NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Vu lan - chữ Hiếu đong đầy - Hòa Thượng Minh Bửu

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > PG Việt Nam > Video PSO

Bản tin Phật sự 20H ngày 19 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 68 . Ngày: 19/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 19/8/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 17 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 32 . Ngày: 17/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 17/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 16 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 56 . Ngày: 16/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 16/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 15 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 80 . Ngày: 15/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 15/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 14 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 48 . Ngày: 14/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 14/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 13 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 80 . Ngày: 13/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 13/08/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 12 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 100 . Ngày: 12/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 12/08/2019

[Video] Bản tin Phật sự tuần 32 tháng 8 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 88 . Ngày: 11/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ TUẦN 32 THÁNG 8 2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 10 tháng 08 năm 2019

Ban Truyền thông NGKS.   Xem: 172 . Ngày: 10/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 10/08/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 09 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 108 . Ngày: 09/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 09/08/2019

Bản tin Phật sự 20H ngày 08 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 116 . Ngày: 08/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 08/08/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 07 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 92 . Ngày: 07/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 07/08/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 31 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 88 . Ngày: 07/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 31/07/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự trong tuần ngày 21 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 52 . Ngày: 07/08/2019

[VIDEO] ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ TRONG TUẦN ngày 21/7/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự Tuần 30 tháng 07 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 44 . Ngày: 07/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN TUẦN 30 THÁNG 07/2019

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 06 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 76 . Ngày: 06/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 06/08/2019

[VIDEO] Bản tin Phật sự 20H ngày 03 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 88 . Ngày: 06/08/2019

[VIDEO] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 03/08/2019

Bản tin Phật sự Tuần 31 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 92 . Ngày: 05/08/2019

BẢN TIN PHẬT SỰ TUẦN 31 THÁNG 8 2019

[Video] Kiên Giang: ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TỊNH XÁ NGỌC SƠN, TP.RẠCH GIÁ

Phật Sự Online.   Xem: 176 . Ngày: 05/08/2019

[Video] Kiên Giang: ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TỊNH XÁ NGỌC SƠN, TP.RẠCH GIÁ

[Video] Bản tin Phật sự 20H ngày 05 tháng 08 năm 2019

Phật Sự Online.   Xem: 92 . Ngày: 05/08/2019

[Video] BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 05/08/2019

Đ12C