Trang chủ > Quý Ni Trưởng

Kính dâng Cố Ni trưởng Bạch Liên

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Xem: 5892 . Đăng: 12/01/2015In ấn

Kính dâng Cố Ni trưởng Bạch Liên

 

Hạn vận “ Bạch Liên”

 

Ni trưởng, Thầy ôi !

Sấm dậy lòng con,

Bão lìa cội bách !

Cuộc tử sanh dù lẽ tuần hoàn,

Dòng huyết lệ không phương ngăn cách !

Nhớ Thầy xưa :

An Phú rời xa,

Quê nhà ly tách,

Theo Thầy nối hạnh tu hành,

Mở đạo truyền thanh giáo sách.

Tâm giác làu kinh,

Trí minh thông sách.

Khất thực kiên trì,

Độ sanh thiếc thạch.

Xuất gia buổi đầu cam khổ rách,

vẫn một lòng đảm trách hoằng dương.

Hành đạo ban sơ lắm đoạn trường;

vẫn một chí kiên cường biện bạch.

Xưa Tổ gần, khen chê thử thách,

không vui phiền, tấn sách chăm tu;

Nay Tổ xa, khổ cực cần cù,

không chán nản, công phu thẳng mạch.

Nhứt, Nhị, Tam, Tổ ban cấp bực,

nương theo Ngài khất thực trì bình;

Huỳnh, Bạch, Thanh, Tổ đặt pháp danh,

chia khắp xứ du hành lao lách.

Đời đã học cam bề đói rách,

vẫn giữ lòng trong sạch,

chịu khổ lao, khai vạch lối đường;

Đạo không giành số phận an khương,

quyết nung chí phô trương,

cam gánh vác đảm đương trọng trách.

Rời tỷ muội một thân lao lách,

vượt non cao rừng thẳm triền miên;

Để Ni Sư, hai vị truân chuyên,

chia sông Hậu, sông Tiền đảm trách.

Những ngỡ tâm tình huyết mạch,

thân bằng còn, dù phải phân ly;

Nào hay vạt vỡ vương nguy,

thể xác bỏ, thôi đành phân cách.

Đời khó tường thông,

Đạo không thấu nhập.

Kẻ sạch nghiệp duyên,

Người liền tai ách.

Nợ lâu đời hỏi đòi thử thách,

chí kiên cường rửa sạch thanh cao;

Phước hiện tiền bồi đắp công lao,

đức quảng đại sáng làu thanh bạch.

Lo chúng Ni hai miền đảm trách,

vẫn bền lòng thiếc thạch keo sơn;

Giữ Đạo Thầy trăm nỗi không sờn,

mãi giữ dạ chánh chơn thanh bạch.

Độ tha nhứt trí,

Quản lý hai miền.

Ban truyền chánh pháp

Phù hạp căn duyên.

Thay Thầy, dắt dìu đệ tử,

Tiếp Bạn, gìn giữ mối giềng.

Quyết độ sanh chẳng ngại truân chuyên,

chấm dứt ưu phiền,

tay lèo lái từ thuyền vượt sóng;

Lo hoằng pháp không ngừng hành động,

chối từ tham vọng,

trí phát minh nổi trống pháp thiêng.

Hoằng chơn lý, Cao nguyên khai mở,

Thuyết pháp lành, Trung thổ ban truyền.

Đức càng rộng, nghiệp duyên càng rộng,

Phước vô biên, quả trọng vô biên.

Thân ngũ uẩn liên miên bịnh hoạn,

Nét dung nhan xán lạn dịu hiền.

Chí quảng đại lập nguyền độ chúng,

Tâm từ bi vẫn đúng căn nguyên.

Hoằng tuyên Phật pháp,

Phổ cập chơn truyền,

Người hiền vui hạp,

Khách tục gieo duyên.

Đức rộng độ nhơn sanh vô lượng,

Phước lành dìu đệ tử vô biên.

Đến hôm nay thì :

Hơi tàn sức kiệt,

Quả mãn công viên,

Thầy đi trò ở,

Vắng lái trống thuyền !

Đệ tử mất Thầy Tôn kính,

Con khờ mất mẹ dịu hiền.

Còn đâu lời êm đềm chỉ giáo,

Còn đâu lời dịu ngọt nhủ khuyên.

Ôi thôi thôi !

Căn do mạng số,

Tử tại cơ duyên.

Kẻ vương xác tục còn tân luỵ ,

Người xả tâm phàm mãi lạc yên.

Nguyện cầu Giác linh Cố Ni trưởng,

Rải ban Hệ phái vững tu thiền.

Nối truyền Chánh pháp,

Giới luật tinh chuyên.

Đức độ nhơn sanh đều an lạc

Thức tâm tỉnh giác,

Bỏ ác theo hiền.

Gieo tạo phước duyên,

Cần chuyên bồi đức.

Nhọc công nhọc sức,

Dõng lực phô tuyên.

Chí cầu ước nguyện

Kết quả như nguyền.

Ngưỡng mong Ni trưởng,

Hộ độ trò hiền.

Trẻ dại thành tâm kính bái,

Giác linh minh chứng kiền thiềng.

Thành tâm cầu nguyện.

Con trẻ Khánh Liên:

(Nguyện) Ni trưởng vãng hồi Cực Lạc,

(Cầu) Giác linh an trụ Đài Liên.

Phục duy Thượng hưởng.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ