TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

No. 2174 B
禅林寺宗睿僧正目录

常瞿毒女陀罗尼经一卷。
大随求陀罗尼錍本一卷。
大佛顶碑本一卷(已上三卷阿阇梨付之也)
播那曩结使波念诵仪轨一卷。
供养护世天法一卷(法全阿阇梨集)
那罗延天共阿修罗王斗战法(宝思惟三藏译)
萨波金刚法(已上二法一卷)
总释陀罗尼义赞一卷。
金刚顶经瑜伽观自在王如来修行法一卷。
佛顶尊胜心陀罗尼(并别行法列)
金刚顶瑜伽略述三十七尊心要一卷(仁)
摄真实经成就三身密言要略一卷。
文殊师利焰曼德迦金刚陀罗尼经一卷。
瑜伽供养次第法一卷。
胎藏五轮观门一卷。
菩提心记决一卷
理趣般若决一卷。
都表如意轮瑜伽一卷。
大轮金刚修行供养法一卷。
毗沙门天王别行法一卷。
那吒句钵罗陀罗尼经一卷。
毗沙门天王仪轨一卷。
毗沙门天王经一卷。
一切如来普贤延命经一卷。
四天姊妹神女真言法一卷(内有小佛顶真言一本)
母哆罗观自在菩萨随心法一卷。
金刚童子念诵法一卷(无量寿化身)

禅林寺宗睿僧正目录

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.