NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Thành tựu của sự nghe Pháp - Hòa thượng Giác Giới

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Quý Ni Trưởng

Cáo phó Ni Trưởng Nhung Liên viên tịch

Lượt xem: 4626 . Ngày đăng: 07/10/2018In ấn

 

CÁO PHÓ

Ni Trưởng Nhung Liên viên tịch

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN THỦ THỪA                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         BAN TRỊ SỰ                                                                                    

                                                                Thủ Thừa, ngày 06 tháng 10 năm 2018

 

CÁO PHÓ

Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thủ Thừa.

Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHUNG LIÊN

Chứng minh Ni giới Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thủ Thừa.

Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Thặng, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

 

 

 

Do niên cao lạp trưởng, Ni Trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 27 tháng 08 năm Mậu Tuất) tại Tịnh Xá Ngọc Thặng, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

* Trụ thế 80 năm – Hạ Lạp 37 năm

Lễ nhập quan chính thức cử hành lúc 22 giờ ngày 06 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 27 tháng 08 năm Mậu Tuất).

Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại Tịnh Xá Ngọc Thặng, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Lễ viếng bắt đầu lúc 08h ngày 07 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 28 tháng 08 năm Mậu Tuất).

Lễ truy niệm cử hành lúc 09h ngày 09 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 01 tháng 09 năm Mậu Tuất), sau đó cung nghinh kim quan nhập bảo tháp tại vườn tháp Tịnh Xá Ngọc Thặng.

                                                                                    Nay Cáo Phó

                                                                                    Ban Thường Trực

                                                                                       Trưởng Ban

 

                                                                                 Đại Đức Thích Hóa Minh

-----ooOoo----- 

 

Nguồn: https://phatgiaolongan.org

BÀI LIÊN QUAN

Cảm tạ của BTC Tang lễ Ni trưởng Đàn Liên  (40508 xem)

Kính dâng Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 4593 xem)

Trọng Ơn Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 3983 xem)

Kính dâng Cố Ni trưởng Bạch Liên  ( Huyền Khánh Linh , 4082 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC