Trang chủ > Đức Tổ Sư > Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư

TPHCM: Lễ tưởng niệm lần thứ 69 Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2023)

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 5274 . Đăng: 20/02/2023In ấn

 

TPHCM: Lễ tưởng niệm lần thứ 69 Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2023)

 

Hôm nay, ngày mùng 01 tháng hai năm Quý Mão (20/02/2023), Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 69 đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng ( 1954 – 2023) tại Tổ đình Ngọc Phương - Trung ương Giáo hội Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam (498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp,  Tp.HCM).

 

 

Quang lâm về chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm với sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: NT. Thích Nữ Tân Liên – Chứng minh Phân ban Ni Giới TƯ, Đương kim Trưởng Ni giới HPKSVN; NT. Thích Nữ Chiêu Liên – Phó Trưởng Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm NGHPKSVN, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; NT, Thích Nữ Mỹ Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp, Q3, TPHCM; NT. Thích Nữ Mai Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức,  Tp.Thủ Đức; NT. Thích Nữ Tố Liên – Cố vấn Ban Quản trị Tổ đình Ngọc Phương; NT. Thích Nữ Viên Liên - Phó Trưởng Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương. Quý Ni trưởng Giáo phẩm NGHPKSVN: NT. Sâm Liên; NT. Uẩn Liên; NT. Hiếu Liên; NT. Tấn Liên; NT. Thận Liên; NT. Liên Liên; NT. Xuân Liên; NT. Gương Liên; NT. Tín Liên; cùng quý Ni trưởng, quý Ni sư, chư Tôn đức Ni Hệ phái Ni giới Khất sĩ Việt Nam. Ngoài ra còn có sự hiện diện đông đảo chư Phật tử gần xa từ các đạo tràng tịnh xá tại TPHCM và các tỉnh thành.

 
(Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm)

 

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân như một bậc xuất trần thượng sĩ, hương trần bất diệt, đã thấp lên một ngọn đèn giáo chánh Pháp thức tỉnh bao người trong cõi trần thế tạm ngưng. Tuy rằng 69 năm, đức Tổ sư vắng bóng nhưng tấm gương đạo hạnh sáng ngời cả ngài như những đóa sen tỏa ngát hương thơm và được truyền thừa mãi mãi. 69 năm kế thừa mạng mạch đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, theo bước chân của đức Tổ đã có biết bao Tăng, Ni, Phật tử nối gót trên bước đường hoàng hóa độ sanh, tiến tu đạo nghiệp.


(Ni trưởng Thích Nữ Viên Liên cung tuyên tiểu sử)

 

Ni trưởng Thích Nữ Viên Liên cung tuyên tiểu sử của đức Tổ sư để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của đức Tổ sư – Tổ khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam .

Theo đó, Tổ sư Minh Đăng Quang thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn, sinh năm 1923 tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Mùa xuân năm Giáp Thân (1944), ngài tỏ sáng lý pháp “Thuyền Bát-nhã” tại Mũi Nai, Hà Tiên khi tròn 22 tuổi. Đầu năm 1946, ngài được một cư sĩ cung thỉnh về Linh Bửu tự tại làng Phú Mỹ, Mỹ Tho phổ hóa nhân sinh. Tại đây, ngài phát nguyện thọ trì y bát, giới Sa-di, rồi Cụ túc - Tỳ-kheo 250 giới với pháp hiệu Minh Đăng Quang, tiếp tục “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp”, noi gương Phật, Tăng xưa sống đời phạm hạnh, giải thoát.

Năm 1947, ngài đã nhiếp hóa cả hai chúng nam, nữ cư sĩ và hai chúng xuất gia Tăng, Ni Khất sĩ. Những thời thuyết pháp của ngài còn ghi lại trong bộ Chơn Lý gồm 69 tiểu luận thể hiện được sự dung hợp giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo.

Sau 10 năm tu tập và hoằng hóa, mùng 01-02-Giáp Ngọ (1954), trên đường hành đạo từ Sa Đéc qua Vĩnh Long đến Cần Thơ, ngài thọ nạn và vắng bóng cho đến ngày nay.

Ni trưởng Thích Nữ Tố Liên đọc lời tưởng niệm của đức Tổ sư do Ni trưởng Trưởng Ni giới HPKSVN chấp bút.

Nhớ năm xưa, khi Đức Tổ Sư đại ngộ đạo mầu, sáng lập Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, là một trong những truyền thống biệt truyền của Phật giáo Việt Nam tại miền Nam nước Việt vào giữa thế kỷ 20 (1944). Buổi đầu tiên khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ, với biết bao gian nan thử thách, nhưng Đức Tổ Sư đã vượt lên tất cả, đem ánh đạo vàng truyền bá khắp nơi nơi, khuyên người trì trai giữ giới, thành lập đạo tràng, thiện nam tín nữ lớp lớp hàng hàng Quy y Tam bảo, phát nguyện xuất gia, sống đời phạm hạnh, tam y nhất bát, lập thành Giáo hội đạo tràng, du phương hành đạo. Quả thật:

Thương sanh chúng trần ai đau khổ

Phát Bồ đề khắp chỗ ruỗi giong

Đội trời đạp đất chân không

Bát cơm từ ái tấm lòng từ bi.

Do quán triệt được Chân lý của sự sống, nhận chân được mối quan hệ hữu cơ giữa người và người, giữa người và tất cả chúng sanh, Đức Tổ Sư luôn kêu gọi mọi người “Nên tập sống chung tu học”; khuyến khích mọi người hãy cùng chung xây dựng một cõi đời đạo đức, một cõi Phật tại nhân gian, một cuộc sống an vui hạnh phúc cho nhân loại ngay tại trần thế nầy bằng cách: “Mỗi người phải biết chữ, mỗi người phải thuộc giới, mỗi người phải tránh ác, mỗi người phải làm thiện”. Ngoài ra, Đức Tổ Sư còn chủ trương và khuyến hóa chư đệ tử với quan niệm: “Ta là tất cả, tất cả là ta, ta sống cho tất cả, tất cả sống cho ta”....

Trong ngày lễ trọng đại này, toàn thể Ni giới chúng con nhất tâm phát nguyện:

Một lòng đoàn kết quyết giồi trau

Chánh pháp tuyên dương ánh đạo mầu

Rạng rỡ Ni lưu dòng họ Thích

Viên thành hạnh nguyện thật thanh cao.  

                                                                                                                                     

(Ni trưởng Tố Liên đọc tưởng niệm)

 

(Chư Tôn đức Giáo phẩm dâng trầm đảnh lễ)


(Chư Tôn Giáo Phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ dâng hoa cúng dường)

 

Ni trưởng Thích Nữ Tân Liên – Đương kim Trưởng Ni giới HPKSVN ban đạo từ: “ … Thành kính tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 69 đức Tổ sư vắng bóng, chúng ta cùng nhau quy tự về đây là để ôn lại lời dạy của đức Tổ sư chỉ bảo. Chúng ta luôn nhắc lòng phải nỗ lực tu hành thêm tinh tấn để kế thừa đạo nghiệp của Đức Tổ sư. Chúng ta cùng nhau hòa hợp nơi đây ghi nhớ lời dạy của đức Tổ sư mà chúng ta đang tiếp nối con đường của Thầy Tổ để lại …”

 

(Ni trưởng Tân Liên đạo từ tại buổi lễ tưởng niệm)

 

(Phật tử tác bạch và đọc kinh cúng dường )

  

Vào 5 giờ sáng trong ngày, tại Chánh điện Tịnh xá Ngọc Phương là lễ xuống tóc xuất gia cho các tịnh nhơn cư sĩ. Các vị Bổn sư của tịnh nhân đưa về Tổ đình làm lễ thế phát để được sự chứng minh và ban phước lành từ quý Ni trưởng.

 


 

Trước khi chính thức hành lễ tưởng niệm công đức hành đạo của Tổ sư đã khai sáng đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, toàn thể quý Ni trưởng, Ni sư, Chư Tôn đức Ni và toàn thể quý Phật tử cùng hành thiền, tụng kinh, sau đó, thực hành khất thực hóa duyên trên tuyến đường Lê Quang Định, phường 1, Q. Gò Vấp, trước khi chính thức hành lễ tưởng niệm.

 


 

Ni sư Phụng Liên, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giảng sư Ni giới hệ phái có thời tháp thoại đến Phật tử trước buổi lễ tưởng niệm.

 


 

Ban Truyền thông NGKS

-----oo0oo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ