NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Vu lan - chữ Hiếu đong đầy - Hòa Thượng Minh Bửu

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Đức Tổ Sư > Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư

Kế hoạch Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng

Tác giả: Ban Thư ký Hệ phái.  
Lượt xem: 1002 . Ngày đăng: 19/01/2019In ấn

 

Kế hoạch Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng

 

Ban Thư ký Hệ phái 

KẾ HOẠCH ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM
65 NĂM TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG (1954 – 2019)
VÀ KHÁNH THÀNH TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG
(HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG – NĂM 2019)

Kính bái bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử,

Tổ sư Minh Đăng Quang – Tổ khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, nay là Hệ phái Khất sĩ – thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sinh năm 1923 tại xã Hậu Lộc, Q. Tam Bình (nay là huyện Tam Bình) tỉnh Vĩnh Long. Ngài giác ngộ Chơn lý vào mùa Xuân năm 1944 tại Mũi Nai - Hà Tiên - Kiên Giang. Trong suốt 10 năm tu tập và hoằng hóa (1944 – 1954), Ngài đã khai lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam – một tông phái Phật giáo tích hợp hai dòng truyền thừa Phật giáo đang hiện diện trên quê hương Việt Nam, đó là Phật giáo Theravada và Phật giáo Đại thừa, với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ - 1954, đức Ngài vắng bóng. Từ đó đến nay, chư Tăng Ni Phật tử tông phong Khất sĩ, mỗi năm đều thắp nén hương lòng, tổ chức Lễ Tưởng niệm cuộc đời và đạo nghiệp hoằng truyền Phật pháp, thể hiện hiếu tâm và thực hành hiếu đạo của môn nhân đệ tử đối với đức Ngài, nguyện noi theo đức Ngài để tu tập, hoằng truyền Phật pháp, lợi lạc chúng sanh.

Năm nay, được sự thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, và được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, Hệ phái sẽ tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2019) và Khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang, với thời gian, địa điểm và chương trình như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH

1. Ngày 28 tháng Giêng (04/03/2019)

- 14g00 : Đón tiếp các phái đoàn.

- 16g00 : Các Giáo đoàn tưởng niệm Tổ sư.

- 19g00 : Sinh hoạt nội bộ Tăng Ni Hệ phái

+ Ban Thư ký báo cáo công tác tổ chức Đại lễ Tưởng niệm

+ Sinh hoạt nội bộ

* Từng Giáo đoàn báo cáo Tăng sự

* Chư Tôn đức sách tấn Tăng Ni

2. Ngày 29 tháng Giêng (05/03/2019)

- 3g45 : Thức chúng

- 4g00 – 5g00: Chư Tăng / Ni Bố-tát; Phật tử tụng kinh.  

- 6g00 – 6g45: Điểm tâm

- 8g00 – 8g30: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội và đón tiếp quý Quan khách.

- 8g30 – 10g00 : Cử hành chính thức Đại lễ Tưởng niệm

+ Tuyên bố lý do

+ Thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự 

+ Diễn văn khai mạc

+ Tặng hoa/ quà chúc mừng khánh thành và tưởng niệm

+ Cảm niệm Ân đức Tổ sư

+ Phát biểu của Ban Tôn giáo Chính phủ / đại diện Chính quyền tỉnh

+ Đạo từ của Trung ương Giáo hội

+ Cử hành nghi thức Lễ Tưởng niệm

* Dâng trầm

* Đảnh lễ

+ Cảm tạ của Ban tổ chức

- 10g30 – 12g00 : Cúng ngọ

- 13g30 – 16g00 : Tọa đàm “Chơn lý”, chủ đề: “Tinh thần Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”

- 16g30 – 18g00 : Trùng tụng Chơn lý

- 19g00 – 19g45 : Tụng kinh (Phật tử)

- 20g00 – 21g30 : Thuyết pháp / Tăng Ni sinh hoạt nội bộ

- 22g00 : Chỉ tịnh.

3. Mùng 01 tháng 2 năm Kỷ Hợi (06/03/2019)

- 3g45 : Thức chúng

- 4g00  – 5g00: Tu thiền – Tưởng niệm Tổ sư

- 6g00 – 6g45: Điểm tâm

- 7g00 – 8g00 : Khất thực truyền thống

- 8g00 – 8g30 : Ổn định đạo tràng

- 8g30 – 10g30: Chương trình chính thức cử hành Lễ Tưởng niệm Tổ sư 

+ Tuyên bố lý do

+ Thông qua chương trình

+ Giới thiệu thành phần tham dự

+ Cung tuyên lược sử tưởng niệm Tổ sư

+ Đại diện chư Tăng dâng lời tưởng niệm

+ Đại diện chư Ni dâng lời tưởng niệm

+ Đại diện Phật tử dâng lời tưởng niệm

+ Đạo từ của Hòa thượng chứng minh

Cử hành nghi thức tưởng niệm:

+ Chư tôn Giáo phẩm dâng trầm cúng dường Tổ sư

+ Một phút mặc niệm

+ Xướng tụng bài “Tán tụng Công đức Tổ sư”

+ Đảnh lễ Tổ sư

+ Cảm tạ

- 10g30 – 12g00 : Cúng ngọ

- Hoàn mãn.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (05/03/2019)

- Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

- Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh thành.

- Giáo phẩm Hệ phái và đại diện các Giáo đoàn.

- Đại diện Chính quyền các cấp và Phật tử thập phương.

2. Ngày 01 tháng 2 năm Kỷ Hợi (06/03/2019)

- Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái.

- Chư Tôn đức Tăng Ni trong Hệ phái (Dự kiến): 1.250 vị.

+ GĐ I : 100 Tăng và 100 Ni

+ GĐ II : 40 Tăng

+ GĐ III : 100 Tăng và 100 Ni

+ GĐ IV : 60 Tăng và 100 Ni

+ GĐ V : 50 Tăng

+ GĐ VI: 20 Tăng và 20 Ni

+ Tổ đình Ngọc Phương: 400 Ni

- Phật tử Hệ phái: 5.000 người

Giáo đoàn I: 1.000 Phật tử

Giáo đoàn II: 200 Phật tử

Giáo đoàn III: 1.000 Phật tử

Giáo đoàn IV: 1.200 Phật tử

Giáo đoàn V: 300 Phật tử

Giáo đoàn VI: 200 Phật tử

Tổ đình Ngọc Phương: 1.500 Phật tử

D. CƯ TRÚ

1. Chư Tăng / Ni

Ban Tổ chức sẽ sắp xếp đủ chỗ nghỉ cho chư Tăng / Ni các Giáo đoàn tại Tổ đình hoặc các tịnh xá lân cận Tổ đình. Tuy nhiên, để chủ động và đảm bảo chỗ nghỉ cho tất cả một cách ổn định nhất, trong thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ chính thức thông báo người phụ trách và số điện thoại liên hệ trên website của Hệ phái để các phái đoàn đăng ký trực tiếp.

2. Cư sĩ Phật tử

Vì khoảng không gian tại Tổ đình có giới hạn, nên rất khó cho toàn thể Phật tử tham dự Lễ đều nghỉ lại tại Tổ đình. Do đó, quý Phật tử tham dự lễ có điều kiện hoan hỷ tự sắp xếp chỗ nghỉ tại các nhà nghỉ, khách sạn, nhà người quen, góp phần cho Đại lễ được thành tựu.  

*******

Kính bạch chư Tôn đức,

Ngoài những vị được Giáo đoàn cắt cử đi tham dự Đại lễ, chư Tôn đức Tăng Ni còn lại vẫn về lại trụ sở của mỗi Giáo đoàn để làm Lễ Tưởng niệm Tổ sư và sinh hoạt Phật sự như thường lệ.

Trên đây là kế hoạch Đại lễ đã được chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái thông qua. Kính trình lên chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử thập phương liễu tri.  

Thành kính.

BAN THƯ KÝ HỆ PHÁI

Tổ đình Minh Đăng Quang

>> XEM CHƯƠNG TRÌNH TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ TẠI PV. MINH ĐĂNG QUANG

-----ooOoo-----

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC