TRANG HÁN TẠNG

 ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

 NI GIỚI KHẤT SĨ

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,我今见闻得受持,愿解如来真实义。
 

 

  No. 1574
  大乘破有论
  龙树菩萨造
  西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿传法大师赐紫臣施护奉 诏译
  归命一切佛诸有智者。应当如实了知诸法。此中云何。谓一切性从无性生。亦非无性生。一切性若有生者。彼性是常。是性无实。犹如空华。当知诸法与虚空等。彼诸法生亦与空等。一切缘法皆如虚空。彼无实故。当云何有。诸法无因而复无果。亦无诸业自性可得。此中一切而无有实。无世间故无出世间。一切无生亦无有性。云何诸法而有所生。世间亲爱父子眷属。虽有所生而无其实。不从先世之所生故。亦非现世有其相故。此于世间无义可转。犹如月中见诸影像。世间无实从分别起。此分别故分别心生。由此心为因即有身生。是故有身行于世间。蕴所成故名之为身。诸蕴皆空无有自性。蕴无自性而亦无心。以无心故是故无身。当知自性离诸分别。若无其心亦无有法。若无其身亦无有界。此中所说是无二道。此所说者是真实说。此中一切离诸所缘。此中所说离诸所缘。此中所作离诸所缘。此中所得离诸所缘。所有布施持戒忍辱精进禅定智慧诸法如是常行。不久时中即能证得无上菩提。以慧方便安住实际。起悲愍行广度众生。虽复如是有所得相。一切智性而不可说得。彼一切法但有名字。一切但于有想中住。现前无实差别所生。差别生法而无所有。彼一切法本无有名。但以假名而表了故。当知诸法而无实体。一切皆从分别所生。此中若无分别者。即同虚空离诸分别。如说眼者能见于色。作此说者是真实语。世间有诸邪执心者。执此所说如实而转。彼一切法聚类所现。当知此说是佛所说。是故应知。此中义者眼不见色。乃至意不知法。若如是知是为智者。即能通达第一义谛。如是乃名最上真实。我今依经。如是略说
  大乘破有论

 

愿以此功德,普及於一切,我等与众生,皆共成佛道。

   
 

TRANG CHỦ     BAN THỰC HIỆN     LIÊN KẾT

Nguyện ai xem được trang này
Cây mầm tuệ giác đêm ngày phát sanh
     Pháp mầu nhuận thấm an lành
Đến bờ Bát Nhã tâm thanh nhẹ nhàng

 

Ban Chứng minh: NT. Tràng Liên, NT. Ngoạt Liên, NT Tân Liên

Ban Cố vấn: NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên
NT. Thẩm Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên

Ban Chủ nhiệm: NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên

 

Tịnh xá Ngọc Phương,
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 Bài vở, hình ảnh đóng góp, xin vui lòng gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ Email: nigioikhatsi@gmail.com
Hoan nghênh mọi hình thức phổ biến trang này.