TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

No.2143
景教三威蒙度赞

无上诸天深敬叹 大地重念普安和
人元真性蒙依止 三才慈父阿罗诃
一切善众至诚礼 一切慧性称赞歌
一切含真尽归仰 蒙圣慈光救离魔
难寻无及正真常 慈父明子净风王
于诸帝中为师帝 于诸世尊为法皇
常居妙明无畔界 光威尽察有界疆
自始无人尝得见 复以色见不可相
惟独绝凝清净德 惟独神威无等力
惟独不转俨然存 众善根本复无极
我今一切念慈因 叹彼妙乐照此国
弥施诃普尊大圣子 广度苦界救无亿
常活命王慈喜羔 大普耽苦不辞劳
愿舍群生积重罪 善护真性得无繇
圣子端任父右座 其座复超无^6□高
大师愿彼乞众请 降筏使免火江漂
大师是我等慈父 大师是我等圣主
大师是我等法王 大师能为普救度
大师慧力助诸羸 诸目瞻仰不暂移
复与枯燋降甘露 所有蒙润善根滋
大圣普尊弥施诃 我叹慈父海藏慈
大圣谦及净风性 清凝法耳不思议

大秦景教三威蒙度赞一卷
尊经。
敬礼妙身皇父阿罗诃。应身皇子弥施诃。证身卢诃宁俱沙。已上三身同归一体。瑜罕难法王。卢伽法王。摩矩辞法王。明泰法王。牟世法王。多惠法王。景通法王。宝路法王。千眼法王。那宁逸法王。琝艳法王。摩萨吉思法王。宜和吉思法王。摩没吉思法王。岑稳僧法王。二十四圣法王。宪难耶法王。贺萨耶法。弥沙曳法王。娑罗法王。瞿卢法王。报信法王。
敬礼常明皇经。宣元至本经。志玄安乐经。天宝藏经。多惠圣王经。阿思瞿利容经。浑元经。通真经。宝明经。传化经。罄遗经。原灵经。述略经。三际经。征诘经。宁思经。宣义经。师利少比。宝路法王经。删河律经。艺利月思经。宁耶^6□经。仪则律经。毗遏启经。三威赞经。牟世法王经。伊利耶经。遏拂林经。报信法王经。弥施诃自在天地经。四门经。启真经。摩萨吉斯经。慈利波经。乌沙那经。
(谨案诸经目录。大秦本教经都五百卅部。并上贝叶梵音。唐太宗皇帝贞观九年。西域太德僧阿罗本届于中夏。并奏上本音。房玄龄魏征宣译奏言。后召本教大德僧景净。译得已上卅部卷。余大数具在贝皮夹。犹未翻译)

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.