Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tưởng Niệm

Tác bạch lễ tuần chung thất

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 2438 . Đăng: 01/04/2019In ấn

 

Tác bạch lễ tuần chung thất

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính lạy Chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh.

Kính lạy đức Tổ sư khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.

Kính lạy giác linh tam vị Ni trưởng.

Kính bạch quí ni trưởng, quí ni sư, quí sư cô hiện diện.

Kính lạy giác linh thầy – vị ân sư khả kính của chúng con.

Hôm nay:

Là ngày 24 – 2 năm Kỷ Hợi là lễ tưởng niệm 49 ngày của Thầy chúng con. Là Ni trưởng Hương Liên, Thế danh Nguyễn Thị Hải, Viên tịch ngày 9 - 2 năm 2019 nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Trụ thế 75 năm, Hạ lạp 41 năm, viên thành đạo nghiệp 56 năm.

Được sự chứng minh và thương tưởng của quý Ni Trưởng hàng giáo phẩm, cũng như chư tôn đức ni trong đoàn lữ hành, cho phép chúng con được bày tỏ hiếu sự.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức!

Thật là xúc động và cảm thấy ấm lòng trước sự hiện diện chứng minh của Quý Ngài là niềm khích lệ lớn lao cho chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp.

Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, thời gian như lắng đọng, tâm thức con nghĩ về thầy, người đã suốt đời tận tụy dìu dắt, dạy bảo con cho đến ngày trưởng thành trong đạo pháp.

Thấm thoát mới đây mà đã 7 tuần lễ trôi qua, kể từ khi thầy chúng con, Ni trưởng Hương Liên thuận theo quy luật tự nhiên của vũ trụ trả hình hài về với cát bụi, trụ vào miền tịnh cảnh.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức!

Bóng Người tuy khuất nhưng không mất, nụ cười thanh thoát từ ai bao dung của Người vẫn hiện hữu đâu đây, từng ghế đá, kệ sách, sỏi đá , kẽ lá vẫn xào xạc nhắc tên Người.

Vắng thầy chúng con cảm thấy hụt hẫn, cô tịch và buồn vô hạn, nhưng nhớ lại lời pháp ngữ của Thầy đã từng khuyên dạy “Duyên sinh như huyễn, có hợp có tan” nên chúng con cũng bớt chút ngậm ngùi.

Nhớ lại những tháng ngày được sống gần bên Thầy. Thầy như người Mẹ hiền che chở cho chúng con từ buổi sơ cơ học đạo. Thầy là tấm gương cho chúng con noi theo tu học. Đức tính Thầy liêm khiết, thẳng ngay, khiêm tốn thật thà, tiết kiệm trong sự ăn, mặc, ở, bệnh… Nhưng tâm của Thầy từ bi, hỷ xả, chúng con học được đức tính từ hòa, khiêm cung, khả ái và giản dị của Thầy. Thầy chăm sóc cho chúng con từng bước đi, dáng đứng, miếng ăn, giấc ngủ. Có Thầy chúng con cảm nhận được sự bao dung che chở, cho chúng con được sự an lành. Nhờ ân đức của Thầy, chúng con luôn được bình an tu học và làm Phật sự, Thầy chỉ dạy chúng con tu học và hành trì, phụng sự Tam Bảo, phục vụ giáo hội, báo đáp ơn Tổ thầy.

Chúng con kính nghe: Cha Mẹ sinh ra tấm thân ngũ uẩn, Thầy tổ tác thành huệ mạng giới thân. Ân đức ấy chúng con không thể diễn tả bằng ngôn từ, ngoài tu hành giải thoát ra không sao báo đáp cho vẹn tròn được.

Thiết nghĩ: đệ tử chúng con sanh đời thịnh vượng, may gặp duyên lành, thọ ơn sâu Tam Bảo chở che, cảm ân đức Tổ Thầy giáo dưỡng.

“Công giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Những lời dạy bảo của Người vẫn còn văng vẳng bên tai, người luôn lấy thánh giáo để hướng đạo chúng con trong suốt hành trình dài trở về bến giác: “Hãy tự mình thắp đuốc mà đi, hãy lấy Pháp và Luật làm Thầy, hãy tinh tiến lên để giải thoát, hãy đi khắp mọi nơi đem lại hạnh phúc và an lạc cho Chư Thiên và loài người”

Hôm nay nhân tuần chung thất, con có phước duyên được sự chứng minh của quý Ni Trưởng, quý Ni Sư , Quý Sư cô cho phép con thành tâm thiết lễ trai duyên cúng dường mười phương Chư Phật, Chư đại Bồ tát, Chư hiền Thánh Tăng và hiện tiền Chư Tôn Thiền Đức Ni ngõ hầu để đền đáp ân đức của Ân Sư chúng con trong muôn một.

Kính bạch chư tôn thiền đức!

Hôm nay con thiết nghĩ sự việc an bày, từ khi thầy con viên tịch đến nay, đều được tiếp nối từ tâm thức của người đã chỉ dẫn con và quay lại cuộc đời hành đạo của thầy đi khắp nơi từ thuở nhỏ. Con rất xúc động được sự chứng minh của Tam Bảo, thầy tổ và quý Ni trưởng, Ni Sư hiện tiền. Giờ này Thầy con vẫn luôn đồng hành cùng con mọi lúc mọi nơi để nhắc khuyên con tu đạo và hành đạo.

Chúng con kính ngưỡng nguyện giác linh Thầy cao đăng Phật quốc tùy duyên hội nhập ta bà, để làm chiếc thuyền cứu độ nhân sinh.

Thầy về cảnh Phật an vui

Trò còn ở lại ngậm ngùi đắng cay

Tiếc thương một bậc thầy hiền

Không còn nhìn thấy bóng thầy ở đâu!

Đồng hồi hướng phước lành cho thiện nam tín nữ, phật tử xa gần được:

Phật thương giúp đỡ

Thánh đức chở che

Các tai nạn thảy đều tiêu trừ

Hằng sa phước đức đều vân tập.

Giờ đây: cơm hạnh nguyện đã đượm mùi thiền vị, rau từ bi kính thiết dạ chí thành, trên đài sen Chư Phật chứng minh, dưới Chư Tôn Thiền Đức từ bi nạp thọ.

Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức thùy từ hoan hỷ mẫn nạp cho chúng con được ân triêm công đức.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

-----ooOoo----- 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ