KINH SÁCH PDF

NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ

 

STT

NỘI DUNG (PDF)

GHI CHÚ

1

Ai thực tế hơn ai

Hoa Vô Ưu 6

2

An Lạc Sau Khi Bứng Gốc Khổ Đau.

Xuân Trong Cửa Thiền 123

3

Ba Điều căn Bản Của Người Tu Phật.

Hoa Vô Ưu 1

4

Bài Kinh Bát-nhã. (Tất niên Đinh Mão-1988)

Xuân Trong Cửa Thiền 123

5

Bài Kinh Tu Nhàn Đề

 

6

Bài pháp đầu tiên của đức Phật

 

7

Bản Chất Đạo Phật Bi Quan Hay Lạc Quan?

Hoa Vô Ưu Tập 9

8

Bản Ngã Là Gốc Của Đau Khổ Và Bất Công

Tu là Chuyển Nghiệp

9

Bi Và Trí.

Đâu Là Chân Hạnh Phúc

10

Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp.

Tu là Chuyển Nghiệp

11

Biểu tượng hoa sen

Xuân Trong Cửa Thiền 4

12

Bình Thường Tâm Thị Đạo

Xuân Trong Cửa Thiền 123

13

Bỏ Tất Cả Là Được Tất Cả.

Hoa Vô Ưu 2

14

Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả

Bước Đầu Học Phật

15

Bồi Dưỡng Cho Lớp Giảng Sư.

Hoa Vô Ưu Tập 9

16

Cái Gì Rồi Cũng Đến, Đến Rồi Qua, Qua Rồi Mất.

Xuân Trong Cửa Thiền 123

17

Chân Lý Tương Đối.

Bước Đầu Học Phật

18

Chân Lý Tuyệt Đối.

Bước Đầu Học Phật

19

Chánh Báo Và Y Báo.

Tu là Chuyển Nghiệp

20

Chánh Tín Và Mê Tín.

Hoa Vô Ưu 1

21

Chấp Là Gốc Đấu Tranh Là Nguồn Đau Khổ.

Bước Đầu Học Phật

22

Chén Trà Khai Mạc. (Tất niên Bính Dần-1987)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

23

Chỉ  Ông Chủ.

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20

24

Chỉ tâm yếu cho người tu thiền

 

25

Chỗ Đồng Khác Giữa Phật Học Và Khoa Học.

Hoa Vô Ưu Tập 7

26

Chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông

Nguồn an Lạc

27

Cho người già bệnh (Anh - Việt)

Hoa Vô Ưu 3

28

Chữ “Tức” Trong Phật Giáo Đại Thừa.

Bước Đầu Học Phật

29

Chữ không trong bài kinh bát nhã

Hoa Vô Ưu 3

30

Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật.

Nguồn An Lạc

31

Có Pháp Môn Nào.

Trên Con Đường Thiền

32

Cội  Nguồn Thiền Tông.

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 

33

Cội Gốc Sanh Tử và Niết Bàn

 

34

Con đường mười nghiệp lành

 

35

Con người bất tử

 

36

Con Người Hạnh Phúc - Đức hỉ xả. (Xuân Mậu Ngọ-1978)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

37

Cốt lõi Đạo Phật

Bước Đầu Học Phật

38

Cúng Dường Tam Bảo.

Bước Đầu Học Phật

39

Cuộc Đời Là Mâu Thuẫn.

Trọn Một Đời Tôi

40

Cuộc Đời Tương Đối Mà.

Cành Lá Vô Ưu

41

Cương Yếu Để Tu.

Hoa Vô Ưu Tập 2

42

Đãi Cát Tìm Vàng.

Hoa Vô Ưu Tập 4

43

Đạo Lý Vô Ngã.

Vài Vấn Đề Phật Pháp 

44

Đạo Phật

Bước Đầu Học Phật

45

Đạo Phật bi quan hay lạc quan?

 

46

Đạo phật là bình đẳng tự do tuyệt đối.

Hoa Vô Ưu Tập 5

47

Đạo Phật là đạo diệt khổ

Hoa Vô Ưu Tập 4

48

Đạo Phật là đạo Bình đẳng – Tự do – Tuyệt đối

 

49

Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ.

Hoa Vô Ưu Tập 4

50

Đạo Phật Là Đạo Như Thật.

Hoa Vô Ưu Tập 3

51

Đạo phật là đạo yêu đời

Hoa Vô Ưu Tập 5 

52

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

53

Đạo Phật Nói Thẳng Lẽ Thật.

Hoa Vô Ưu Tập 4

54

Đạo Phật Thực Tế Không Huyền Hoặc.

Hoa Vô Ưu Tập 10

55

Đâu là Chân Hạnh Phúc.

Đâu Là Chân Hạnh Phúc

56

Đêm Trừ Tịch Năm Giáp Dần-1974. 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

57

Đi Chùa Lễ Phật.

Bước Đầu Học Phật

58

Đời tu của tôi. (Tất niên Tân Mùi 1992)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4

59

Đức Di Lặc - Qua Hình Ảnh Và Ý Nghĩacủa Ngài

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

60

Đức Di-lặc Và Ý Nghĩa Sáu Đứa Bé. (Xuân Đinh Tỵ-1977) 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

61

Đức Hỉ Xả.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

62

Đức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học.

Cành Lá Vô Ưu

63

Đức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vượng.

Hoa Vô Ưu Tập 3

64

Đức Thanh Tịnh.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ. 

65

Đức Tinh Tấn.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

66

Đức Từ Bi Và Nhẫn Nhục.

Hoa Vô Ưu Tập 2

67

Đức Tự Tín Của Người Phật Tử.

Hoa Vô Ưu Tập 1

68

Đức Phật là Vị Thầy Dẫn Đường ...

 

69

Đường Lối Tu Theo Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 10

70

Đường Lối Tu Thiền Thiền Tông Việt Nam.

Hoa Vô Ưu Tập 3

71

Đường Lối Tu Thiền.

Hoa Vô Ưu Tập 5

72

Gần Xa Niết Bàn

Đâu Là Chân Hạnh Phúc

73

Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lý Nguyên Thủy

 

74

Giác Ngộ Pháp Gì Ứng Dụng Tu Ngũ Thừa Phật Giáo.

Bước Đầu Học Phật 

75

Giải Thoát Là Cốt Lõi Của Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 7

76

Gian Lao Không Làm Ta Nhục Trí.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

77

Giáo Lý Tối Thượng.

Hoa Vô Ưu Tập 7

78

Giới thiệu đường lối tu thiền của Phật giáo.

 

79

Hạnh Nhẫn Nhục.

Tu Là Chuyển Nghiệp

80

Hạt Chuỗi Mộng Ngày Qua Mất, Nghiệp Thiện Ác Còn (Tất Niên Ất Mão-1975)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

81

Hoa hay là rác?

Hoa Vô Ưu Tập 6

82

Hòa Quang Đồng Trần. (Tất niên Đinh Mão-1988)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

83

Hoa Sen Trong Bùn.

Bước Đầu Học Phật

84

Hoài Bão Của Tôi.

Trọn Một Đời Tôi

85

Hiễn Tông Ký

 

86

Học mà không tu là đãy sách - Tu mà không học là tu mù

 

87

Học Phật bằng cách nào?

Bước Đầu Học Phật

88

Hồi Đầu Thị Ngạn.

Hoa Vô Ưu Tập 5

89

Hồi Quang Phản Chiếu - Phản Quan Tự Kỷ.

Hoa Vô Ưu Tập 9

90

Hòn Ngọc Họ Hòa. (Tất niên 1979) 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

91

Hòn ngọc quí trong núi lửa. (Tết Nhâm Thân 1992, Tăng Ni)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4

92

Khóa lễ Bát Nhã

 

93

Khéo chọn con đường tốt.

Hoa Vô Ưu Tập 6

94

Khổ vui qua con mắt kẻ mê người tỉnh. (Xuân Canh Ngọ 1990, Buổi nói chuyện với Phật tử)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4

95

Khổ Vui Qua Mắt Kẻ Mê Người Tỉnh.

Đâu Là Chân Hạnh Phúc

96

Khuyên Gắng Tu Hành.

Hoa Vô Ưu Tập 7

97

Làm Sao Bỏ Được Tham-Sân-Si.

Đâu Là Chân Hạnh Phúc

98

Làm sao tu theo Phật

Bước Đầu Học Phật

99

Lợi Ích Của Tu Thiền.

Hoa Vô Ưu Tập 7

100

Lục Hòa.

Hoa Vô Ưu Tập 9

101

Lục tặc lục thông

Hoa Vô Ưu 1

102

Lễ Giổ Tổ Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Lần Thứ 28.

Hoa Vô Ưu Tập 5

103

Lòng Tin Của Người Con Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 9

104

Luân Hồi.

Bước Đầu Học Phật

105

Mê Tín Chánh Tín.

Bước Đầu Học Phật

106

Mê Và Giác.

Hoa Vô Ưu Tập 10

107

Mình là cái gì? 

Nguồn An Lạc

108

Mình Yêu Ai Nhất ?

 

109

Một chữ xả

Nguồn An Lạc

110

Một Mùa Xuân Hạnh Phúc.

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

111

Một Ngọn Núi Ba Con Đường.

Hoa Vô Ưu Tập 7

112

Một Vài Quan Niệm Của Phật Tử.

Vài Vấn Đề Phật Pháp

113

Mùa Xuân Di-lặc. (Xuân Bính Thìn-1976)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3

114

Mùa Xuân Miên Viễn. (Xuân Đinh Mão-1987) 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

115

Mục Đích Của Tôi.

Trọn Một Đời Tôi

116

Mục đích tu thiền.

Hoa Vô Ưu Tập 6

117

Mười Điều Tâm Niệm.

Bước Đầu Học Phật

118

Năm Kỷ Tỵ Nói Chuyện Rắn. 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

119

Ngày Xuân qua các Thiền sư Việt Nam. (Xuân Canh Ngọ 1990, Tăng Ni)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4

120

Nghi Thức Toạ Thiền

 

121

Nghiệp Báo.

Bước Đầu Học Phật

122

Nghiệp Dẫn Luân Hồi Trong Lục Đạo.

Tu Là Chuyển Nghiệp

123

Nghiệp duyên.

Hoa Vô Ưu Tập 6

124

Nghiệp Thức Và Tánh Giác.

Hoa Vô Ưu Tập 10

125

Nghiệp Từ Đâu Mà Ra.

Hoa Vô Ưu Tập 1

126

Ngỗng chúa uống sữa chừa nước

Nguồn an Lạc

127

Ngũ Giới.

Bước Đầu Học Phật

128

Người Biết Tu Phật Thì Rất Nhẹ Nhàng, Thảnh Thơi.

Hoa Vô Ưu Tập 1

129

Người Khéo Tu Phật Sẽ Được Bình An Hạnh Phúc.

Hoa Vô Ưu Tập 2

130

Người Leo Núi.

Hoa Vô Ưu Tập 8

131

Người mê kẻ tỉnh, thương mình khác nhau chỗ nào?  

Hoa Vô Ưu Tập 6

132

Người tu Phật là người tìm về nguồn an lạc giải thoát.

Nguồn An Lạc

133

Người Tu Phật Phải Là Kẻ Chán Đời Chăng?

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

134

Nguồn gốc của đạo Phật.

Nguồn An Lạc 

135

N guồn gốc tu hành của Phật

Hoa Vô Ưu 5

136

Nguồn Gốc Mê Tín.

Cành Lá Vô Ưu

137

Nguồn Gốc Phật Pháp. (Tất niên năm Ất Sửu-1986)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

138

Nguồn Gốc Yêu Đời Và Chán Đời.

Đâu Là Chân Hạnh Phúc

139

Nguồn Vui Lâu Dài.

Hoa Vô Ưu Tập 10

140

Nguyện Vọng Của Tôi.

Trọn Một Đời Tôi

141

Nhân Sinh Quan Phật Giáo.

Vài Vấn Đề Phật Pháp

142

Nhân Thừa Và Bồ Tát Thừa.

Hoa Vô Ưu Tập 8

143

Những Cái Vui Trong Đạo Phật (Xuân Canh Thân-1980)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

144

Những chướng nạn của đức Phật (Tất niên Canh Ngọ 1991)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4

145

Những Điều Cần Biết Trong Sự Tu Hành.

Hoa Vô Ưu Tập 9

146

Những Niềm Vui Chân Thật. (Xuân Mậu Thìn-1988)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

147

Những trở ngại là chướng duyên hay thắng duyên

Hoa Vô Ưu Tập 3

148

Niềm Vui Đầu Xuân

 

149

Nói Chuyện Về Thiền Tông Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tp.Hồ Chí Minh.

Hoa Vô Ưu Tập 2

150

Nói chuyện với lớp giảng sư TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn An Lạc

151

Nụ Cười Bất Diệt.

Cành Lá Vô Ưu

152

Nước Có Dậy Sóng Không?

Cành Lá Vô Ưu

153

Ông Phật Hay Ông Bụt.

Hoa Vô Ưu Tập 9

154

Ông Thiện Và Ông Ác.

Hoa Vô Ưu Tập 10

155

Phá Rừng Tre Gai.

Cành Lá Vô Ưu

156

Phản Quang Tự Kỷ Bổn Phận Sự Bất Tùng Tha Đắc.

Hoa Vô Ưu Tập 2

157

Phăng Tìm Cội Gốc Của Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 4

158

Pháp môn không hai. (Xuân Giáp Tý-1984) 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

159

Pháp Phật Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Của Chúng Sanh.

Trọn Một Đời Tôi

160

Pháp tu căn bản của hệ Nam tông và Bắc tông

Hoa Vô Ưu Tập 4

161

Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử. (Phật Pháp Hóa Nhân Gian)

Bước Đầu Học Phật

162

Phần Phật sự.

Trách Vụ Phật Tử Tại Gia

163

Phần Tu Tập.

Trách Vụ Phật Tử Tại Gia

164

Phật Giáo Độ Sanh.

Bước Đầu Học Phật

165

Phật Giáo Hửu Ích Hay Vô Ích.

Trách Vụ Phật Tử Tại Gia 

166

 Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ.

 Hoa Vô Ưu Tập 8

167

Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam.

 Hoa Vô Ưu Tập 9

168

Phật Pháp là thiết thực,...

 

169

Phật hóa hữu duyên nhân.

Hoa Vô Ưu Tập 6

170

Phật Là Gì?

Bước Đầu Học Phật

171

Phật pháp thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy. (Xuân Bính Dần-1986)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

172

Phật Pháp Trị Tận Gốc Tâm Bệnh.

Hoa Vô Ưu Tập 2

173

Phật Tử Tại Gia Phổ Biến và Linh Động Phật Giáo.

Trách Vụ Phật Tử Tại Gia

174

Phương Pháp Lập Nghiệp Vĩnh Cửu.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

175

Phương Pháp Tu Của Thiền Viện Chân Không.

Trên Con Đường Thiền 

176

Phương Pháp Tu Tịnh Độ Tông Và Thiền Tông.

Hoa Vô Ưu Tập 10 

177

Ra Khỏi  Hầm Lửa. (Tết Nguyên Đán năm Kỷ Tỵ-1989) 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

178

Sách Tấn Tu.

Trên Con Đường Thiền

179

Sám Hối.

Bước Đầu Học Phật

180

Sáng Việc Lớn.

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

181

Sanh Tử Sự Đại. (Đêm trừ tịch cuối năm Canh Thân-1980) 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

182

Số Mạng Nghiệp Báo Đồng Hay Khác?

Bước Đầu Học Phật

183

Sơn Thất Cảm Hứng

 

184

Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật.

Nguồn An Lạc

185

Tài Sản Không Bao Giờ Mất.

Hoa Vô Ưu Tập 7

186

Tại Sao Chúng Ta Phải Ngồi Thiền.

Hoa Vô Ưu Tập 4

187

Tại sao Chúng Ta Phải Tu Thiền ?

 

188

Tại Sao Người Phật Tử Phải Tụng Kinh, Niệm Phật, Trì Chú Và Tọa Thiền?

Hoa Vô Ưu Tập 9

189

Tại Sao Tôi Chủ Trương Khôi Phục Phật Giáo Đời Trần?

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi

190

Tại Sao Tôi Tu Theo Đạo Phật?

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi

191

Tại Sao Tôi Tu Thiền?

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi

192

Tâm Bình Thường Là Đạo.

Trên Con Đường Thiền

193

Tam Độc.

Bước Đầu Học Phật

194

Tâm Hạnh Người Tu. (Tất niên Giáp Tý-1985)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

195

Tam Huệ Học – Tam Vô Lậu Học.

Hoa Vô Ưu Tập 1

196

Tam Qui.

Bước Đầu Học Phật

197

Tánh Không và Chân Không.

Hoa Vô Ưu Tập 4 

198

Tánh Không Và Chân Không.

Hoa Vô Ưu Tập 2

199

Tập Nghiệp.

Hoa Vô Ưu Tập 8

200

Tất Cả Pháp Không Cố Định.

Cành Lá Vô Ưu

201

Thân Người Khó Được.

Hoa Vô Ưu Tập 8

202

Thần thông bất năng địch nghiệp.

Hoa Vô Ưu Tập 6

203

Thần Thông Và Nghiệp Lực.

Tu Là Chuyển Nghiệp

204

Thấy Thân Giả Dối Có Phải Quan Niệm Chán Đời Chăng?

Bước Đầu Học Phật

205

Thanh Niên Với Việc Đi Chùa.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

206

Thế gian chú tâm vào việc nhỏ, bỏ việc lớn.

Hoa Vô Ưu 5

207

Thế Nào Là Anh Hùng?

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

208

Thế Nào Là Phật Pháp?

Bước Đầu Học Phật

209

Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 5

210

Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 4

211

 Thiền Tông Và Kinh Điển Không Hai.

Hoa Vô Ưu Tập 7

212

Thiền Tông Việt Nam Cuồi Thế Kỷ 20.

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20

213

Thiền Và Thắng Trí.

Trên Con Đường Thiền

214

ThuyếtLuân Hồi.

Hoa Vô Ưu Tập 8

215

Tiệc Trà Cuối Năm. (Tất niên Mậu Thìn-1989)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

216

Tìm Chân lý

 

217

Tìm Lại Mình, Biết Được Mình Là Trên Hết. (Tất niên Mậu Thìn-1989)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

218

Tìm Ngọc Như Ý

 

219

Tín Tâm

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

220

Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật Qua Ngày Lễ Vu Lan.

Bước Đầu Học Phật

221

Tinh Thần Giải Thoát Trong Giáo Lý Phật-đà. (Xuân Mậu Thìn-1988)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

222

Tinh thần hiếu thảo - ngày Vu Lan Tự Tứ.

 

223

Tinh Thần Tự Do Của Phật Giáo.

Vài Vấn Đề Phật Pháp

224

Tinh Thần Tự Do Trong Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 9

225

Tinh Thần Xuất Trần Của Đạo Phật.

Hoa Vô Ưu Tập 8

226

Tình Thương Sẽ Không Còn Khi Người Ta Cần Ngon Miệng.

Cành Lá Vô Ưu

227

Tổ Sư Thiền.

Hoa Vô Ưu Tập 10

228

Tội Phước.

Bước Đầu Học Phật

229

Trách Vụ Tăng Ni Đối với Cư sĩ.

Trách Vụ Phật Tử Tại Gia

230

Tri Thức Và Trí Tuệ.

Hoa Vô Ưu Tập 8

231

Trọng Trách Người Tu Phật (Tất niên Kỷ Tỵ 1990)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4

232

Tứ Ân Trong Ý Chí Hiếu Tu.

Hoa Vô Ưu Tập 10

233

Từ Bi.

Bước Đầu Học Phật 

234

Từ bi và trí tuệ.

Nguồn An Lạc

235

Tu Ba Nghiệp.

Hoa Vô Ưu Tập 7

236

Tu Có Chuyển Được Nhân Quả Không.

Tu Là Chuyển Nghiệp

237

Tu dừng, chuyển và sạch nghiệp

Hoa Vô Ưu 3

238

Tu Hành Phải Tinh Tấn.

Hoa Vô Ưu Tập 10

239

Tu Là Cầu Bình An Hay Sửa Đổi Xấu Thành Tốt?

Cành Lá Vô Ưu

240

Tu Là Chuyển nghiệp Là Dẹp Bỏ Tham Sân Si.

Hoa Vô Ưu Tập 3

241

Tu Là Hiền. 

Tu Là Chuyển Nghiệp

242

Tu Là Nguồn hạnh Phúc.

Hoa Vô Ưu Tập 3

243

Tu Thiền.

Hoa Vô Ưu Tập 7

244

Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh.

Bước Đầu Học Phật 

245

Tu Trước Khổ Sau Vui.

Tu Là Chuyển Nghiệp

246

Tuổi Trẻ Với Hạnh Nhẫn Nhục.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

247

Tuổi Trẻ Với Lòng Từ Bi.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

248

Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Diệt Dục.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

249

Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Giải Thoát.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

250

Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Hổ Thẹn.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

251

Tuổi Trẻ Với Vấn Đề Trí Tuệ.

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

252

Tượng Bồ-tát Đại Thế Chí.

Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát

253

Tượng Bồ-tát Địa Tạng.

Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát

254

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền.

Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát

255

Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát

256

Tượng Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi.

Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát

257

Tượng Đức Di Lặc.

Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát

258

Tượng Phật A Di Đà.

Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát

259

Tượng Phật Thích Ca Mâu ni.

Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật, Bồ Tát

260

Tùy Duyên Bất Biến. 

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

261

Tuỳ Duyên Nhi Bất Biến.

Hoa Vô Ưu Tập 4

262

Tùy Hỷ Công Đức.

Vài Vấn Đề Phật Pháp

263

Uống Nước Nhớ Nguồn

 

264

Ước Nguyện Đầu Xuân

 

265

Vài Quan Niệm của Người Tu Phật

 

266

Vấn Để Then Chốt Của Người Tu Phật. 

Vài Vấn Đề Phật Pháp

267

Vào Cổng Nhà Thiền.

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20

268

Vào Cửa Không.

Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20

269

Vẻ đẹp tuyệt trần. (Xuân Tân Mùi, Tăng Ni)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4

270

Vô Minh.

Hoa Vô Ưu Tập 3

271

Vô Sư Trí Vi Tôn.

Hoa Vô Ưu Tập 1

272

Vu lan - ngày Tự tứ.

 

273

Vui nào tạm bợ, vui nào chân thật.

Hoa Vô Ưu Tập 6

274

Xuân Miên Viễn.

Trên Con Đường Thiền

275

Xuân Nhâm Thân nói chuyện con khỉ. (chúc Tết Phật tử ,1992)

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 4

276

Xuân Tinh Tấn.

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

277

Xuân Trong Cửa Thiền.

Xuân Trong Cửa Thiền Tập 1,2,3 

278

Ý nghĩa của tượng Phật Thích Ca Mâu Ni.

 

279

Ý Nghĩa Chữ Huệ Quang.

Hoa Vô Ưu Tập 5

280

Ý nghĩa chữ tu.

 Hoa Vô Ưu Tập 6

281

Ý Nghĩa Phẩm Thí Dụ Trong Kinh Pháp Hoa

 

282

Ý nghĩa xuất gia - Tam Tuệ - Tam Vô Lậu Học

Hoa Vô Ưu Tập 5

---oOo---

Nguồn: http://www.thienviendaidang.net/