NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Thành tựu của sự nghe Pháp - Hòa thượng Giác Giới

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Ngày đăng: 31/10/2018 18:14:14

 

CÁO PHÓ

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thị xã Long Khánh, Đồng Nai 

- Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NGUYỆN LIÊN

 

 

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Trụ trì Tịnh xá Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

- Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17 giờ 50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

 Trụ thế: 81 năm.

 Hạ lạp: 51 năm.

- Lễ nhập quan vào lúc 09 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 23 tháng 9 năm Mậu Tuất

- Kim quan được tôn trí tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 11 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 23 tháng 9 năm Mậu Tuất

- Lễ truy niệm vào lúc 6 giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Mậu Tuất

- Lễ Di quan vào lúc 7 giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Mậu Tuất

Sau đó Di quan trà tỳ tại đài Hỏa táng Biên Hòa, Đồng Nai

 

Nay cáo phó.

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TX LONG KHÁNH

- Môn đồ pháp quyến đồng kính báo

Trưởng ban 

Đại đức Thích  Huệ Tánh