NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17h50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Văn Học > Văn

Lời nguyện trong mùa hạ

Tác giả: Tịnh Pháp.  
Lượt xem: 2076 . Ngày đăng: 16/10/2014In ấn

LỜI NGUYỆN TRONG MÙA HẠ

 Tịnh Pháp

Chùa An Ninh, Phú Yên

Năm nay hội đủ duyên lành, con được sư phụ cho về Tổ Đình Ngọc Phương để tu học. Con hơi lo sợ khi bước vào Trường hạ. Nhưng sau đó con cảm nhận thấy mình đủ phước duyên được quý Ni Trưởng, Ni sư, Sư cô đã che chở, dắt dìu chỉ dạy cho con. Đã thể hiện tình thương cao cả, với tinh thần vô ngã vị tha của Bồ Tát, vì tiền đồ của Phật pháp và hàng hậu học của chúng con.

Công ơn cao rộng sâu dày của quý Ngài con nguyện quyết chí tu sửa thân tâm, nỗ lực tinh tấn tu hành, học tập theo gương lành của quý Ngài chỉ dạy.

Cúi đầu lạy Phật mười phương,

Chứng minh đệ tử lệ thường An Cư.

Hạ về gặp được minh sư,

Tuổi thơ được hưởng chơn như pháp mầu.

Đèn thiền đuốc tuệ tỏ sâu,

Chúng sanh tác bạch mỗi câu thấm nhuần.

Mặc dầu khổ cực bao xuân,

Nay duyên lành đến được thuần tâm can.

Cách xa cõi Phật muôn ngàn,

Nhất tâm bờ giác một đàng thẳng sang.

Con nguyền tâm tánh thuần an,

Sông mê xa lánh vượt đàng tà ma.

Ưu đàm hoa báu nở ra,

Thơm tho tươi đẹp gần xa đượm mầu.

Ngày vui mùa hạ học mau,

Chân thành quyết chí dồi trau làu làu.

Mười phương cõi Phật thanh cao,

Phóng quang tiếp độ lẽ nào bỏ con.

Đức tin in thấm như son,

Khiến lòng con trẻ chẳng còn phân vân.

Quyết tu để hết tham sân,

Mai sau sẽ được hầu gần Phật Quang.

Thấy đài sen báu rõ ràng,

Hôm nay chuẩn bị hành trang để dành.

Hạ này tu học chân thành,

Chính là mùa để tâm thanh nguyện cầu.

Mong cho Phật pháp nhiệm mầu,

Cho con đền đáp ân sâu Tổ Thầy.

 

BÀI LIÊN QUAN

Ngày đầu nhập hạ  ( Tịnh Diệu , 1958 xem)

Người mẹ và người thầy  ( Tịnh Phương , 1870 xem)

Ba của con  ( Liên Trang , 1972 xem)

Phép màu Quán Thế Âm  ( Diệu Hiếu , 1975 xem)

Điểm tựa tâm linh  ( Khánh Vi , 2093 xem)

Ước nguyện  ( Tịnh Chân , 2211 xem)

Vì một niềm tin  ( Tịnh Trường , 2191 xem)

Ơn Thầy  ( Tịnh Phúc , 2094 xem)

Thư gửi thầy  ( Tịnh Diệu , 2270 xem)

Tâm tình chư pháp lữ  ( Tịnh Hỷ , 1910 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC