THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

Ngày đăng: 17/02/2024 05:25:57

THÔNG BÁO

Khóa tu Truyền thống lần thứ 39

Do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

 Đạo Phật có thể tồn tại và phát triển từ lúc có mặt trên đất nước Ấn Độ cho đến lan rộng khắp hành tinh và ngày nay được nhân loại biết đến với lòng quy kính, học hỏi và thực hành. 

Với phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, Tổ sư Minh Đăng Quang - Tổ khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người kế thừa mạng mạch Chánh Pháp Như Lai nên đã hướng dẫn chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ cùng toàn thể chư Phật tử tập sống chung tu học, theo phương châm:

Cái SỐNG là phải sống chung,

Cái BIẾT là phải học chung.

Cái LINH là phải tu chung.

Từ ngày Tổ sư vắng bóng đến nay, không ngày nào Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ xao lãng việc thực hành lời dạy của Người. Các khóa tu Truyền thống “Tập sống chung tu học” của Hệ phái luôn được duy trì như một lời tri ân nhớ ân Người đã khai mở con đường hạnh phúc cho nhân loại.

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống vào tháng 01 âm lịch năm 2024 như sau:

ĐỊA ĐIỂM: TỊNH XÁ NGỌC QUANG

ĐỊA CHỈ: ẤP THUẬN AN, XÃ LONG THUẬN, THỊ XÃ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG

Viện chủ: NI TRƯỞNG TÂN LIÊN

Trụ trì: NI TRƯỞNG HUỆ LIÊN

Thời gian tu: Ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024)

Đăng ký:

- TX. Ngọc Phương :      02839852759

- Sư cô Huy Liên:           0932122342

- Hoặc đăng ký vào nhóm Zalo KHÓA TU TRUYỀN THỐNG CỦA NGHPKS

- Điều phối: Ni trưởng Tín Liên (0906722787), Ni sư Phụng Liên (0973755797), Ni sư Tuệ Liên (Long Thành - 0362985183)

Thời khóa tu tập: (Có chương trình riêng)

- Thời gian đăng ký tham gia Khoá Tu: Từ hôm nay đến ngày 29/02/2024 (nhằm ngày 20/01/Giáp Thìn). Xin đăng ký sớm để tiện lên danh sách và sắp xếp xe đi. 

Khi đăng ký, xin báo rõ: 1. Pháp danh; 2. Địa chỉ Tịnh xá/Tịnh thất nơi đang ở; 3. Giáo phẩm (Ni trưởng/ Ni sư), Giới phẩm và năm thọ giới (Tỳ kheo Ni/ Thức xoa/ Sa di Ni).

Hành lý: Y, bát, muỗng, tọa cụ, chứng minh nhân dân.

- Địa điểm tập trung lên xe: Lên xe tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương lúc 12 giờ trưa ngày 29.02.2024 tức ngày 20.01 Giáp Thìn (mời dùng cơm trưa tại Tịnh xá Ngọc Phương) hoặc đến trực tiếp Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Vì tình đoàn kết và phát triển Ni giới Hệ phái Khất sĩ, rất mong được sự nhiệt tình tham gia Khoá Tu của Chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô Trụ trì và toàn thể Ni chúng, để cho ngọn đèn Chơn Lý của Tổ Thầy luôn tỏ rạng, soi đường cho đàn hậu tấn vững bước tiến tu làm lợi đạo ích đời.

Nay thông báo đến các Phật tử gần xa bớt chút thời gian tham dự ngày khai mạc và bế mạc, tùy hỷ công quả, hộ trì cúng dường để góp phần làm cho giáo pháp được xương minh. 

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, ân đức Tổ Thầy từ bi gia hộ cho Khoá Tu truyền thống lần thứ 39 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ được thành công tốt đẹp.

 

 BAN TỔ CHỨC KHÓA TU 

 Kính cung thỉnh và thông báo

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ