NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Phật Học > Tịnh Độ

Tịnh Học Thù Thắng

Tác giả: Thích Hân Hiền.  
Lượt xem: 582 . Ngày đăng: 03/10/2017In ấn

BÀI LIÊN QUAN

Lắng nghe tiếng hát sông Hằng  ( Quách Huệ Trân , 840 xem)

Nhạc niệm Phật  (920 xem)

Hương Thơm Niệm Phật  ( Thích Phổ Huân , 36730 xem)

Lược sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 đại nguyện  ( Hòa thượng Thích Thiện Hoa , 23136 xem)

Tìm hiểu pháp môn niệm thọ  ( Đại Trưởng Lão U Thittila - TK.Pháp Thông dịch , 12684 xem)

Vãng Sanh Tịnh Độ Giảng Ký  ( Ấn Thuận Đại Sư , 1768 xem)

Tìm hiểu ý nghĩa niệm Phật  ( Thích Đức Trí , 1739 xem)

Tìm hiểu giáo nghĩa Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản  ( Định Huệ , 1476 xem)

Niệm Phật Vãng Sanh Dưới Mắt Ngài Ấn Thuận  ( Đại Sư Ấn Thuận , 2230 xem)

Đức Phật A Di Đà & cõi Cực Lạc.  ( Cư sĩ Liên Hoa , 2082 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC