NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Chơn lý khất sĩ phần 1 - Hòa thượng Giác Giới

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > PG và Các Ngành > PG và Triết học

Đại Ngụy Chân Kinh

Tác giả: Lê Huy Trứ.  
Lượt xem: 3318 . Ngày đăng: 04/05/2015In ấn

Đại Ngụy Chân Kinh

 

Lê Huy Trứ

 

Mục Lục

1.0       Tôn Giáo hay Triết Lý. 2

2.0       Nguyên Tắc và Triết Lý của Phật Giáo. 3

3.0       Thượng Đế với Phật Giáo. 4

4.0       Phật Giáo với nhửng Tôn Giáo khác. 6

5.0       Cạnh tranh Tôn Giáo. 8

6.0       Tinh thần bình đẳng trong Phật Giáo. 11

7.0       Cứu cánh của Phật Giáo. 14

8.0       Tinh thần khoa học trong Phật Giáo Đại Thừa. 16

9.0       Phật Ngọc. 18

10.0     Nhân Sinh với Phật Giáo. 20

11.0     Bồ Tát ngày nay. 26

12.0     Bổn Thiện, Bổn Ác. 28

13.0     Ngụy Kinh. 30

14.0     Phương tiện của kinh điển. 39

15.0     Trì Kinh, Kinh Trì 43

16.0     Nhửng công án trong kinh điển Đại Thừa. 45

16.1     Diệu Pháp Tối Thượng. 46

16.2     Thượng Mạn Nhân. 54

16.3     Không Diệt gì cả. 57

16.4     Như Lai Thọ Lượng. 59

16.5     Thiên bá ức cùng thuyết pháp. 63

16.6     Cứu cánh biện minh cho phương tiện. 65

17.0     Người Trí và kẻ kém Trí 67

18.0     Thay lời kết 68

 

Hạ tải

BÀI LIÊN QUAN

Sự phát triển của tư tưởng Bát nhã tại Trung quốc.  ( Định Huệ , 1785 xem)

Triết học Thế Thân về Tự tri & bàn thêm về cơ cấu Tự tri  ( Lê Mạnh Thát , 1730 xem)

Triết học Thế Thân tái khảo sát về sự Tri nhận  ( Lê Mạnh Thát , 2022 xem)

Không tông và Hữu tông  ( Nghiêm Liên , 2569 xem)

Vài vấn đề về tư tưởng Phật giáo nhân gian.  ( Nguyện Liên , 1854 xem)

Khái luận triết lý Kinh Hoa Nghiêm  ( Hòa thượng Thích Đức Nhuận , 2091 xem)

Tôn giáo hay triết lý  ( Jean Francois Revel & Matthieu Ricar , 1891 xem)

Phật giáo – Khoa học của tâm linh  ( Jean Francois Revel & Matthieu Ricar , 2206 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC