TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

01、阿含部 [第1-2卷] 

02、本缘部 [第3-4卷] 

03、般若部 [第5-8卷]

04、法华部·华严部 [第9-10卷] 

05、宝积部·涅槃部 [第11-12卷] 

06、大集部 [第13卷] 

07、经集部 [第14-17卷]

08、密教部 [第18-21卷] 

09、律部 [第22-24卷]

10、释经论部·毗昙部 [第25-29卷] 

11、中观部·瑜伽部 [第30-31卷] 

12、论集部 [第32卷] 

13、经疏部 [第33-39卷] 

14、律疏部·论疏部 [第40-44卷]

15、诸宗部 [第44-48卷]

16、史传部 [第49-52卷] 

17、事汇部·外教部·目录部 [第53-55卷] 

18、续经疏部 [第56-61卷]

19、续律疏部·续论疏部 [第62-70卷] 

20、续诸宗部 [第70-84卷]

21、悉昙部 [第84卷]

22、古逸部·疑似部 [第85卷]

 

 

 

           

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.