NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

TP.HCM: Khóa tập huấn Truyền thông Phật giáo – Thư ký Văn phòng cho chư Ni và cư sĩ Phật tử - Phật sự online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Thời Sự

Lịch giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì 2017

Tác giả: Tỳ kheo Giác Hoàng.  
Lượt xem: 1454 . Ngày đăng: 14/05/2017In ấn

 

Lịch giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì 2017

Từ 18 – 24/4 Đinh Dậu
Giảng đường Pháp viện Minh Đăng Quang, Q.2, TP.HCM

 

 

 

CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG LỐI KHẤT SĨ CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG 
VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC TIỄN 
ĐỐI VỚI THỰC TRẠNG TĂNG NI KHẤT SĨ NGÀY NAY

 

NGÀY GIỜ GIẢNG SƯ CHỦ ĐỀ
Sáng 18/4 âl 7g30 – 8g00 Khai mạc  
8g00 – 9g00 HT. Thích Trí Quảng  
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 HT. Giác Giới Nối truyền Thích Ca Chánh pháp
Chiều 18/4 âl 1g30 – 3g00 HT. Giác Giới Nối truyền Thích Ca Chánh pháp
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 Thảo luận  
Sáng 19/4 âl 7g30 – 9g00 TT. Huệ Thông  
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 TT. Giác Duyên Tìm hiểu thiền trong Chơn lý của Tổ sư
Chiều 19/4 âl 1g30 – 3g00 ĐĐ. Giác Hoàng Một số đề xuất về Nội quy các Ban trong Hệ phái
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30   Ra mắt Ban Truyền thông
Sáng 20/4 âl 7g30 – 9g00 HT. Giác Toàn Trách nhiệm của vị trụ trì trong việc định hướng tu tập và hoằng hóa trước thời duyên
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 Thảo luận  
Chiều 20/4 âl 1g30 – 3g00 HT. Giác Sơn Khất sĩ và thời đại
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 NT. Hiệp Liên Tinh thần tu tập của người ‘Khất sĩ’ và vấn nạn kinh tế trong tịnh xá ngày nay
Sáng 21/4 âl 7g30 – 9g00 HT. Thích Thiện Nhơn  
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 NT. Thông Liên Đường lối của Tổ sư trong Chơn lý và những giải pháp thực tiễn đối với thực trạng Tăng Ni Khất sĩ ngày nay
Chiều 21/4 âl 1g30 – 3g00 HT. Giác Pháp Các vấn nạn của Hệ phái Khất sĩ ngày nay và giải pháp
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 Thảo luận  
Sáng 22/4 âl 7g30 – 9g00 HT. Giác Giới Nối truyền Thích Ca Chánh pháp
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 Thảo luận  
Chiều 22/4 âl 1g30- 3g00 SC. Trí Liên Vấn đề sử dụng facebook của Tăng Ni trẻ ngày nay
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 NT. Mai Liên Nghĩ gì về thực trạng Tăng Ni hiện nay trong giáo pháp Khất sĩ
Sáng 23/4 âl 7g30 – 9g00 TT. Giác Tây Tôn chỉ hành trì Chánh pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 NT. Khiêm Liên Giải pháp thực tiễn đối với thực trạng của Tăng Ni Khất sĩ ngày nay
Chiều 23/4 âl 1g30 – 3g00 HT. Giác Ngộ Diệu nghĩa bài kệ “Pháp” trong Luật nghi Khất sĩ
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 Thảo luận  
Sáng 24/4 âl 7g30 – 9g00 HT. Giác Toàn  
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 NT. Cảnh Liên Tinh thần “Phép Tăng chẳng lìa đoàn” của Tổ sư Minh Đăng Quang
Chiều 24/4 âl 1g30 – 3g00 Thảo luận đúc kết  
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 Bế mạc  

 

 

-----ooOoo----- 

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC