NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

TP.HCM: Khóa tập huấn Truyền thông Phật giáo – Thư ký Văn phòng cho chư Ni và cư sĩ Phật tử - Phật sự online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > PG và Các Ngành > PG và Triết học

Đại Ngụy Chân Kinh

Tác giả: Lê Huy Trứ.  
Lượt xem: 3466 . Ngày đăng: 04/05/2015In ấn

Đại Ngụy Chân Kinh

 

Lê Huy Trứ

 

Mục Lục

1.0       Tôn Giáo hay Triết Lý. 2

2.0       Nguyên Tắc và Triết Lý của Phật Giáo. 3

3.0       Thượng Đế với Phật Giáo. 4

4.0       Phật Giáo với nhửng Tôn Giáo khác. 6

5.0       Cạnh tranh Tôn Giáo. 8

6.0       Tinh thần bình đẳng trong Phật Giáo. 11

7.0       Cứu cánh của Phật Giáo. 14

8.0       Tinh thần khoa học trong Phật Giáo Đại Thừa. 16

9.0       Phật Ngọc. 18

10.0     Nhân Sinh với Phật Giáo. 20

11.0     Bồ Tát ngày nay. 26

12.0     Bổn Thiện, Bổn Ác. 28

13.0     Ngụy Kinh. 30

14.0     Phương tiện của kinh điển. 39

15.0     Trì Kinh, Kinh Trì 43

16.0     Nhửng công án trong kinh điển Đại Thừa. 45

16.1     Diệu Pháp Tối Thượng. 46

16.2     Thượng Mạn Nhân. 54

16.3     Không Diệt gì cả. 57

16.4     Như Lai Thọ Lượng. 59

16.5     Thiên bá ức cùng thuyết pháp. 63

16.6     Cứu cánh biện minh cho phương tiện. 65

17.0     Người Trí và kẻ kém Trí 67

18.0     Thay lời kết 68

 

Hạ tải

BÀI LIÊN QUAN

Sự phát triển của tư tưởng Bát nhã tại Trung quốc.  ( Định Huệ , 1909 xem)

Triết học Thế Thân về Tự tri & bàn thêm về cơ cấu Tự tri  ( Lê Mạnh Thát , 1874 xem)

Triết học Thế Thân tái khảo sát về sự Tri nhận  ( Lê Mạnh Thát , 2166 xem)

Không tông và Hữu tông  ( Nghiêm Liên , 2713 xem)

Vài vấn đề về tư tưởng Phật giáo nhân gian.  ( Nguyện Liên , 2002 xem)

Khái luận triết lý Kinh Hoa Nghiêm  ( Hòa thượng Thích Đức Nhuận , 2235 xem)

Tôn giáo hay triết lý  ( Jean Francois Revel & Matthieu Ricar , 2011 xem)

Phật giáo – Khoa học của tâm linh  ( Jean Francois Revel & Matthieu Ricar , 2330 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC