TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

大德开示

  排版佛典的目的是为了方便三宝弟子直接打印或印刷佛典。以后将逐步增加内容。请在下载后用 WINZIP 软件解压后,用相关软件(例如Word)打开佛典,即可打印。打印前务必检查排版情况,尤其是字体缺字问题(楷体和仿宋等往往字不全),请尽量使用GBK书同文楷体字库 [19040K]和 GBK华文中宋字库 [12128K]。另外要注意造字问题。

 1. 《禅七开示录》 圣严法师 (125K)

 2. 《彻悟禅师语录》 (91K)

 3. 《成就胜道宝鬘集》 冈波巴大师著 (19K)

 4. 《慈悲三昧水忏讲记》 演培法师 讲述 (342K)

 5. 《大圆满前行引导文》 五明佛学院 (6758K)

 6. 《丹增嘉措活佛文集》 (697K)

 7. 《法尊法师佛学论文集》(314K)

 8. 《佛法修证心要》 元音老人著 (488K)

 9. 《佛教的见地与修道》 宗萨钦哲仁波切著 (101K)

 10. 《广钦老和尚语录 & 学医与学佛 & 倾听恒河的歌唱 & 清莲飘香》 (271K)

 11. 《恒河大手印》 元音老人著 (209K)

 12. 《弘一大师讲演录》 (128K)

 13. 《慧明法师开示录》 (52K)

 14. 《极乐愿文大疏》堪布索达吉 (1332K)

 15. 《金刚萨埵修法如意宝珠》讲记 五明佛学院 (56K)

 16. 《净土十要第七·西斋净土诗》(32K)

 17. 《老禅师的话》 白云禅师著 (120K)

 18. 《菩萨学处》 普献法师讲述 (177K)

 19. 《亲友书略释》龙树造颂、义净译、堪布索达吉释讲 (80K)

 20. 《胜利道歌》 晋美彭措法王著 (125K)

 21. 《圣般若波罗蜜多心经释&广释》 姿纳弥扎论师 /扎夏萨生论师译 (22K)

 22. 《四宗要义讲记》法尊法师译讲 (66K)

 23. 《一梦漫言》 & 《虚云和尚方便开示》 (241K)

 24. 《印光大师文钞菁华录》 (120K)

 25. 《走向解脱--三乘根本戒概述(在家篇)》 益西彭措堪布 讲授 (150K)
   

 

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.