NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Tu hạnh Bồ tát Quan Thế Âm - Đại đức Thích Minh Lực

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Phật Học > Tịnh Độ

Tịnh Độ Luận

Tác giả: Thích Thanh Lương.  
Lượt xem: 169 . Ngày đăng: 07/04/2019In ấn

BÀI LIÊN QUAN

Niệm Phật sinh Tịnh độ  ( Thích Chân Tính , 139 xem)

Pháp môn Tịnh Độ  ( Hòa thượng Thích Trí Thủ , 1539 xem)

Những chuyện niệm Phật vãng sinh lưu xá lợi.  ( Tịnh Hải , 176 xem)

Niệm Phật A Di Đà cầu siêu bạt độ chư hương linh  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 408 xem)

Ý nghĩa chân thật của bổn nguyện Niệm Phật  ( Hòa thượng Tịnh Không , 452 xem)

Tịnh Học Thù Thắng  ( Thích Hân Hiền , 680 xem)

Lắng nghe tiếng hát sông Hằng  ( Quách Huệ Trân , 976 xem)

Nhạc niệm Phật  (1032 xem)

Hương Thơm Niệm Phật  ( Thích Phổ Huân , 36850 xem)

Lược sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 đại nguyện  ( Hòa thượng Thích Thiện Hoa , 23232 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC