số này như sau:

 1. Cảm niệm Vu Lan (Hoài niệm Tứ trọng ân)
 2. Ý nghĩa về Tự Tứ - Vu Lan
 3. Lời Phật dạy (Trích và giảng rộng)
 4. Tìm hiểu Chơn Lý
 5. Bồi dưỡng Trụ trì 2019
 6. Các sự kiện nổi bật của GHPGVN
 7. Tin tức Phật sự

Trên đây là nội dung căn bản của Đuốc Sen số 29. Rất mong chư Tôn đức Tăng Ni hoan hỷ dành thời gian đóng góp cho nền văn hóa Phật giáo Khất sĩ thêm phần khởi sắc.

Chư Tôn đức và quý Phật tử... xin gửi bài về địa chỉ sau: tapsanduocsen@gmail.com và tykheogiachoang@gmail.com

Hạn chót nhận bài: 30 tháng 5 năm Kỷ Hợi (02/7/2019).

Xin trân trọng tri ân chư Tôn đức.

Tịnh xá Trung Tâm, 07 tháng 6 năm 2019

TM. Ban Thư ký Đuốc Sen

Tỳ-kheo Giác Hoàng

-----ooOoo-----

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ