NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Quý Ni Trưởng

Kính dâng Ni trưởng Bạch Liên

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Lượt xem: 4163 . Ngày đăng: 13/01/2015In ấn

Phú Cảm Tác Lịch Trình 
Ni trưởng Bạch Liên

Kính Dâng Ni trưởng Bạch Liên

Lỗi phép hạn vận

 

Tâm giác làu kinh,

Trí minh thông sách,

Lau lách du hành,

Độ sanh thiết thạch.

Xuất gia buổi đầu cam đói rách,

vẫn lãnh phần trọng trách hoằng dương;

Hành đạo ban sơ lắm đoạn trường,

vẫn vững chí kiên cường biện bạch.

Xưa Tổ gần khen chê thử thách,

không vui phiền tấn sách bền tu;

Nay Tổ xa cam phận cần cù,

chẳng chán nản công phu thắng mạch,

Nhứt, Nhị, Tam Tổ ban cấp bậc,

nương theo Ngài khất thực trì bình;

Huỳnh, Bạch, Thanh, Tổ đặt pháp danh,

chia khắp xứ du hành lau lách.

Đời chưa hiểu cam bề đói rách,

vẫn giữ lòng trong sạch,

chịu khổ lao khai vạch lối đường;

Đạo thông rành số phận an khương,

quyết nung chí phô trường,

đành vui lãnh đảm đương trọng trách.

Rời tỷ, muội xuôi thuyền thẳng mạch,

vượt Miền Trung, xa cách Miền Nam;

Hai Ni sư an trú Già Lam,

chia sông Hậu, sông Tiền đảm trách.

Những ngỡ thâm tình huyết mạch,

thân bằng còn dù cách không ly;

Nào hay vạc vỡ vươn nguy,

thể xác bỏ định kỳ phân tách.

Đời khó tường thông,

Đạo không thấu ngạch,

Kẻ sạch nghiệp duyên,

Người nhiều tai ách.

Nợ lâu đời hỏi đòi thử thách,

trả kiếp này ắt sạch kiếp sau;

Phước hiện tiền bồi đắp công lao,

đức thanh khiết sáng làu thanh bạch.

Lãnh đạo Ni hai miền đảm trách,

vẫn bền lòng thiếc thạch keo sơn;

Bận tới lui nhiều chỗ chẳng sờn,

vẫn vững dạ chánh chơn sáng sạch,

Độ tha nhứt trí,

Quản lý hai miền,

Ban truyền chánh pháp,

Phù hạp căn nguyên.

Thay Thầy bạn dắt dìu đệ tử,

Dẫn chúng Ni nắm giữ mối giềng,

Quyết độ sanh chẳng ngại truân chuyên,

chấm dứt lo phiền,

tay lèo lái từ thuyền vượt sóng;

Theo đạo chánh, cần chuyên hành động,

tẩy trừ tham vọng,

trí phát minh nổi trống pháp thiêng.

Hoằng chơn lý Cao Nguyên khai mở,

Thuyết pháp lành Trung Thổ ban truyền.

Đức càng rộng, nghiệp duyên càng rộng,

Phước vô biên, quả trọng vô biên,

Thân xủ lậu liên miên bịnh hoạn.

Nét dung nhan sáng láng dịu hiền.

Chí cương quyết lập nguyền độ chúng,

Tâm từ bi dẫn đúng căn nguyên,

Hoằng tuyên Phật pháp,

Phổ cập chơn truyền,

Người hiền vui hạp,

Khách trí gieo duyên

Tiên chúc cầu Ni trưởng,

Hậu chứng ngự đài liên

Con trẻ Khánh Liên

Kiền thiền cảm tác.

Văn thô sơ nhưng tỏ lòng vàng,

Lời kém khuyết xin nhờ dũa ngọc.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Trọng Ơn Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 3571 xem)

Kính dâng Cố Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 3650 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC