NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17h50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Ưu Đàm xuân thiêng

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Lượt xem: 778 . Ngày đăng: 19/02/2018In ấn

 

 

Ưu Đàm xuân thiêng

 

 

*Đêm giao thừa Xuân Mậu Tuất – 2018

 

 

PHÁP        Phật mầu nhiệm thiêng liêng

VIỆN         hoằng dương tỏa đức hiền độ sanh

MINH       minh chiếu diệu thiện lành

ĐĂNG       đèn Chơn lý thường hành chánh chơn

QUANG    uy ngời sáng tâm hồn

ĐÓN          nguyên tiêu bái Linh sơn Lạc Hồng

GIAO        long đỉnh ngọc Tiên Rồng

THỪA       tự thiên địa non sông giống nòi

ĐINH        quán thẩm thấu ngọt bùi

DẬU          hiền túc túc… bồi hồi gian truân

MẬU         Kỷ… à… ơi… xa luân

TUẤT        Hợi thị hóa vạn tầng thức tâm

HAI           phương đời đạo thậm thâm

KHÔNG    sắc nhị đế già lam võng thù

MỘT          hai ba bốn… tịch trừ

TÁM          chánh đạo kết trượng phu bồ đề

CẦU          bá tánh thoát lầm mê

NGUYỆN  nhân loại sớm quay về thiện chơn

QUỐC       hồn, quốc túy giang sơn

THỚI         lai tịnh lạc… tỉnh hồn phàm phu

DÂN          tình soi sáng sương mù

AN             tâm, an tánh cương nhu nghiệp trần

THẾ           gian vạn cổ phù vân

GIỚI          pháp chuyển hóa cởi vần mộng du

HÒA          tâm linh… sống vô ưu

BÌNH         đẳng tuệ giác kinh thư nhiệm mầu

CHÚNG    ta bà biết thương nhau

SANH        sanh cộng trú một màu thanh lương

HỶ             túc tam giới mười phương

LẠC           tín nhuận rạng thuần gương Phật đà

CÁT           cát trí tuệ thăng hoa

TƯỜNG    lành vi diệu vạn tòa phạm âm

NHƯ          như Phật đại bi tâm

Ý                thiền quang ngát Ưu đàm xuân thiêng.

 

Thanh Tịnh am, Xuân Mậu Tuất – 2018

Trần Quê Hương

 

---oo0oo---

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

BÀI LIÊN QUAN

Phật ân vô lượng  ( Trần Quê Hương , 588 xem)

Vượt qua mê tín  ( Hòa thượng Giác Toàn , 656 xem)

Vì sao ta có mặt trong cõi đời này?  ( Thích Đạt Ma Phổ Giác , 511 xem)

Chuyển hóa tham đắm lợi dưỡng  ( Quảng Tánh , 444 xem)

Bốn thứ che tâm  ( Quảng Tánh , 460 xem)

Pháp Tu Quan Âm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 627 xem)

Khai Thị  ( Hòa thượng Tuyên Hóa , 627 xem)

Những Hiểu Lầm Về Đạo Phật  ( Minh Triều Tâm Ảnh , 548 xem)

Tìm thấy chính mình qua đạo Phật  ( Lama Yeshe - Minh Chánh chuyển ngữ , 524 xem)

Đàn tràng Dược Sư đúng pháp  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 644 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC