THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Ngày đăng: 30/08/2021 14:18:30

 

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021 

3 ngày, từ ngày 11-13/9/2021 (mùng 5-7/8 Tân Sửu)

 

Đạo Phật có thể tồn tại và phát triển từ lúc có mặt trên đất nước Ấn Độ cho đến lan rộng khắp hành tinh và ngày nay được nhân loại biết đến với lòng quy kính, học hỏi và thực hành, chính nhờ tính đặc thù của giáo lý mà không có một tôn giáo nào có thể sánh kịp cùng tinh thần nhập thế nhưng vẫn duy trì bản chất và giá trị tâm linh của đạo Phật.

 

Sự thành tựu ấy chính nhờ những nỗ lực hết mình của Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng những người đã để qua một bên, đã làm cho dập tắt, không còn những tham muốn cá nhân, bỏ đi cái tôi cái ta thấp hèn để chung sức chung lòng xiển dương giáo lý hạnh phúc bằng nếp sống Tăng đoàn.

 

Với phương châm ‘Nối truyền Thích Ca chánh Pháp’, Tổ sư Minh Đăng Quang - Tổ khai sáng đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người kế thừa mạng mạch chánh pháp Như Lai nên đã hướng dẫn chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ cùng toàn thể chư Phật tử tập sống chung tu học, theo phương châm:

‘Cái SỐNG là phải sống chung

Cái BIẾT là phải học chung

Cái LINH là phải tu chung’.

 

Từ ngày Tổ sư vắng bóng đến nay, không ngày nào Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ xao lãng việc thực hành lời dạy của Người. Các khóa tu Truyền Thống ‘Tập sống chung tu học’ của Hệ phái luôn được duy trì như một lời tri ân nhớ ân người đã khai mở con đường hạnh phúc cho nhân loại.

 

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau:

 

Khuya (04:00 - 06:00): Hướng dẫn - hành thiền.

Sáng (07:30 – 11:00): Thiền, tìm hiểu Chơn Lý và chia sẻ pháp tu.

Chiều (01:30 – 05:30): Thiền - tìm hiểu Chơn lý - trình pháp.

Tối (06:30 – 09:00): Sám hối Tam Bảo, Sám hối Lục Căn - Thiền tọa, Rải tâm từ - trả lời thắc mắc.

Phát biểu khai mạc khóa tu, Chứng minh truyền giới Quy Y Tam Bảo: Ni trưởng Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương: Thích nữ Viên Liên

Phụ trách đọc và triển khai Chơn Lý Ni trưởng Hiệp Liên – Ni sư Tín Liên – Ni sư Tuệ Liên.

 • Các bài: Chơn lý số 41 - Phật Tánh, Chơn lý số 17 - Tâm và Chơn lý số 53 - Số Tức Quan.

Phụ trách trả lời câu hỏi và trình pháp: Ni trưởng Hiệp Liên (TX. Ngọc Trung, An Khê, Gia Lai), Ni trưởng Mai Liên (TX. Ngọc Lâm, Long Hải, BRVT), Ni sư Tín Liên.

Điều phối: Ni sư Phụng Liên.

Kỹ thuật: Ni sư Tuệ Liên, Sư cô Nghiêm Liên…

 

CHƯƠNG TRÌNH:

TỐI NGÀY (10.9.2021) - 7:15 SINH HOẠT

 

NGÀY 11.9.2021

Khuya:

04h00 : Niêm hương bạch Phật chứng minh khai mạc khóa tu online.

  Ni trưởng trụ trì Tổ đình Ngọc Phương sách tấn thiền sinh.

04:30: Triển khai pháp tu (Ni sư Tín Liên)

05:00: Thiền tọa

06:00: Nghỉ ngơi

 

Sáng:

07:30: Thiền tọa

08:30: Trình bày về Thiền Tứ Niệm Xứ (Ni sư Tín Liên)

09:30: Thiền tọa

10:30: Vấn đáp Thiền

11:00: Nghỉ ngơi

 

Chiều:

01:30: Thiền tọa

02:30: Chơn Lý 53 - Số Tức Quan

          Ni trưởng Hiệp Liên, Trưởng Ni Giáo Đoàn III, Hệ phái Khất sĩ

          Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung, P. An Bình, Huyện An Khê, Tỉnh Gia Lai.

04:00: Thiền tọa

05:00: Trình Pháp

05:30: Nghỉ ngơi

 

Tối:

06:30: Sám hối Tam Bảo, Sám hối Lục Căn

07:30: Thiền tọa và Rải tâm từ

08:30: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

09:00: Nghỉ ngơi.

 

NGÀY 12.9.2021

Khuya:

04h00 : Hướng dẫn thiền (Ni sư Tín Liên)

04:30: Thiền tọa

05:30: Chia sẻ pháp tu

06:00: Nghỉ ngơi

 

Sáng:

07:30: Thiền tọa

08:30: Chơn Lý 17: Tâm (Ni sư Tín Liên)

09:30: Thiền tọa

10:30: Vấn đáp

11:00: Nghỉ ngơi

 

Chiều:

01:30: Thiền tọa

02:30: Cách thực hành niệm Tâm (Ni sư Tín Liên)

03:30: Thiền tọa

04:30: Trình pháp

05:30: Nghỉ ngơi

 

Tối

06:30: Sám hối Tam Bảo, Sám hối Lục Căn

07:30: Thiền tọa và Rải tâm từ

08:30: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

09:00: Nghỉ ngơi.

 

NGÀY 13.9.2021

Khuya:

04h00 : Hướng dẫn thiền (Ni sư Tín Liên)

04:30: Thiền tọa

05:30: Chia sẻ pháp tu (ngày cuối)

06:00: Nghỉ ngơi

 

Sáng:

07:30: Thiền tọa

08:30: Chơn Lý 41 – Phật Tánh (Ni sư Tuệ Liên)

09:30: Thiền tọa

10:30: Vấn đáp Thiền

11:00: Nghỉ ngơi

 

Chiều:

01:30: Thiền tọa

02:30: Chơn Lý 41 – Phật Tánh (tiếp theo)

03:30: Thiền tọa

04:30: QUY Y TAM BẢO

05:30: Nghỉ ngơi

 

Tối:

06:30: Sám hối Tam Bảo, Sám hối Lục Căn

07:30: Thiền tọa và Rải tâm từ

08:30: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

09:00: Cảm tạ của Thiền sinh và bế mạc 3 ngày tu online.

 

 

 

Tổ đình Ngọc Phương, ngày 28 tháng 03 năm 2021

BAN THƯ KÝ

Kính cung thỉnh và thông báo

 

-----ooOoo-----

NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ