NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Chơn lý khất sĩ phần 1 - Hòa thượng Giác Giới

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Phật Học > Tịnh Độ

Vãng Sanh Tịnh Độ Giảng Ký

Tác giả: Ấn Thuận Đại Sư.  
Lượt xem: 1910 . Ngày đăng: 31/10/2015In ấn

BÀI LIÊN QUAN

Tìm hiểu ý nghĩa niệm Phật  ( Thích Đức Trí , 1811 xem)

Tìm hiểu giáo nghĩa Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản  ( Định Huệ , 1536 xem)

Niệm Phật Vãng Sanh Dưới Mắt Ngài Ấn Thuận  ( Đại Sư Ấn Thuận , 2282 xem)

Đức Phật A Di Đà & cõi Cực Lạc.  ( Cư sĩ Liên Hoa , 2158 xem)

Đại Nguyện Lực Thứ 18-19 Của Đức Phật A Di Đà  ( Thích Thiện Thuận , 2545 xem)

Kinh A Di Đà.  ( Hòa thượng Thích Trí Tịnh , 2062 xem)

Sống Trong Bổn Nguyện Của Phật A Di Đà  ( Nguyễn Thế Đăng , 1924 xem)

Sự tích Phật A Di Đà.  ( Tạp chí Từ Bi Âm , 2203 xem)

Hạnh nguyện của Phật A Di Đà  ( Thích Nguyên Liên , 2023 xem)

Lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại nguyện  ( Hòa thượng Thích Thiện Hoa , 2099 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC