NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Vu lan - chữ Hiếu đong đầy - Hòa Thượng Minh Bửu

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Đức Phật > Phật Đản

Nhớ Ơn Phật

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Lượt xem: 2125 . Ngày đăng: 17/04/2014In ấn

Nhớ Ơn Phật

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi,

Ta bước riêng một lối thanh cao.

Đạo vàng quí báu biết bao,

Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa người!

Cùng giải thoát khỏi nơi biển khổ,

Cùng rước đưa khỏi chỗ sông mê.

Lối đi đã sẵn đường về,

Công người khai vẹt ai hề nhớ chăng?

Đức Phật Tổ toàn năng toàn giác,

Sanh trong trần nhưng khác người trần.

Nhìn xem cuộc thế chuyển vần,

Cảm thương muôn loại chịu phần đau thương.

Lòng tha thiết tìm phương cứu chữa,

Tự đem mình nghiệm thửa pháp môn.

Dấn thân vào chốn núi non,

Bỏ lìa điện ngọc, lầu son, ngai vàng.

Tình phụ tử dứt ngang quyết liệt,

Nghĩa phu thê đoạn tuyệt can trường.

Vượt qua tấm vách thế thường,

Hiển nhiên khai mở con đường độ sanh.

Buổi sơ khởi, một mình nhọc khổ,

Bước vân du, nhiều chỗ lọc lừa.

Thấp cao đạo lý chẳng vừa,

Bao phen tầm kiếm, vẫn chưa thấy gì!

Ngài thong thả suy đi nghĩ lại,

Đạo phải chăng ở tại lòng ta?

Hẳn nhờ thiền định tìm ra,

Xếp chân ngồi lại kiết già công phu.

Sáu năm chẵn, khư khư kiên nhẫn,

Tấm thân gầy trơ nắm xương da.

Dãi dầu nắng táp mưa sa,

Yếu lần đến đỗi thân đà mỏn hơi.

Chợt tỉnh ngộ, tức thời thấy rõ,

Đạo chưa thành, thân bỏ sao đang.

Độ đời nguyện lớn thênh thang,

Mỏi mòn thể vóc, đảm đang sao rồi.

Nghĩ cạn lẽ, bèn thôi ép xác,

Định ăn dùng đạm bạc thô sơ.

Mỗi ngày một bữa ngọ trưa,

Miễn vừa nuôi xác, lại vừa trau tâm.

Tấm áo mặc một thân rách rã,

Lượm vải bô, chằm vá khíu khâu.

Khẻ khầm từng miếng kế đâu,

Thành y bá nạp tạm hầu che thân.

Rồi lần lượt bước chân giải thoát,

Đem gương lành, ôm bát hóa trai.

Đói no đắp đổi qua ngày,

Lúc chưa thành đạo nào ai biết mình.

Còn gặp phải điêu linh gay cấn,

Tục truyền rằng: ngộ trận Ma Vương.

Lúc Ngài nhập định phóng quang,

Ma Vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa.

Nhưng chúng phải bị thua chạy trốn,

Ngài vẫn ngồi an ổn tự nhiên.

Từ bi gương mặt dịu hiền,

Từ bi nhập định tham thiền phóng quang.

Bên ngoài đã lăng xăng rắc rối,

Bên trong còn tội lỗi gợi khêu.

Những nàng ma nữ cợt trêu,

Ấy là dục vọng quẩn theo bóng hình.

Nhưng Ngài dụng sức linh thiền định,

Vững tinh thần, thanh tịnh chơn tâm.

Vọng căn nguồn gốc đã tầm,

Tham lam, sân giận, si lầm dang xa.

Đắc trí tuệ, soi ra vạn pháp.

Phóng hào quang chiếu khắp tứ phương.

Lục thông chứng phép phi thường,

Biết bao cố gắng, khôn lường công lao.

Nắng vằng vặc, mưa dào gió lốc,

Tròi trọi thân dưới gốc Bồ đề.

Nhứt tâm phát một lời thề:

“Nếu chưa thành đạo chẳng hề dậy đi”.

Bền nguyện lực sau khi đắc quả,

Đi khắp nơi hoằng hóa chúng sanh.

Đầu tiên trên bước lữ hành,

Lẻ loi chỉ có một mình đường xa.

Nhưng lần lượt trải qua các xứ,

Phục thâu nhiều đệ tử giỏi giang.

Lập thành Giáo hội đạo tràng,

Đắp tô xong xả con đàng Tây phương.

Đoàn hậu tấn noi gương hành đạo,

Chỗ gởi thân rốt ráo Niết bàn.

Khởi hành từ chốn trần gian,

Về nơi Cực Lạc dưỡng an đời đời.

Từ ngàn trước bao người dong ruổi,

Nay chốn này đến buổi chúng ta.

Con dòng hưởng lấy tài gia,

Đoái nhìn sự nghiệp, thương cha công trình.

Càng rộng lớn, kinh dinh đồ sộ,

Là người xưa lao khổ lại càng.

Tìm ra được ánh đạo vàng,

Nhọc nhằn một kẻ, vẻ vang muôn người.

Ôi! Thật đáng cho đời kính ngưỡng,

Công đức Ngài vô lượng vô biên.

Hỡi chư Phật tử hữu duyên,

Nhớ ơn Từ Phụ, cần chuyên tu hành.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

O (3 lần)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC