NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Con đường cũ xa xưa

Tác giả: Phạm Kim Khánh.  
Lượt xem: 122 . Ngày đăng: 02/12/2018In ấn

BÀI LIÊN QUAN

Chế ngự bản thân  ( Shundo Tachibana* - Đăng Nguyên dịch , 168 xem)

Tìm hiểu về giáo lý Duyên khởi  ( Tỳ kheo Minh Chơn , 180 xem)

Vai trò của thầy trụ trì trong thời hiện đại  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 208 xem)

Vượt qua mê tín  ( Hòa thượng Giác Toàn , 340 xem)

Đức Phật đã dạy những gì?  ( Hòa thượng Walpola Rahula , 227 xem)

Để trở thành một Phật tử  ( Hòa thượng Thích Trí Thủ , 316 xem)

Ưu Đàm xuân thiêng  ( Trần Quê Hương , 904 xem)

Phật ân vô lượng  ( Trần Quê Hương , 688 xem)

Vượt qua mê tín  ( Hòa thượng Giác Toàn , 808 xem)

Vì sao ta có mặt trong cõi đời này?  ( Thích Đạt Ma Phổ Giác , 623 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC