NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > PG Việt Nam > Sự kiện

Chương trình Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561

Lượt xem: 1130 . Ngày đăng: 01/05/2018In ấn

 

Chương trình Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561

 

GNO - HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh ấn ký chương trình Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 7 - 11-5-2018 (nhằm 22 – 26-3- Mậu Tuất) như sau:

* Thứ Tư - ngày 2-5-2018 (nhằm 17-3-Mậu Tuất)

-6giờ: Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na vân tập Tuyển Phật trường - Việt Nam Quốc Tự.

-6giờ30: Chư tôn đức Ban Giám khảo, Ban Giám thị quang lâm.

-7giờ30 - 9giờ: Khảo thí Giới tử thọ giới Tỳ-kheo,Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na. 

-8giờ30: Giới tử Sa-di và Sa-di-ni vân tập Tuyển Phật trường - Việt Nam Quốc Tự.

-9giờ30 - 11giờ: Khảo thí Giới tử thọ giới Sa-di, Sa-di-ni.

* Thứ Hai – ngày 7-5-2018 (nhằm 22-3-Mậu Tuất)

Buổi sáng (6 giờ - 8 giờ)

Giới tử làm thủ tục nhập Giới trường như sau:

- Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di tập trung tại Giới trường Việt Nam Quốc Tự.

- Giới tử Tỳ-kheo-ni tập trung tại Giới trường chùa Từ Nghiêm (Q.10).

- Giới tử Thức-xoa tập trung tại Giới trường chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh).

- Giới tử Sa-di-ni tập trung tại Giới trường chùa Huê Lâm (Q.11). 

- Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tập trung tại Giới trường biệt truyền chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).

- Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh).

- Giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni Hệ phái Khất  tập trung tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

Các Giới tử đến Giới trường đúng giờ quy định của Ban Tổ chức, tuyệt đối không giải quyết các trường hợp trễ giờ quy định.

Các Giới trường sinh hoạt Giới tử về Thanh quy giới đàn, những quy định trong thời gian ở tại Giới trường. Kiểm tra y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước, v.v…

Buổi chiều

Các Giới trường tập trung hướng dẫn Giới tử chuyên tâm lễ sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm tiếp thọ giới pháp; học tập Giới luật hành nghi của người xuất gia cùng thực hành các nghi thức thiền gia hằng ngày: Quá đường, công phu, tọa thiền, hô canh, tuần chiếu, diễn tập phương thức đăng đàn…

Buổi tối

Các Giới trường tổ chức cho các Giới tử thi tụng luật theo quy định của Đại Giới đàn: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, 4 quyển Luật Trường hàng; Sa-di, Sa-di-ni 2 quyển Luật Trường hàng. Căn cứ vào kết quả thi tụng luật của các Giới trường, chọn ra các Giới tử ưu tú để khen thưởng.

 

* Thứ Ba - ngày 8-5-2018 (nhằm 23-3-Mậu Tuất)

Khai mạc Đại giới đàn Trí Tịnh 
tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự

-6giờ: Đại chúng vân tập

-8giờ: Lễ khai mạc Đại giới đàn TRÍ TỊNH

*Niệm Phật cầu gia bị

*Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

*Lời  khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức

*Cung tuyên tiểu sử Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

*Báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn

+ Số lượng Giới tử

+ Tuyên đọc danh sách Ban Tổ chức, Ban Hộ đàn, Ban Quản Giới tử…

*Tuyên bảng Thập sư phương trượng Đại Giới đàn

*Phát nguyện của giới tử

*Đạo từ Hòa thượng Chứng minh

*Hồi hướng

 

-9giờ30: Khai đạo Giới tử

-10giờ30: Các giới tử Tỳ-kheo, Sa-di (Bắc tông) ở lại Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự thực hiện nghi thức Quá đường - Kinh hành, các giới tử khác trở về các Giới trường của mình.

-13giờ30: Lễ khai Chung - Bảng Đại Giới trường.

-14giờ30: -Tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự đăng đàn truyền Sa-di giới.

                 -Các giới trường khác: Tiếp tục sinh hoạt các nghi thức tại giới trường.

-16giờ30: Dược thạch.

-17giờ30: Lễ sám hối.

-19giờ: Tuần chiếu.

-22giờ: Chỉ tịnh.

* Thứ Tư - ngày 9-5-2018 (nhằm 24-3-Mậu Tuất)

-6giờ: Trang nghiêm đạo tràng.

-7giờ: Các Giới trường tấn đàn truyền: Tỳ-kheo giới, Tỳ-kheo-ni giớiThức-xoa-ma-na giới, Sa-di giới, Sa-di-ni giới.

-11giờ: Thọ trai.

Sau khi thọ trai, Giới tử của các Giới trường truyền Thức-xoa-ma-na giới, Sa-di giới, Sa-di-ni giới đảnh lễ tri ân, cúng dường cảm tạ chư tôn Giới sư, Ban Điều hành Giới trường và Hồi hướng – tán đàn (tùy tình hình thực tế của các Giới trường).

-Buổi chiều: Tùy thời gian phù hợp, các Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến Giới trường Đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết-ma (Việt Nam Quốc Tự; TX.Trung Tâm - Q.Bình Thạnh).

-20giờ: Tuần chiếu…

-22giờ: Chỉ tịnh.

* Thứ Năm - ngày 10-5-2018 (nhằm 25-3-Mậu Tuất)

Các Giới trường Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ) tổ chức nghi thức Cổ Phật Khất Thực trong Giới trường. Cung thỉnh chư tôn đức Ban Tổ chức - Ban Điều hành của Giới trường đến tham dự. Nên tổ chức trang nghiêm, đúng truyền thống, giữ thanh tịnh của Giới trường.

-17giờ: Các Giới trường Tỳ-kheo (TX.Trung Tâm, chùa Bửu Quang) đưa Giới tử về Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự tham dự lễ thuyết U Minh Giới – Phổ lợi hữu tình.

-18giờ: Đăng đàn thuyết U Minh giới (Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự). 

Sau Lễ thuyết U Minh giới, các Giới tử trở lại Giới trường trụ xứ Tuần chiếu - Chỉ tịnh. 

* Thứ Sáu - ngày 11-5-2018 (nhằm 26-3-Mậu Tuất)

-6giờ: Đại chúng thọ Bồ-tát giới vân tập (Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự).

-6giờ30: Chư tôn đức Giới sư quang lâm.

-7giờ30: Tấn đàn truyền Bồ-tát giới.

-9giờ30: Cúng dường tạ đàn.

-10giờ: Thọ trai.

-11giờ: Bế mạc Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2561 - DL.2018.

Giới đàn hoàn mãn

(Chương trình này áp dụng chung cho tất cả các Giới trường thuộc Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 do Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh tổ chức).

-----ooOoo----- 

Nguồn: www.giacngo.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC