NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Chơn lý khất sĩ phần 1 - Hòa thượng Giác Giới

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Phật Học > Luận Văn

Khái quát tìm hiểu Mật tông qua chú Đại Bi

Tác giả: Thích Nữ Huệ Trung.  
Lượt xem: 148 . Ngày đăng: 15/02/2019In ấn

BÀI LIÊN QUAN

Bồ tát Quan thế Âm trong văn hóa Việt Nam  ( Thích Nữ Tâm Tú , 3068 xem)

Học thuyết duy tâm qua lăng kính Kinh Lăng già  ( Thích An Định , 392 xem)

Hoằng pháp vùng sâu vùng xa  ( Thích Tâm Hoa , 251 xem)

Chánh niệm ngọn đèn thắp sáng hiệu hữu  ( Thích Tâm Tịnh , 263 xem)

Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hóa vùng Quảng Nam  ( Thích Nữ Chúc Kim , 434 xem)

Ảnh hưởng giáo lý nhân quả trong đời sống văn hóa dân tộc  ( Thích Nhuận Ân , 239 xem)

Cái đẹp của Phật giáo trong thời Lý Trần  ( Thích Nữ Hạnh Thuận , 342 xem)

Mối quan hệ thầy và trò trong Phật giáo  ( Thích Nữ Đồng Quảng , 1386 xem)

Nhân sinh quan và thế giới quan theo cách nhìn của Duy thức học  ( Thích Đức Phước , 1417 xem)

Một số hư từ trong tiếng Hán  ( Giác Nhường , 1961 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC