NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Phật Học > Tịnh Độ

Tìm hiểu giáo nghĩa Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản

Tác giả: Định Huệ.  
Lượt xem: 1478 . Ngày đăng: 26/10/2015In ấn

BÀI LIÊN QUAN

Niệm Phật Vãng Sanh Dưới Mắt Ngài Ấn Thuận  ( Đại Sư Ấn Thuận , 2230 xem)

Đức Phật A Di Đà & cõi Cực Lạc.  ( Cư sĩ Liên Hoa , 2082 xem)

Đại Nguyện Lực Thứ 18-19 Của Đức Phật A Di Đà  ( Thích Thiện Thuận , 2357 xem)

Kinh A Di Đà.  ( Hòa thượng Thích Trí Tịnh , 1974 xem)

Sống Trong Bổn Nguyện Của Phật A Di Đà  ( Nguyễn Thế Đăng , 1864 xem)

Sự tích Phật A Di Đà.  ( Tạp chí Từ Bi Âm , 2143 xem)

Hạnh nguyện của Phật A Di Đà  ( Thích Nguyên Liên , 1927 xem)

Lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại nguyện  ( Hòa thượng Thích Thiện Hoa , 2039 xem)

Sự tích Phật A-Di-Đà  (2191 xem)

Tìm hiểu trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam.  ( Thích Tâm Hải , 1994 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC