NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17h50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Quý Ni Trưởng

Kính dâng Ni trưởng Bạch Liên

Tác giả: Huyền Khánh Linh.  
Lượt xem: 4031 . Ngày đăng: 13/01/2015In ấn

Phú Cảm Tác Lịch Trình 
Ni trưởng Bạch Liên

Kính Dâng Ni trưởng Bạch Liên

Lỗi phép hạn vận

 

Tâm giác làu kinh,

Trí minh thông sách,

Lau lách du hành,

Độ sanh thiết thạch.

Xuất gia buổi đầu cam đói rách,

vẫn lãnh phần trọng trách hoằng dương;

Hành đạo ban sơ lắm đoạn trường,

vẫn vững chí kiên cường biện bạch.

Xưa Tổ gần khen chê thử thách,

không vui phiền tấn sách bền tu;

Nay Tổ xa cam phận cần cù,

chẳng chán nản công phu thắng mạch,

Nhứt, Nhị, Tam Tổ ban cấp bậc,

nương theo Ngài khất thực trì bình;

Huỳnh, Bạch, Thanh, Tổ đặt pháp danh,

chia khắp xứ du hành lau lách.

Đời chưa hiểu cam bề đói rách,

vẫn giữ lòng trong sạch,

chịu khổ lao khai vạch lối đường;

Đạo thông rành số phận an khương,

quyết nung chí phô trường,

đành vui lãnh đảm đương trọng trách.

Rời tỷ, muội xuôi thuyền thẳng mạch,

vượt Miền Trung, xa cách Miền Nam;

Hai Ni sư an trú Già Lam,

chia sông Hậu, sông Tiền đảm trách.

Những ngỡ thâm tình huyết mạch,

thân bằng còn dù cách không ly;

Nào hay vạc vỡ vươn nguy,

thể xác bỏ định kỳ phân tách.

Đời khó tường thông,

Đạo không thấu ngạch,

Kẻ sạch nghiệp duyên,

Người nhiều tai ách.

Nợ lâu đời hỏi đòi thử thách,

trả kiếp này ắt sạch kiếp sau;

Phước hiện tiền bồi đắp công lao,

đức thanh khiết sáng làu thanh bạch.

Lãnh đạo Ni hai miền đảm trách,

vẫn bền lòng thiếc thạch keo sơn;

Bận tới lui nhiều chỗ chẳng sờn,

vẫn vững dạ chánh chơn sáng sạch,

Độ tha nhứt trí,

Quản lý hai miền,

Ban truyền chánh pháp,

Phù hạp căn nguyên.

Thay Thầy bạn dắt dìu đệ tử,

Dẫn chúng Ni nắm giữ mối giềng,

Quyết độ sanh chẳng ngại truân chuyên,

chấm dứt lo phiền,

tay lèo lái từ thuyền vượt sóng;

Theo đạo chánh, cần chuyên hành động,

tẩy trừ tham vọng,

trí phát minh nổi trống pháp thiêng.

Hoằng chơn lý Cao Nguyên khai mở,

Thuyết pháp lành Trung Thổ ban truyền.

Đức càng rộng, nghiệp duyên càng rộng,

Phước vô biên, quả trọng vô biên,

Thân xủ lậu liên miên bịnh hoạn.

Nét dung nhan sáng láng dịu hiền.

Chí cương quyết lập nguyền độ chúng,

Tâm từ bi dẫn đúng căn nguyên,

Hoằng tuyên Phật pháp,

Phổ cập chơn truyền,

Người hiền vui hạp,

Khách trí gieo duyên

Tiên chúc cầu Ni trưởng,

Hậu chứng ngự đài liên

Con trẻ Khánh Liên

Kiền thiền cảm tác.

Văn thô sơ nhưng tỏ lòng vàng,

Lời kém khuyết xin nhờ dũa ngọc.

 

Huyền Khánh Linh

BÀI LIÊN QUAN

Trọng Ơn Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 3447 xem)

Kính dâng Cố Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 3558 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC