NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Tu hạnh Bồ tát Quan Thế Âm - Đại đức Thích Minh Lực

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Ưu Đàm xuân thiêng

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Lượt xem: 998 . Ngày đăng: 19/02/2018In ấn

 

 

Ưu Đàm xuân thiêng

 

 

*Đêm giao thừa Xuân Mậu Tuất – 2018

 

 

PHÁP        Phật mầu nhiệm thiêng liêng

VIỆN         hoằng dương tỏa đức hiền độ sanh

MINH       minh chiếu diệu thiện lành

ĐĂNG       đèn Chơn lý thường hành chánh chơn

QUANG    uy ngời sáng tâm hồn

ĐÓN          nguyên tiêu bái Linh sơn Lạc Hồng

GIAO        long đỉnh ngọc Tiên Rồng

THỪA       tự thiên địa non sông giống nòi

ĐINH        quán thẩm thấu ngọt bùi

DẬU          hiền túc túc… bồi hồi gian truân

MẬU         Kỷ… à… ơi… xa luân

TUẤT        Hợi thị hóa vạn tầng thức tâm

HAI           phương đời đạo thậm thâm

KHÔNG    sắc nhị đế già lam võng thù

MỘT          hai ba bốn… tịch trừ

TÁM          chánh đạo kết trượng phu bồ đề

CẦU          bá tánh thoát lầm mê

NGUYỆN  nhân loại sớm quay về thiện chơn

QUỐC       hồn, quốc túy giang sơn

THỚI         lai tịnh lạc… tỉnh hồn phàm phu

DÂN          tình soi sáng sương mù

AN             tâm, an tánh cương nhu nghiệp trần

THẾ           gian vạn cổ phù vân

GIỚI          pháp chuyển hóa cởi vần mộng du

HÒA          tâm linh… sống vô ưu

BÌNH         đẳng tuệ giác kinh thư nhiệm mầu

CHÚNG    ta bà biết thương nhau

SANH        sanh cộng trú một màu thanh lương

HỶ             túc tam giới mười phương

LẠC           tín nhuận rạng thuần gương Phật đà

CÁT           cát trí tuệ thăng hoa

TƯỜNG    lành vi diệu vạn tòa phạm âm

NHƯ          như Phật đại bi tâm

Ý                thiền quang ngát Ưu đàm xuân thiêng.

 

Thanh Tịnh am, Xuân Mậu Tuất – 2018

Trần Quê Hương

 

---oo0oo---

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

BÀI LIÊN QUAN

Phật ân vô lượng  ( Trần Quê Hương , 768 xem)

Vượt qua mê tín  ( Hòa thượng Giác Toàn , 932 xem)

Vì sao ta có mặt trong cõi đời này?  ( Thích Đạt Ma Phổ Giác , 683 xem)

Chuyển hóa tham đắm lợi dưỡng  ( Quảng Tánh , 664 xem)

Bốn thứ che tâm  ( Quảng Tánh , 664 xem)

Pháp Tu Quan Âm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 871 xem)

Khai Thị  ( Hòa thượng Tuyên Hóa , 879 xem)

Những Hiểu Lầm Về Đạo Phật  ( Minh Triều Tâm Ảnh , 792 xem)

Tìm thấy chính mình qua đạo Phật  ( Lama Yeshe - Minh Chánh chuyển ngữ , 760 xem)

Đàn tràng Dược Sư đúng pháp  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 908 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC