NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Văn Học > Văn

Lời nguyện trong mùa hạ

Tác giả: Tịnh Pháp.  
Lượt xem: 2172 . Ngày đăng: 16/10/2014In ấn

LỜI NGUYỆN TRONG MÙA HẠ

 Tịnh Pháp

Chùa An Ninh, Phú Yên

Năm nay hội đủ duyên lành, con được sư phụ cho về Tổ Đình Ngọc Phương để tu học. Con hơi lo sợ khi bước vào Trường hạ. Nhưng sau đó con cảm nhận thấy mình đủ phước duyên được quý Ni Trưởng, Ni sư, Sư cô đã che chở, dắt dìu chỉ dạy cho con. Đã thể hiện tình thương cao cả, với tinh thần vô ngã vị tha của Bồ Tát, vì tiền đồ của Phật pháp và hàng hậu học của chúng con.

Công ơn cao rộng sâu dày của quý Ngài con nguyện quyết chí tu sửa thân tâm, nỗ lực tinh tấn tu hành, học tập theo gương lành của quý Ngài chỉ dạy.

Cúi đầu lạy Phật mười phương,

Chứng minh đệ tử lệ thường An Cư.

Hạ về gặp được minh sư,

Tuổi thơ được hưởng chơn như pháp mầu.

Đèn thiền đuốc tuệ tỏ sâu,

Chúng sanh tác bạch mỗi câu thấm nhuần.

Mặc dầu khổ cực bao xuân,

Nay duyên lành đến được thuần tâm can.

Cách xa cõi Phật muôn ngàn,

Nhất tâm bờ giác một đàng thẳng sang.

Con nguyền tâm tánh thuần an,

Sông mê xa lánh vượt đàng tà ma.

Ưu đàm hoa báu nở ra,

Thơm tho tươi đẹp gần xa đượm mầu.

Ngày vui mùa hạ học mau,

Chân thành quyết chí dồi trau làu làu.

Mười phương cõi Phật thanh cao,

Phóng quang tiếp độ lẽ nào bỏ con.

Đức tin in thấm như son,

Khiến lòng con trẻ chẳng còn phân vân.

Quyết tu để hết tham sân,

Mai sau sẽ được hầu gần Phật Quang.

Thấy đài sen báu rõ ràng,

Hôm nay chuẩn bị hành trang để dành.

Hạ này tu học chân thành,

Chính là mùa để tâm thanh nguyện cầu.

Mong cho Phật pháp nhiệm mầu,

Cho con đền đáp ân sâu Tổ Thầy.

 

BÀI LIÊN QUAN

Ngày đầu nhập hạ  ( Tịnh Diệu , 2058 xem)

Người mẹ và người thầy  ( Tịnh Phương , 1982 xem)

Ba của con  ( Liên Trang , 2100 xem)

Phép màu Quán Thế Âm  ( Diệu Hiếu , 2231 xem)

Điểm tựa tâm linh  ( Khánh Vi , 2177 xem)

Ước nguyện  ( Tịnh Chân , 2419 xem)

Vì một niềm tin  ( Tịnh Trường , 2279 xem)

Ơn Thầy  ( Tịnh Phúc , 2162 xem)

Thư gửi thầy  ( Tịnh Diệu , 2402 xem)

Tâm tình chư pháp lữ  ( Tịnh Hỷ , 2150 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC