NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17h50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Ngày đăng: 31/10/2018 18:14:14

 

CÁO PHÓ

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thị xã Long Khánh, Đồng Nai 

- Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NGUYỆN LIÊN

 

 

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Trụ trì Tịnh xá Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

- Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17 giờ 50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

 Trụ thế: 81 năm.

 Hạ lạp: 51 năm.

- Lễ nhập quan vào lúc 09 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 23 tháng 9 năm Mậu Tuất

- Kim quan được tôn trí tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 11 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 23 tháng 9 năm Mậu Tuất

- Lễ truy niệm vào lúc 6 giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Mậu Tuất

- Lễ Di quan vào lúc 7 giờ, ngày 02 tháng 11 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Mậu Tuất

Sau đó Di quan trà tỳ tại đài Hỏa táng Biên Hòa, Đồng Nai

 

Nay cáo phó.

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TX LONG KHÁNH

- Môn đồ pháp quyến đồng kính báo

Trưởng ban 

Đại đức Thích  Huệ Tánh