Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Tổng hợp tin, hình, video lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 10322 . Đăng: 10/10/2019In ấn

 

Tổng hợp tin, hình, video lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên

Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên - Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ Tp. Hồ Chí Minh, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 24/9/2019 (nhằm ngày 26/8/Kỷ Hợi) đến ngày 28/9/2019 (nhằm ngày 30/8/Kỷ Hợi) đã thập phần viên mãn. Ban Thư ký lễ tang tổng hợp các đường dẫn các trang mạng và video được đăng tải trên trang nhà https://nigioikhatsi.net/,  https://www.phatsuonline.com/ và các trang báo khác về Lễ tang của Ni trưởng Ngoạt Liên viên tịch nhằm để cho việc tìm kiếm thông tin được dễ dàng:

 

+ Cáo phó, Chương trình lễ tang và Ban Lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên

https://giaohoiphatgiaovietnam.vn/3801-2/

https://nigioikhatsi.net/le-tang/cao-pho-ni-truong-ngoat-lien-vien-tich.html

https://www.phatsuonline.com/cao-pho-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien-vien-tich/

http://daophatkhatsi.vn/hoat-dong-he-phai/thong-bao/kinh-bao-tang-ni-truong-ngoat-lien-vua-vien-tich.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-ban-le-tang-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien/

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ban-to-chuc-le-tang-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien.html

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-chuong-trinh-le-tang-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien.html

 

+ Tiểu sử Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/tieu-su/tieu-su-ni-truong-ngoat-lien.html

http://daophatkhatsi.vn/lich-su-he-phai/chan-dung-khat-si/ton-duc-ni/tieu-su-ni-truong-ngoat-lien.html

 

1. Ngày 24/9/2019 (nhằm ngày 26/8/Kỷ Hợi), ngày tang lễ thứ nhất

 •  Lễ Nhập kim quan Ni trưởng Ngoạt Liên.

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-trang-nghiem-le-nhap-kim-quan-co-truong-lao-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien.html

https://giacngo.vn/thoisu/tintuc/2019/09/24/5F70CB/

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-le-nhap-kim-quan-co-truong-lao-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien/

http://www.phattuvietnam.net/tp-hcm-trang-nghiem-le-nhap-kim-quan-co-truong-lao-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien/

 • Các phái đoàn kính viếng

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-cac-phai-doan-vieng-le-tang-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien-ngay-24-9-2019/

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-cac-phai-doan-vieng-giac-linh-ni-truong-ngoat-lien-ngay-dau-tien-cua-tang-le.html

http://www.phattuvietnam.net/tp-hcm-cac-phai-doan-vieng-giac-linh-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien-ngay-dau-tien-cua-tang-le/

 • Chính quyền nhà nước viếng lễ tang Ni trưởng

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.-hcm:-lanh-dao-cac-cap-chinh-quyen-kinh-vieng-giac-linh-nt.thich-nu-ngoat-lien.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-lanh-dao-cac-cap-chinh-quyen-kinh-vieng-giac-linh-nt-thich-nu-ngoat-lien/

https://www.sggp.org.vn/lanh-dao-tphcm-vieng-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien-618666.html

https://www.phunuonline.com.vn/hoi-va-cuoc-song/ni-truong-ngoat-lien--mot-bac-chan-tu-van-con-mai-voi-doi-165648/

 • Hình Lễ tang ngày 24.9.2019

https://drive.google.com/drive/folders/1HbNIJNnoiwDXynOUgnsZ4HNrJNYVAZRE?usp=sharing

 

2. Ngày 25/9/2019 (nhằm ngày 27/8/Kỷ Hợi), ngày tang lễ thứ hai.

 • Chư Tôn đức Tăng 6 Giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ viếng tang NT. Ngoạt Liên

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-chu-ton-duc-tang-he-phai-khat-si-6-giao-doan-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

http://www.phattuvietnam.net/tp-hcm-chu-ton-duc-tang-6-giao-doan-he-phai-khat-si-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-chu-ton-duc-tang-6-giao-doan-he-phai-khat-si-vieng-tang-nt.-ngoat-lien.html

 • TP.HCM: Tòa soạn Báo Giác Ngộ viếng tang NT. Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-toa-soan-bao-giac-ngo-vieng-tang-nt.-ngoat-lien.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-toa-soan-bao-giac-ngo-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

http://www.phattuvietnam.net/tp-hcm-toa-soan-bao-giac-ngo-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

 • TP.HCM: Phân Ban Ni giới TƯ và Phân Ban Ni giới các tỉnh thành viếng tang NT. Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-phan-ban-ni-gioi-tu-va-phan-ban-ni-gioi-cac-tinh-thanh-vieng-tang-nt.-ngoat-lien.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-phan-ban-ni-gioi-tu-va-phan-ban-ni-gioi-cac-tinh-thanh-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

http://www.phattuvietnam.net/tp-hcm-phan-ban-ni-gioi-tu-va-phan-ban-ni-gioi-cac-tinh-thanh-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

 • TP.HCM: Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và Viện Nghiên cứu Phật học viếng tang NT. Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-van-phong-hoc-vien-phat-giao-viet-nam-tai-tp.hcm-va-vien-nghien-cuu-phat-hoc-vieng-tang-nt.-ngoat-lien.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-van-phong-hoc-vien-va-vien-nghien-cuu-phat-hoc-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

http://daophatkhatsi.vn/phat-giao-viet-nam/su-kien/tphcm-van-phong-vien-nghien-cuu-phat-hoc-vn-va-hoc-vien-phat-giao-vieng-tang-nt-ngoat-lien.html

 • TP.HCM: Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai viếng tang NT. Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-phan-ban-ni-gioi-tinh-dong-nai-vieng-tang-nt.-ngoat-lien.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-phan-ban-ni-gioi-tinh-dong-nai-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

 • TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo và Phân ban Ni giới quận 12 viếng tang NT. Ngoạt Liên

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-ban-tri-su-phat-giao-va-phan-ban-ni-gioi-quan-12-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ban-tri-su-phat-giao-va-phan-ban-ni-gioi-quan-12-vieng-tang-nt.-ngoat-lien.html

 • TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh và Phân ban Ni giới viếng tang NT. Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ban-tri-su-ghpgvn-tinh-tay-ninh-va-phan-ban-ni-gioi-vieng-tang-nt.-ngoat-lien.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-ban-tri-su-ghpgvn-tinh-tay-ninh-va-phan-ban-ni-gioi-vieng-tang-nt-ngoat-lien/

 • TP.HCM: Ban Văn hóa TƯ GHPGVN và Phật giáo Nam Tông tỉnh Đồng Nai viếng tang Ni trưởng Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-ban-van-hoa-tu-va-phat-giao-nam-tong-tinh-dong-nai-vieng-tang-ni-truong-tru-tri-to-dinh-ngoc-phuong/

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ban-van-hoa-tu-ghpgvn-va-phat-giao-nam-tong-tinh-dong-nai-vieng-tang-ni-truong-tru-tri-to-dinh-ngoc-phuong.html

 • TP.HCM: Trường Cao Trung Phật học TP.HCM viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-truong-cao-trung-phat-hoc-tp.hcm-vieng-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-truong-cao-trung-phat-hoc-tp-hcm-vieng-tang-ni-truong-ngoat-lien/

 • TP.HCM: Các Phái đoàn kính viếng tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên (ngày thứ hai)

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-cac-phai-doan-kinh-vieng-tang-le-ni-truong-ngoat-lien.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-cac-phai-doan-kinh-vieng-tang-le-ni-truong-ngoat-lien/

 • TP.HCM: Lãnh đạo nhà nước kính viếng Giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-lanh-dao-nha-nuoc-kinh-vieng-giac-linh-ni-truong-ngoat-lien.html

 • TP.HCM: Ban Trị sự PG Quận 1 và Phân ban Ni giới viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ban-tri-su-pg-quan-1-va-phan-ban-ni-gioi-vieng-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

 • Học viện Phật giáo TPHCM: Giảng viên và sinh viên khoa Trung văn viếng tang NT. Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/hoc-vien-phat-giao-tphcm:-giang-vien-va-sinh-vien-khoa-trung-van-vieng-tang-nt.-ngoat-lien.html

 • Giáo Đoàn III: Giáo phẩm giáo đoàn viếng tang cố NT. Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/giao-doan-iii:-giao-pham-giao-doan-vieng-tang-co-nt.-ngoat-lien.html

 • TP.HCM: Ban Trị sự PG quận Tân Bình viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ban-tri-su-pg-quan-tan-binh-vieng-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

 • TP.HCM: Khoa Đào tạo Từ xa kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-khoa-dao-tao-tu-xa-kinh-vieng-le-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

 • Hình Lễ tang ngày 25.9.2019

https://drive.google.com/drive/folders/1ejsuhnEwUnmXrbsxGjeyG7uT0QrAtC8Y?usp=sharing

 • Chư Tôn đức và Phật tử Tịnh xá Trung Tâm viếng tang cố NT. Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/chu-ton-duc-va-phat-tu-tinh-xa-trung-tam-vieng-tang-co-nt.-ngoat-lien.html

http://vuontam.net/khat-si-viet/phat-su-he-phai/chu-ton-duc-va-phat-tu-tinh-xa-trung-tam-vieng-tang-co-nt-ngoat-lien.html

 

3. Ngày 26/9/2019 (nhằm ngày 28/8/Kỷ Hợi), ngày tang lễ thứ ba

 • TP.HCM: Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-hoi-dong-dieu-hanh-hoc-vien-phat-giao-vieng-le-tang-ni-truong-ngoat-lien/

 • TP.HCM: Học Ni Học viện Phật giáo các khóa của Ni giới Hệ phái kính viếng tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-hoc-ni-hoc-vien-phat-giao-cac-khoa-cua-ni-gioi-he-phai-kinh-vieng-tang-le-ni-truong-ngoat-lien.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-hoc-ni-hoc-vien-phat-giao-cac-khoa-cua-ni-gioi-he-phai-kinh-vieng-tang-le-ni-truong-ngoat-lientp-hcm-hoc-ni-hoc-vien-cac-khoa-cac-khoa-cua-ni-gioi-he-phai-kinh-vieng-tang-le-ni-truong-ngoat-li/

 • TP.HCM: Chùm ảnh các Phái đoàn kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên ngày thứ 3 (Chiều)

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-chum-anh-cac-phai-doan-kinh-vieng-le-tang-ni-truong-ngoat-lien-ngay-thu-3/

 • TP.HCM: Ngày thứ 3 Tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên các Phái đoàn đồng kính viếng (Sáng)

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ngay-thu-3-tang-le-ni-truong-ngoat-lien-cac-phai-doan-dong-kinh-vieng.html

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-ngay-thu-3-tang-le-ni-truong-ngoat-lien-cac-phai-doan-dong-kinh-vieng/

 • TP.HCM: Trung ương GHPGVN viếng tang cố Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên

https://www.phatsuonline.com/tp-hcm-trung-uong-ghpgvn-vieng-tang-co-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien/

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-chu-ton-duc-hdcm-hdts-ban-vien-tu-vieng-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

https://giacngo.vn/thoisu/tintuc/2019/09/26/7B72CA/

 • Đồng Nai: Thiền Viện Pháp Sơn viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/dong-nai:-thien-vien-phap-son-vieng-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

 • TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Lợi - Bạc Liêu kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-tinh-xa-ngoc-loi-bac-lieu-kinh-vieng-le-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

 • Ni giới Khất sĩ Hải Ngoại tại Hoa Kỳ trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên viên tịch

https://nigioikhatsi.net/le-tang/ni-gioi-khat-si-hai-ngoai-tai-hoa-ky-trang-nghiem-to-chuc-le-tuong-niem-ni-truong-ngoat-lien-vien-tich.html

http://vuontam.net/khat-si-viet/phat-su-he-phai/hoa-ky-ni-gioi-khat-si-hai-ngoai-tuong-niem-nt-ngoat-lien-vien-tich.html

 • TP.HCM: Ban Tổ chức tang lễ họp bàn chương trình lễ Truy niệm Di quan và nhập bảo tháp Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ban-to-chuc-tang-le-hop-ban-chuong-trinh-le-truy-niem-di-quan-va-nhap-bao-thap-ni-truong-ngoat-lien.html

 • Hình Lễ tang ngày 26.9.2019

https://drive.google.com/drive/folders/1pj-MD3WIIig1qyip6gTY8t7unkgt7cAK?usp=sharing

 

4. Ngày 27/9/2019 (nhằm ngày 29/8/Kỷ Hợi), ngày tang lễ thứ 4

 • TP.HCM: HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN và Chư Tôn đức Ban TT HĐTS GHPGVN, Văn phòng I TƯGH viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên.

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ht.-thich-thanh-nhieu-pho-chu-tich-tt-hdts-ghpgvn;-chu-ton-duc-ban-tt-hdts-ghpgvn-van-phong-i-tugh-vieng-tang-ni-truong-ngoat-lien..html

 • TP.HCM: Ngày thứ 4 tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên các Phái đoàn kính viếng.

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-ngay-thu-4-tang-le-ni-truong-ngoat-lien-cac-phai-doan-kinh-vieng..html

 • TP.HCM: Cựu Tăng, Ni sinh trường Cao – Trung Phật học Tòng Lâm Thiện Hòa 89 viếng Lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-cuu-tang-ni-sinh-truong-cao-trung-phat-hoc-tong-lam-thien-hoa-89-vieng-le-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

 • TP.HCM: Quý phái đoàn viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên ngày cuối

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-quy-phai-doan-vieng-tang-ni-truong-ngoat-lien-ngay-cuoi.html

 • Ấn Độ: Tăng Ni sinh Việt Nam du học tổ chức lễ tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên tại trường học

https://nigioikhatsi.net/le-tang/an-do:-tang-ni-sinh-du-hoc-sinh-viet-nam-trong-the-to-chuc-le-tuong-niem-ni-truong-ngoat-lien.html

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tang-ni-sinh-khat-si-dang-du-hoc-tai-an-do-trang-nghiem-tuong-niem-co-nt.-ngoat-lien-tan-vien-tich.html

 • TP.HCM: Phái đoàn Đại biểu Quốc Hội kính viếng Giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-phai-doan-dai-bieu-quoc-hoi-kinh-vieng-giac-linh-ni-truong-ngoat-lien.html

 • TP.HCM: Lễ Tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-le-tuong-niem-ni-truong-ngoat-lien-tai-to-dinh-tinh-xa-ngoc-phuong.html

 • Hình Lễ tang ngày 27.9.2019

https://drive.google.com/drive/folders/1RnX-S_qfZXdrWHgUvsMZrMrlEJb3xFqN?usp=sharing

 

5. Ngày 28/9/2019 (nhằm ngày 30/8/Kỷ Hợi),  Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Ngoạt Liên 

 • TP.HCM: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Ngoạt Liên tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-le-truy-niem-va-phung-tong-kim-quan-ni-truong-ngoat-lien-tai-to-dinh-tinh-xa-ngoc-phuong.html (NGKS)

https://giacngo.vn/thoisu/tintuc/2019/09/28/7F72C3/

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-le-truy-niem-phung-tong-kim-quan-nt.tn-ngoat-lien.html (GNO)

https://nigioikhatsi.net/le-tang/tp.hcm:-trang-nghiem-truy-niem-va-cung-tong-kim-quan-co-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien.html (PSO)

 • Cần Thơ: Lễ phụng tống kim quan Ni trưởng Ngoạt Liên nhập bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Liên

Tin: https://nigioikhatsi.net/le-tang/can-tho:-le-phung-tong-kim-quan-ni-truong-ngoat-lien-nhap-bao-thap-tai-tinh-xa-ngoc-lien.html

Video: https://nigioikhatsi.net/le-tang/video-le-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

https://nigioikhatsi.net/le-tang/can-tho:-le-nhap-bao-thap-ni-truong-ngoat-lien-tai-tinh-xa-ngoc-lien.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=5NCHK0294O8

https://www.youtube.com/watch?v=wNW_tsEyGfo

https://www.youtube.com/watch?v=1z-tOOQBbn0

https://www.youtube.com/watch?v=uelU4VGcQVo

https://www.youtube.com/watch?v=8MUuoq-ZPC4

https://nigioikhatsi.net/video-pso/ban-tin-phat-su-20h-ngay-28-thang-09-nam-2019.html

 • Hình Lễ tang ngày 28.9.2019

https://drive.google.com/drive/folders/1sKr5JMSTI3khLm1ae7XOwUO0c7JN6fzj?usp=sharing

 

6. Các bài viết tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên (phần này sẽ cập nhật thêm)

 • Lời tưởng niệm Ni trưởng Ngoạt Liên Của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

https://nigioikhatsi.net/le-tang/loi-tuong-niem-giac-linh-co-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien-cua-trung-uong-giao-hoi.html

 • Phương xứ nhiệm huyền (HT. Giác Toàn)

https://nigioikhatsi.net/le-tang/phuong-xu-nhiem-huyen.html

http://vuontam.net/gieo-duyen-voi-phat/goc-sang-tac/bai-tho-tuong-niem-giac-linh-co-ni-truong-thich-nu-ngoat-lien.html

 • Văn tưởng niệm của Ni trưởng Thẩm Liên kính dâng Giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên viên tịch

https://nigioikhatsi.net/cac-bai-viet-1/van-tuong-niem-cua-ni-truong-tham-lien-kinh-dang-giac-linh-ni-truong-ngoat-lien-vien-tich.html

 • Công hạnh Ni trưởng Ngoạt Liên - Một đời để nhớ, Ni trưởng Tố Liên kính dâng lời tưởng niệm

https://nigioikhatsi.net/cac-bai-viet/cong-hanh-ni-truong-ngoat-lien-mot-doi-de-nho.html

 • Tưởng niệm Sư Trưởng Ngoạt Liên - TKN Đào Liên

https://nigioikhatsi.net/cac-bai-viet/tuong-niem-su-truong-ngoat-lien.html

 • Cảm niệm ân sư của môn đồ pháp viếng

https://nigioikhatsi.net/cac-bai-viet-1/cam-niem-an-su-cua-mon-do-phap-quyen-trong-le-tang-ni-truong-ngoat-lien.html

 • Kính tiễn Ni trưởng Ngoạt Liên – Bảo Minh Trang

https://nigioikhatsi.net/cac-bai-viet-1/kinh-tien-ni-truong-ngoat-lien-bao-minh-trang.html

 • Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương: Về cõi Phật...

https://www.phunuonline.com.vn/hoi-va-cuoc-song/ni-truong-thich-nu-ngoat-lien-tru-tri-tinh-xa-ngoc-phuong-ve-coi-phat-165669/

 • Tưởng Niệm Ân Sư - Ni trưởng Mai Liên

https://nigioikhatsi.net/cac-bai-viet/tuong-niem-an-su_8051.html

7. Thư Cảm tạ của Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến

https://nigioikhatsi.net/le-tang/thu-cam-ta-cua-ban-to-chuc-tang-le-va-mon-do-phap-quyen.html

 

Ban TT - TT Ni giới Hệ phái 

-----ooOoo------

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ